Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jste světelná bytost

Jste bytost stvořená ze světla, lásky a inteligence. Tyto vlastnosti tvoří esenci čisté energie. Jste tedy energetickou bytostí. Možná namítnete, že někdy se tak vůbec necítíte. Popravdě řečeno, cítíte se přímo naopak. Přesto má v sobě každý z nás neomezený zdroj energie a může tento úžasný dar kdykoliv využít.

Pomocí myšlenek dokážete řídit tok energie v sobě i okolo sebe. Vaše myšlenky určují nejen to, jak se cítíte, ale i to, co prožíváte. Způsobem myšlení k sobě přitahujete a vytváříte různé druhy energie. Jinými slovy, věci, na něž soustředíte svou mysl – peníze, duchovní růst, vztahy atd. – působí na vaše energetická centra. Ta se dají přirovnat k větrákům nebo vrtulím, jejichž lopatky se překrývají. Říká se jim čakry, což ve staroindickém sanskrtu znamená „kola“ nebo „kruhy“.

A ačkoliv máme na těle mnoho čaker, média a léčitelé se soustředí jen na několik hlavních, jež se nacházejí vždy v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí. Stimulují tok životní energie ( ki, čchi, prány ) tělem a zajišťují mu tak životní sílu. Fungují jako ramena na pinballovém stolu, která mají za úkol dopravit kuličku na stanovené místo. Životní energie pochází z naší božské podstaty a umožňuje nám přístup k veškeré moudrosti.

Čakry neustále vyzařují a nasávají energii. Pokud se necháte pohltit negativními myšlenkami, zanesou se hustou, temnou energií. Znečištěnými čakrami nemůže energie volně proudit, a vy se proto budete cítit unavení a nevyrovnaní. Můžete také přijít o některé psychické schopnosti, na něž jste byli zvyklí.

Každé téma, jehož se vaše myšlenky mohou týkat, souvisí s určitou čakrou. Určitou čakru ovlivňují myšlenky na peníze a kariéru, jinou zase přemítání o vztazích, budoucnosti, chuti k jídlu, životním stylu a zvycích, nebo cílech a ambicích. Pokud jsou vaše úvahy založené na lásce a důvěře, pak všechny čakry pracují tak, jak mají. Vaše energie i život hladce plynou a vy zažíváte harmonii a blaženost.

Většina z nás se však občas neubrání starostem a nedůvěře v běh života. Strach pak negativně ovlivňuje čakru, jíž se dané téma týká. Ta se zanese, smrští nebo naopak zvětší. Následkem toho můžete být například unavení nebo apatičtí bez zjevné příčiny. Stav čaker významně ovlivňuje intuitivní schopnosti.

V přirozeném stavu má člověk hodně energie, je tvůrčí a používá svou intuici. K tomu, abyste se mohli těšit z těchto vlastností, se nemusíte nic nového učit, protože vše potřebné se skrývá ve vašem nitru. Stejně jako sochař musí ze své sochy odsekat vše, co nemá na konečném díle být, musíte se i vy zbavit všech strachů, abyste objevili své přirozené kvality.

Z nebes k nám neustále proudí Světlo a energie, jsou předávány do našich těl a pomocí energetických center nebo čaker jsou dále přenášeny. Duchovní růst za pomocí pečlivého učení se principu lásky zvyšuje účinnost čaker k přijímání duchovního světla. Čakry jsou tedy hlavními branami pro vstup světla do našeho energetického těla. Z temene se světlu a moudrosti otevírá náš energetický systém. Světlo postupuje od jedné čakry k druhé a poté se koncentruje v kořenové čakře jako síla kundalini. Náš duchovní růst pak otvírá čakry jako lotosové květy zářící duhovými barvami a jemné energetické proudy stoupají od kořenové čakry směrem nahoru.

Krásně se to čte, ale z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že práce s energiemi a čakrami Vám přinese mnohé možnosti, o kterých jste předem ani netušili. Od srovnání psychických stavů, navození klidu a vyrovnanosti až po objevení nových mimosmyslových schopností.

 

–Ag- a Leana (www.svetloatlantidy.cz)

Použity úryvky z knih : Doreen Virtue – Léčení čaker

Trudi Thali – Léčení Archandělů

 

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode