Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jak funguje informační síť Vesmíru ve spojitosti s naším tělem

Vesmír je protkán univerzální informační sítí, kterou můžeme přirovnat k pavučině upředené do nejkrásnějších a souznějících posvátných geometrických vzorů. Jejich spojnicí je frekvence lásky – společný jazyk Vesmíru, který se šíří v podobě energetických vln celým Univerzem. Rozprostřený závoj neviditelných, vzájemně propojených poledníků nás vyzývá ke skutečnému, divokému, vášnivému a inspirativnímu tanci společně podle pravidel Zdroje. Jakmile vibrace naší informační jednotky (fyzického těla) pročistí všechny vnitřní kanály a souzní se všemi nefyzickými vrstvami těla, dojde k propojení s nitkami a databankou nekonečného Vesmíru. Vnitřní Světlo je zažehnuto a právě teď se zrodil Nový, vědomě tvořící člověk – bytost Světla. Prodloužené a neviditelné antény těla jsou propojené se všemi dráhami Vesmíru, díky nimž můžeme kopírovat a stahovat informace z nejčistších vibračních sfér. Nádoba našeho těla je naplněná Božím Světlem a veškeré ctnosti pulzují směrem do prostoru. V tomto místě je uvědomění si Božství uvnitř silné a pevně zakotvené. Ten, kdo přijímá sdělení z vesmírného Vševědoucího Zdroje je Vědomí uvnitř nejposvátnějšího centra duchovního srdce - plné vděčnosti, úcty a pokory, přijímající a uvědomující si - Boha v sobě. Informace procházející centrem korunní čakry a třetího oka nenáleží ke zpracování mozku. Jeho funkcí je pouze přenos dat nikoliv analyzování, jelikož jeho kapacita a možnosti jsou omezené. Načtená data podstupuje správci a strážci nejhlubšího i nejniternějšího centra duchovního srdce. Je napojený přímo na Zdroj a potenciál jeho vysokých vibrací je pojistkou čistých informací. Ultrajemné síto propustí na základě svobodné vůle tato data do první čakry, fungující jako spojnice Božích informací se Zemí a plní funkci uzemnění. Frekvence čistých tvořivých tužeb našly ukotvení v lůnu Matky Země, která přijme a podpoří tyto zdrojové informace. Odrazí je jako vlny burácející tvořivé vášně a podstoupí druhé čakře plné tvořivosti a plodnosti. Proud opravdového nadšení v podobě nových vysokofrekvenčních vizí a nápadů se posouvá do třetí čakry solar plexus. Dává vznik novým projektům pro lidstvo, technologiím a Novému světu soucitných lidských hodnot. Je to čakra realizace – konečný řetězec nového vědomého myšlení, výsledek skutečné a opravdové tvořivosti - rozplynutí etapy života v egu. Vše jde naráz jednoduše, tak jako květ rostoucí díky Slunci a Světlu, jež je již v zárodku požehnaný a podporovaný. Tak i skryté kódy se ve Světle rozpustí jako sníh s nastupujícím jarem a přichází rozkvět nového lidského věku - život v radosti. Před zrakem nastaveným do vnějšího světa nemůžeme nikdy spatřit krásu vnitřních proměn a zázraků. Zažehnout plamínek a rozzářit vnitřní Slunce je jako rozsvítit celý svět blažeností a zázraky v jednom okamžiku. Poznat a objevovat neomezené možnosti Nového života na Zemi jako “OPRAVDOVÉ A ZÁŘIVÉ BYTOSTI” lze jen skrze zažehnuté Světlo uvnitř nás.

Eva Hannah Haberlandová

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode