Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Myšlenku je velice snadné kontrolovat...

Nemusíte si sednout na to, abyste ji kontrolovali. Když myšlenka prochází vaší myslí, víte o té myšlence. Víte, zda je pozitivní nebo negativní. Takže pokud bude pozitivní, bude konstruktivní – živte ji, pak jí nechte růst! Ale pokud je negativní, zkuste ji neživit. Potom si řekněte „Tohle nejsem já“. A pusťte se jí. Když takovou myšlenku pustíte, uvidíte, jak krásný váš vlastní život je, a jak skvělý je tento život, který nám Bůh dal. Také vaše meditace bude jednodušší. Díky silným myšlenkám bývá v lidských bytostech pozitivismus.
Skrze myšlenky, cokoliv si pro sebe přejete, o čemkoliv přemýšlíte, to dostanete. Myšlenka je silou vůle člověka. Je to způsob, který používáte, abyste si uvědomili Božství. Veškerá spiritualita začíná zde – v mysli. Potom se dostane k srdci. Použijete myšlenku k otevření srdce. A k té myšlence srdce – možná to chcete nazývat Božím hlasem – naučíte se mu naslouchat bez jakýchkoliv pochybností. Kdekoliv se posadíte v meditaci, pocítíte tu hlubokou blaženost a vědomí, že jste Boží vůlí, které je stále s vámi. Cokoliv zrovna děláte, kdekoliv jste, budete si vědomi, že Božství je s vámi.

Takže jsou různé způsoby kontroly mysli. Řekl jsem vám, abyste přestali v momentě, když zjistíte, že je negativní. Dalším způsobem je zpívat jméno Boha, stále jej recitovat. Bůh na sebe vzal mnoho podob a v každé jeho formě je energie pro člověka, aby proměnil pouhé lidství v Božství. Takže, dokud jste se nestali mistry mysli, používáte namasmarany (=sadhana zaměřená k Nejvyššímu). Zpívejte jméno Boha kdekoliv budete. A když budete zpívat, nezavírejte oči, nechte je otevřené. Uvidíte, že když zavřete oči, začnete přemýšlet a řeknete si „Ó, teď zpívám Božské jméno“. Ano, ale myšlení je stále zde. Stále mysl poskakuje jako opice. Nechte je otevřené. Pokud se nechcete soustředit na formu, soustřeďte se na bílou zeď. Zaostřete na ni.

Existují i různé asány pro kontrolování mysli. Jednou z těch, která je velice používaná je asana stromu, při které se stojí na jedné noze. Při té druhé se natáhneme úplně na maximum, s rukou vzpaženou a soustředíme se také na obraz nebo na bílou zeď. To hodně pomáhá kontrolovat mysl. Uvidíte, jak to budete provádět, že zažijete, jak nevyrovnanou někdy lidská bytost je. Když je mysl čistá, člověk bude tuto čistotu odrážet. Kdekoliv budete, tato láska bude stále proudit. A lidé to uvidí – myslím, že jsem to řekl minule – zrcadlíte Božství. Ne tím egoistickým způsobem, ale láskou. Takže tu nebude žádné trápení, pokud budete odrážet Božské světlo.
Chápejte, že vaše vlastní mysl je zodpovědná za všechno utrpení, které vidíte venku.
Když je mysl, myšlenky které máte, čistá, žádné takové utrpení nebude existovat. V tomto světě si lidé myslí, že jsou jen lidmi a být lidmi si užívají. Velice často zapomínají, že za touto lidskou formou je také Božství. A aby ho dosáhli, neměli by mít strach. To je vaší skutečnou podstatou…čím skutečně jste. Jen ji musíte chtít upřímně. Chtějte ji upřímně pro vaše vlastní já. Potom, z vnitřku ven, se začne zrcadlit.

překlad Tereza M. , Č.R.
Zdroj: 
https://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode