Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Já jsem tvůrcem svého života

První a jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíme udělat je, rozhodnout se.

Udělat vnitřní rozhodnutí a uvědomit si, co vlastně chci.
Co chci dál udělat se svým životem ?
Chci žít dál tak, jako doposud ? Chci žít, nebo jen přežívat ?
Chci změnu ? Nebo mi vyhovuje můj způsob života ?
Chci žít tak, aby každá moje další minuta, hodina, den, rok, celý život, byl jen radostí, radostí ze života, 
smyslem a naplněním toho, proč jsem tady ? 
Pokud ano, musím se rozhodnout, co chci, co mě baví, co mě uspokojuje, co mě naplňuje, musím to vnitřně procítit. Uvědomit si, co je smyslem mého života, 
proč jsem tady....
Musím si utvořit jasný záměr, s jasným cílem.
Já jsem tvůrcem svého života !
Nikdo jiný nezaklepe na mé dveře a nepomůže mi ke změně, 
k lepšímu životu, k lepším pocitům, k radosti a spokojenosti. K naplnění toho a čeho, kým jsem....
Pokud se rozhodnu, jsem o tom přesvědčena celým svým vnitřkem, to znamená, že mám radost, která vychází z mého srdce přes mé pocity, začínám toto vibrovat neboli vysílat do svého okolí a následně do Vesmíru.
V tu chvíli mohu požádat Vesmír - své průvodce, nanebevzaté mistry, anděly, archanděly, Boha, o pomoc.
To, co vibruji, neboli vyzařuji ven, to se mi bude vracet. 
To se děje stále, protože vesmírné zákony působí bezchybně, dokonale.
Co vibruji, co vysílám, to přitahuji.
Nic není špatně na tom, co jsem já, nebo kdokoliv jiný, doposud přitahovala.
To, co každý potřeboval ke svému růstu a k nasbírání určitých zkušeností, to přesně si přitahoval a podle toho se odvíjel i jeho život. A andělé se dívali. Stáli u nás a při nás, za každé situace, v každém okamžiku našeho života, v dobách radosti i v dobách smutku a trápení. Když jsme měli radost, když jsme se smáli, radovali se s námi.
Naše radost a jejich radost vibrovala na stejné frekvenci, tudíž naše radost se násobila a bylo a je toto možné procítit ve svém srdci. Když jsme upadali do emocí strachu, smutku, bolesti, tak k nám i přesto vysílali lásku, ale mnohdy jsme ji necítili, nevnímali, přes hustou tmavou energii negativních vibrací kolem našeho těla.Trpělivě čekali, až řekneme "dost", až se rozhodneme a požádáme je o pomoc.
V momentě, kdy se rozhodneme a chceme žít šťastný, život, naplněný jen radostí a vnitřním pocitem spokojenosti, vysíláme signál, vysíláme energii do Vesmíru a pro anděly je toto velký důvod k radosti, kterou ihned můžeme pocítit. V tu chvíli si do svého života přitahujeme vše, co je na stejné frekvenci. Musíme to vibrovat celým svým tělem, na všech úrovních. Nejen svou myslí, ale musíme to procítit tak, aby i naše emocionální tělo bylo v souladu.
Andělé nám pak pomohou pročistit celé naše tělo, na všech úrovních a pomohou odstranit bloky a jizvy z našich těl. Mnohdy je to bolestivé, než se rány a jizvy zahojí, ale je to potřebné k našemu růstu, k čistotě našeho vnímání a napojení. Někdy prostě Světlo může více proudit přes bolest, jak mi říkají andělé. 
Tak, aby vše staré, nepotřebné mohlo odejít, odeznít.
"Já jsem tvůrcem svého života" je mocná věta, která naše vědomí posouvá výš.
Při opakování této věty, ve stavu klidu, nebo meditace, zjistíme, jakou má sílu.
Nejprve ji řekneme svou myslí. Pak ji přesuneme do svého vědomí a pak ji vibrujeme, 
vysíláme ji celým svým tělem. 
Je to, jako kdyby celé naše tělo, každá buňka v našem těle, tuto větu vysílala.
Tak se dostáváme do stavu vyššího vědomí, odkud můžeme tvořit a měnit vše, co ve svém životě potřebujeme.
Když je vše prováděno a procítěno láskou a vděčností, cítíme tu Jednotu, cítíme to spojení se vším.
Cítíme, že jsme součástí všeho a všech, součástí Vesmíru, 
do kterého patříme.
Cítíme lásku všech světelných bytostí. 
Jsme tím Světlem, záříme.
Je to nádherný pocit, který nezapomeneme a často se "tam" vracíme a ten pocit si přineseme zpátky do života.
Zpočátku jej udržíme jen chvíli v této realitě, ale častým vracením se "tam" , můžeme jeho intenzitu a sílu využívat ve svém životě. Takto se naše vědomí napojuje na pátou dimenzi.
A můžeme komunikovat s anděly a nanebevzatými mistry.
Komunikujeme telepaticky, což znamená, že oni přenáší to, co nám chtějí sdělit, mohou to být odpovědi na naše otázky, a ten přenos může mít různou formu. Můžeme vidět obrazy, vize, ať již vnitřním zrakem nebo uvnitř sebe.
Můžeme slyšet hlas, stejně tak, ať již zvenčí nebo uvnitř sebe. Vše záleží na tom, kam zaměříme svou pozornost, své vědomí. Když zůstáváme uvnitř sebe, bude hlas znít uvnitř nás a může to vypadat, že to je náš vlastní vnitřní hlas. Přesto není, protože pokud své vědomí  v tu chvíli zaměříme ven, uslyšíme hlasy, zvonivé hlasy andělů, každý jiný, znějící jako zvony, celým prostorem. Těžko se toto dává do slov, je to o prožitku každého jednotlivce a žádný z těch způsobů není lepší nebo horší. Andělé říkají, že každý má jiné stupně vnímání, tudíž, pokud slyšíte hlas pouze v sobě, je to hlas anděla, pokud jste v tomto stavu vědomí, který zde popisuji.
Cítíte lásku, vděčnost, Jednotu, jste součástí celku....
Jste tou Láskou, jste Světlem, zářícím na této zemi.....
Vy jste tvůrcem svého života !
 
S láskou k vám všem
 
Milena

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode