Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Být ve spirituální službě

Pokud požádáte býti ve službě Zemi a Vesmíru a pak opustíte představu jak a kdy by se to mělo stát, tak opravdově dovolujete velkoleposti proudit skrze vás.
 
Pokud máte chatrný plán ve své mysli o tom jak chcete aby vaše služba vypadala - to co potom uvidíte se může zdát špatné, dlouhotrvající a ne zrovna funkční tak, jak byste si to představovali nebo plné omylů, selhání, jeden krok vpřed a dva vzad.
 
Je jasně dokázanou spirituální pravdou, že Boží Mysl má pro vás mnohem více a mnohem Úžasnější Plán pro váš život než máte vy.

Jeden z požadavků za účelem úspěchu na srdci založené spirituální cestě je odevzdání nižší mysli nebo-li plánu ega Vyšší zkušenosti expanze. To znamená, že aby mohlo Božství pracovat skrze vás a řídit vaši službu směrem, který bude hlubokým užitkem pro zemi, lidstvo a vesmír, musíte být připraveni propustit své vlastní jisté lineární časoprostory a konkrétní jistoty které, uspokojují potřebu vaší mysli “vědět“.

 

Jste větší než si myslíte že jste.

 

Jste více kreativní a vlivní než si myslíte.

 

Jste schopní předat Dary Duše z hlubokých pradávných částí vaší Bytosti, které byly nejpravděpodobněji vymazány z buněčné paměti.
 

Koncept "probouzení se“" je přímo spojen s tím, co vaše Duše přišla na Zemi předat. Toto bude s velkou silou proudit skrze vaše Životní Poslání v moment, kdy utišíte svou mysl a Hlas Božství bude moci být opět ve vašem těle a duši znovu vyslyšen.

Vše vám bude dáno ze Zdroje a následně manifestováno do fyzické reality, aby se mohlo vaše Vyšší Poslání tvořit skrze vás.

 

"Prvně hledejte Království Nebeské a vše ostatní vám bude dáno."

 

Zeptejte se Božství co hodlá Zemi skrze vás nabídnout.


Požádejte Božství aby vás vedlo ve všech směrech – v otevření vašeho energetického pole a srdce dostatečně široce, v dostatečné připravenosti, očistě, dostatečné úctě a víře v sebe – aby skrze vás mohlo proudit cokoliv co nejefektivněji uspokojí hlad vaší Duše po vyjádření.

Není třeba říkat, že když děláte práci vaší Duše za Svatého Vedení Vesmíru, budete nejšťastnější, nejzdravější, v proudu vesmírných zákonů hojnosti a manifestace, nejspirituálnějšího probuzení a nejširšího růstu uvnitř i vně.

 

"Má práce a mé štěstí jsou jedním." – A course in Miracles

Opusťte nyní tyto názory perfekcionismu nebo logické záruky, že:
 
Vše bude fungovat tak jak očekáváte.
 
Budete mít nad věcmi stálou kontrolu.
 
Vše půjde přímočaře z bodu A do bodu B bez objížděk nebo výchylek.
 
Budete stále uspokojovat své egoistické ideály toho, co znamená být úspěšný.
 
Vše se bude dít podle vašeho egoistického nastavení a “správným“ postupem událostí.

 

Podle mé zkušenosti, odevzdání se Božskému Plánu pro posvátnou službu nikdy nebo zřídka vytváří situaci, která vyhovuje ideálům mé mysli.

Vždy to co se mi děje na vnitřních a vnějších úrovních existence předčí má nižší očekávání čeho jsem schopná. Také mi ukazuje, co svět ode mě opravdu potřebuje, mé srdce, můj spirituální odkaz zkušeností a můj Život.

 

Buďte dostatečně pokorní a nechte Vesmír aby vám ukázal jak Úžasní jste.

 

Buďte dostatečně moudří a nechte se Vesmírem vést.

 

Toto je stále vaším spirituálním cvičením.

 

Pravidelně se vracejte ke své komunikaci s Bohem a začínejte své modlitby slovy “Použij Mě“. Potom následujte s “Mám prázdnou a ochotnou mysl, tělo, srdce a duši – jsem připraven/a být Tebou použit/a jako nástroj Nejvyšší Služby.“

 

Pravidelně připouštějte, že nevíte nic a všechno.

 

Jako čisté plavidlo Lásky můžete v tomto životě dosáhnout mnohem více než by vaše mysl mohla kdy splodit jako možné.

 

Můžete pěstovat a povznést vaši Duši, pozvednout druhé lidi do podobných stavů Bytí a vytvořit srdečné spojení a léčebné prostory, které umožňují zrození Země do nových frekvencí.

 

Vesmír vás chce opravdu nyní použít. Žádejte, naslouchjte bez očekávání odpovědi a pak udělejte co se od vás očekává, jakkoliv jednoduše to vypadá (nebo nesouvisejíce s tím co si myslíte, že potřebujete nebo chcete).

 

Zeptejte se kam máte jít a pak se ujistěte, že se tam ukážete.

 

O zbytek detailů bude postaráno.

 

Takto se otevřete Posvátné Službě a uvědomíte si svou ohromnou spirituální sílu vytvářet uzdravený svět.
 

Autor: Sophie Bashford

 

Překlad: Martina Atiriamin Christová

 

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode