Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Řekli jste: "budu žít v radosti !"

   Než jste se narodili ve fyzickém světě, věděli jste, že jste „Zdrojem energie“ specificky zaměřeným do tohoto fyzického těla, a věděli jste, že fyzická osoba, kterou se stanete, nikdy nemůže být oddělena od toho, z čeho přišla. Chápali jste tenkrát své věčné napojení na tuto Zdrojovou energii.

   Řekli jste: „Půjdu do fyzické časoprostorové reality mezi jiné bytosti a přijmu identitu s jasnou a konkrétní perspektivou. Naučím se vidět sám sebe z tohoto úhlu pohledu a budu mít radost, že mne z něj vidí i ti druzí.“ 
 
   Řekli jste: „Budu pozorovat to, co mne obklopuje, a má reakce na to, co pozoruji, bude příčinou mých osobních preferencí, kvůli kterým jsem se narodil/a.“ Řekli jste: „Budu znát cenu svých preferencí. Budu znát cenu svého úhlu pohledu.“

   A poté jste řekli : „Budu stále cítit sílu a hodnotu svého osobního úhlu pohledu, protože mými rozhodnutími, mými úmysly a každou mou myšlenkou bude proudit “Nefyzická energie“, která tvoří světy, tak aby vznikalo to, co jsem na základě svého úhlu pohledu uvedl/a do pohybu.“

   Řekli jste: „S radostí budu proudit do tohoto fyzického těla, do fyzické časoprostorové reality, protože toto prostředí mi pomůže soustředit mocnou energii, kterou jsem, do něčeho konkrétnějšího. A v konkrétnosti tohoto soustředění bude umožněn mocný pohyb vpřed – a radost.“

   Vstoupili jste tedy do tohoto úžasného těla a pamatovali jste si radostnou, mocnou povahu toho, co jste. Věděli jste, že si stále budete pamatovat nádheru Zdroje, z něhož jste vyšli, a věděli jste také, že nikdy nemůžete ztratit spojení s tímto Zdrojem.
   Narodili jste se s vrozeným poznáním, že si svou realitu sami vytváříte. A ve skutečnosti je ve vás toto poznání natolik základní, že když se někdo snaží vaše tvoření mařit, cítíte v sobě okamžitě rozladění. Narodili jste se s poznáním, že jste stvořiteli své reality, a ačkoli jste po tom vnitřně velmi silně toužili, v průběhu integrace do společnosti jste postupně přebírali představy druhých, pokud jde o způsob, jak by se měl odvíjet váš život. Přesto však ve vás stále žije poznání, že jste stvořiteli svých životních zkušeností, že existuje absolutní svoboda jako základ vaší autentické zkušenosti a že to, jak prožijete svůj život, skutečně záleží naprosto a pouze na vás.

   Nikdy jste neměli rádi, když vám někdo jiný říkal, co máte dělat. Nikdy se vám nelíbilo, když někdo zpochybňoval vaše mocné impulsy. Ale časem, pod značným tlakem lidí ze svého okolí, kteří se zdáli být velice přesvědčení o tom, že jejich praxe má větší platnost než vaše (a proto je nakonec i lepší), jste začali postupně opouštět své odhodlání řídit svůj vlastní život. Často jste považovali za snazší se prostě přizpůsobit jejich představám o tom, co je nejlepší, než abyste se o něco sami snažili. Ve všem tom přizpůsobování se společnosti, usilující o to, abyste do ní zapadli, a ve vší snaze mít méně problémů jste se však nevědomky vzdali toho nejzákladnějšího: své totální a absolutní svobody tvořit.

   Nevzdali jste se však této svobody snadno a ve skutečnosti se jí nikdy nemůžete zbavit, protože existuje v samé podstatě vašeho bytí. Přesto jste ve své tendenci vzdát se jí kvůli tomu, abyste obstáli ve společnosti, nebo v zoufalé rezignaci a přesvědčení, že nemáte jinou volbu než se vzdát své síly a práva rozhodovat se, kráčeli proti svému přirozenému proudu a proti své vlastní duši.
Ve vašem prožívání nemůže tvořit nikdo jiný než vy

   Až se znovu spojíte s věčnými silami, s vesmírnými zákony a s tím, co je ve skutečnosti Zdrojem toho, co jste vy, čeká vás radostné tvoření přesahující možnosti fyzického popisu, protože vy vytváříte své zážitky a vědomé řízení vlastního života přináší velké uspokojení.
 
Jste věčné bytosti ve fyzické formě
   Jste věčné bytosti, které se rozhodly účastnit se těchto specifických fyzických zážitků z mnoha skvělých důvodů. A tato časoprostorová realita na planetě Zemi slouží jako platforma, z níž jste schopni zaměřit svůj úhel pohledu na konkrétní tvoření.
   Jste věčné Vědomí, které se momentálně nachází v tomto úžasném fyzickém těle proto, že na něco se soustředit a tvořit je vzrušující a rozradostňující. Fyzická bytost, kterou definujete jako „sebe“, stojí na náběžné hraně myšlení, zatímco vámi proudí Vědomí, jež je ve skutečnosti vaším Zdrojem. A v takových chvílích nevyslovitelného povznesení jste velice otevření a opravdu umožňujete, aby se vaším prostřednictvím projevoval váš Zdroj.
   Tím, že si vědomě volíte, kam se budou ubírat vaše myšlenky, můžete být v trvalém spojení se Zdrojem energie, s Bohem, s radostí a se vším, co považujete za dobré.
 
 
   Váš pohyb vpřed je nevyhnutný. Nemůžete jinak: musíte postupovat vpřed. Ale nejste tu proto, abyste o postup usilovali –  jste tu, abyste zažívali obrovskou radost.  Kvůli ní tu jste.

 

zpracovala jsem z knihy  Požádej a je ti dáno - Esther a Jerry Hicks

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode