Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jste připraveni na své "Ano" ?

 

Jennifer Hoffman

Vesmír je ve vašem životě a na Zemi vaším spolutvůrcem. Vše na Zemi bylo stvořeno prostřednictvím vzájemného působení mezi lidmi a božstvím, ačkoliv lidská role je často odehrávána na nevědomé úrovni, jen s nepatrným povědomím ohledně její moci a možností. Vesmír musí na každý záměr odpovědět ,,Ano“, protože takové je pověření Vesmírného zákona.

Svobodná vůle umožňuje lidstvu téměř neomezeně tvořit uvnitř třetí dimenze a vesmír musí reagovat odpovídajícím způsobem. Vaše ,,Ano“ nikdo neposuzuje, takže pokud požádáte o to, co si přejete, uvědomte si, že každá žádost je splněna – na té úrovni frekvence a dimenzionálního prostoru, v nichž je stvořena.  Víte, že každá vaše žádost je zodpovězena ,,Ano“?

Každá myšlenka je posílena záměrem, jenž uvádí do pohybu tvůrčí energii. Neexistuje žádná myšlenka ani přesvědčení, které by nevytvořily odpovídající aspekt ve vašem životě, na Zemi a ve Vesmíru.  Pokud však nejste  v naprostém souladu s výsledky, jež si přejete vytvořit, nebo pokud nejste v plné míře připraveni včlenit celou informaci a výsledky, které budou následovat, pak ty výsledky pro vás nebudou viditelné ve formě, již byste rádi spatřil či vlastnili.Ačkoliv můžete věřit, že vám vesmír něco odpírá, je to naopak – to vy odpíráte něco sami sobě.

Které aspekty vás samotných a vaší existence neumožňují manifestaci vašeho ,,Ano“? 
Můžete si položit otázku: ,,Na které úrovni nejsem připraven/-a na své ,Ano’?”

Je nemožné, aby vesmír  jakýkoliv záměr popřel. Buďte ujištěni o ochotě vesmíru požehnat vám ve všech oblastech. Není schopen činit jinak. Vesmír není schopen vám něco odepřít, ale také vám nemůže poskytnout to, oč nežádáte, co si dle svého přesvědčení nezasloužíte nebo nemůžete mít, nemůže vám dát to, co sami pro sebe nezamýšlíte nebo co chcete stvořit navzdory svým obavám.

Právě tehdy, když se vaše touha vyvíjet se potká s vaším záměrem přivést do svého života nové energie, když jste připraveni propustit omezení předchozího okamžiku a postoupit do širších možností přítomnosti, pak uvidíte manifestaci svého ,,Ano“ přesně tak, jak si ji přejete znát a spatřit.

Cokoliv, co vidíte jako omezení nebo nenaplněnou touhu, je nějakým ,,Ano“, které  ještě nejste zcela připraveni integrovat do svého života a do své bytosti. Nezlobte se tedy na vesmír a ani na sebe (vesmír je aspektem vás samotných). Namísto toho vstupte do svého nitra, abyste poznali, kde že nejste ještě úplně připraveni se se svým ,,Ano“ sladit.

Potřebujete mnohem silněji věřit ve svou sílu, schopnosti a možnosti? Jste ochotni propustit přesvědčení a myšlenky, které vás brzdí? Existuje nějaká oblast, kde nejste plně v souladu s tím, co si přejete manifestovat?

Víte-li, že odpověď vesmíru (jako vašeho partnera při společné tvorbě) zní vždy ,,Ano“, poznáte, že jakékoliv ,,Ne“ přichází od vás samotných a jste schopni  provést nezbytnou změnu zevnitř, abyste mohli přijímat překypující a naplňující požehnání všech ,,Ano“.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 03. 12. 2012

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode