Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Poselství od mistra SERAPISE BEYE

Toto poselství přijala Jana - Kytička

Milovaní, Vy kteří následujete hlasu svého srdce. Události posledních dnů, které na Zemi prožíváte, jsou součástí nové reality strachu, tvořící negativní formu Vaší existence. Vlna napětí a negativity se nyní snaží pohltit i duše, které už došly vysoké úrovně poznání. Očistná vlna transformace Země je obrazem Vašeho stavu vědomí. Přicházejí střídavě zkoušet Vás, obyvatele země -  OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH, čtyři vlny, očistné   

OHEŇ - ničivé požáry,výbuchy,    VODA - povodně,    ZEMĚ - zemětřesení,    VZDUCH-tornáda,vichřice

Dostali jste se právě v tuto chvíli na úroveň čtyř metrixů. Jsou to čtyři různé reality vědomí. První metrix se nazývá REALIZACE DOBRA. Na této úrovni je všechno v pořádku. Lidé žijící v této realitě jsou na vlně pozitivních myšlenek. Mají úspěch a prožívají klidné období. Jejich duše jsou světlem pro ostatní, šíří klid, harmonii, radost a užívají si veškeré krásy této reality. Jejich vědomí se již nachází ve Vyšších strukturách dimenzí.

Druhá realita, je metrixem pochybností. Lidé nacházející se v této rovině, jsou sice napojeni na zdroj, dokáží se chvílemi i udržet v těchto vibracích, ale je v nich ještě stále hodně pochybností. Proto jejich vibrace v určitých okamžicích opět klesají a oni jsou vtažení do víru negativních myšlenek a následně do negativní reality, kde se rychle zhmotňují všechny jejich negativní programy duše. Jsou ve stavu, kdy s nimi události jejich života házejí střídavě do dobrých vln,a pak opět klesají do řeky neúspěchu, strachu, a vlastní bolesti. Pokud se jim nepodaří odstranit tyto negativní programy, jejich život se nezmění.

Třetí metrix je ještě nižší a hrubohmotnější úroveň vědomí. Jsou tam všichni, kdo šíří pochybnosti, strach a beznaděj, aniž by si tuto vlnu svého negativního vědomí uvědomovali. Jejich životy přesně  odpovídají stavu jejich mysli.

Čtvrtá realita, je nejnižším stupněm vědomí a v této realitě se pohybují osoby se silným zatížením karmy, a s těmi nejhrubohmotnějšími vzorci chování. Jejich hodnoty jsou pevně ukotveny ve hmotě a fyzických prožitcích těla. Podřizují hmotě všechna svá rozhodnutí, sny, plány a touhy. Jejich vědomí je řízeno touhou vlastnit a prožít. Pocity a touhy duše jsou umlčeny hmotou. Ovládají je především žádosti těla a jsou ukotveni v hmotném vnímání reality. Nezáleží jim na způsobu, kterým dosáhnou toho, po čem touží. Riskují svobodu, život, vztahy, i tlak svého svědomí. Nevnímají vděčnost a klidně připraví o život své nejbližší, jen aby si splnili svou fyzickou touhu. Nic pro ně není tak důležité jako uspokojení svých potřeb. Je pro ně velmi obtížné naladit se na vyšší vibrace, protože tato hrubohmotná realita je plná bytostí nižšího astrálu, které parazitují na těchto duších a ještě víc je stahují do propasti temnoty a otupují jejich vnímání dobra.  

JAK POZNÁTE V JAKÉ REALITĚ VĚDOMÍ SE PRÁVĚ NACHÁZÍTE

REALITA  I. 

 

1/ Nejčastější pocit je radost. Dokážete se radovat z malých běžných věcí a tím přivoláváte víc a víc radosti do života. Všímáte si, že i ostatním se daří a také se radují.

2/Vaše vztahy jsou harmonické, máte rovnováhu v dávání a přijímání všeho co přichází.

3/Otevírají se Vám nové možnosti k osobnímu růstu a vy toho s radostí využíváte.

4/Neustále k Vám přichází z různých stran pomoc a podpora, cítíte, že se Vám začíná dařit,

 ve financích, vztazích, i zdraví, cítíte, že Vesmír Vás podporuje.

5/Pokud se pro cokoliv rozhodnete, ihned se nabízí řada možností k realizaci

6/Zprávy v médiích negativně nevnímáte, protože si uvědomujete, že vše, co se nyní děje, má hlubší význam a Vaši víru, že jste pod ochranou Vyšších bytostí, přece nic nenahlodá.

7/Pokud si něco přejete, věci se velmi rychle dávají do pohybu, máte pocit, že chcete více poznávat svět a vzdálené země. Cítíte lásku k zemi a všemu, co je stvořeno. Prostorově se cítíte neomezení.

8/Lidé, kteří jsou Vám blízcí se překvapivě mění k lepšímu, přesně tak, jak jste si přáli. Máte pocit, že stojí vždy na Vaší straně.

9/Život Vám připadá krásný a Vy toužíte pomáhat ostatním, aby se také mohli radovat a oni Vás často žádají o radu, jste velmi šťastni, když můžete pomoci.

10/Potkáváte lidi, kterým se daří a cítíte se  nimi dobře. Vnímáte ty krásné vibrace kolem Vás, milujete Boha a vyšší bytosti.

REALITA II.

 

1/ Nejčastější pocit, který vnímáte je POCHYBNOST

2/Pochybujete o všem, a především sami o sobě.

3/Máte pocit, že si musíte vytvořit finanční rezervu, protože přijdou horší časy.

4/Nejste si jisti, že vše zvládnete a ustojíte, tak přemýšlíte, co budete dál dělat.

5/Sledujete dění v médiích – a podle toho si tvoříte obraz o dnešním světě.

6/Potkáváte lidi, kteří si neustále stěžují a nedaří se jim, zbytek dne, máte vždy špatnou náladu. Zhoršil se Váš spánek.

7/To, co Vám dříve fungovalo, fungovat přestává a vy marně přemýšlíte proč.

8/Nevíte, kde najít záchytný bod, aby se cokoliv změnilo.

9/Život Vám připadá velmi těžký a složitý.

10/Zhoršují se Vaše vztahy, zdraví i finanční situace.

REALITA III.

 

1/Nejčastější Váš pocit je strach.Na nic se netěšíte, pochopili jste, že život je boj. Žít, pro Vás znamená bojovat.

2/ Vše se Vám sype pod rukama. Vše je postaveno proti Vám a radost ze života už necítíte.

3/Máte pocit, že nic nemá smysl, protože o všechno můžete rychle přijít.

4/Nejste se svým životem spokojeni, už víte, že štěstí neexistuje.

5/Zdá se Vám, že jste v začarovaném kruhu a není Vám dovoleno vystoupit.

6/Vaše vztahy jsou napjaté, máte časté konflikty s okolím, vždy chcete mít pravdu.

7/Přijímáte svou roli oběti, jste hnáni do pasti, z které není úniku. Víte jistě, že bude hůř.

8/Jste velmi unaveni, svět je pro Vás nebezpečné a nevlídné místo, čekáte, co zlého se Vám zase přihodí.

9/Pečlivě sledujete mediální zprávy a potvrzuje se Vaše teorie, že už to nikdy nebude dobré.

10/Nikomu nevěříte, držíte si odstup od lidí a tvoříte si tak ochrannou bariéru před zlým světem.

REALITA. IV

 

Tato realita obklopuje všechny Ty , kdo ztratili veškerou úctu k životu, zavrhli lásku k lidem i k Bohu. Zde se nachází lidé páchající Zlo ve všech směrech. Jsou tu duše plné nenávisti, zloby a zatrpklosti. Zde přebývají Ti, kdo nedokážou odpustit, pomáhat, milovat……

Už víte, kde se nacházíte ? Zhmotňování myšlenek se nyní děje velmi rychle. Uvědomte si sílu svého ducha. Vaše letmá myšlenka ihned vyvolává reakce okolí. Vše se nyní formuje s velkou rychlostí a intenzitou. Vy nyní vstupujete do určitého systému  vývoje, který je dokonalý vzhledem k zákonu přitažlivosti. 

Vše, co se bude dál odehrávat kolem Vás určuje stav vibrací ve kterých se nacházíte. Nestačí jen myslet pozitivně, když se přitom pohybujete v nízkých vibracích. Je důležité cítit se pozitivně, být nabitý láskou a radostí. Pokud se chcete přemístit do jiného metrixu, je nutné ihned změnit pohled na svět a nenechat se vtáhnout do vln negativity. Záleží na Vás, co chcete prožívat. Události Vašeho života k Vám i nadále budou plynout spolehlivě a přesně dle Vašich vibrací. To co nejčastěji na zemi porušujete je zákon lpění. Přestaňte lpět na budoucnosti a žijte přítomností,neohlížejte se tak usilovně do minulosti, protože tam už nic nového nenajdete. Užívejte si každého dne s radostí a pokorou. To je Váš nový svět, Vaše nová Země. Váš život bude právě takový, jaký ho tvoří Vaše mysl.

Serapis Bey

Já Kytička Vám ze srdce přeji, aby Vás obklopovala realita plná lásky a pokoje.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode