Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nechme zazářit své světlo

"Náš největší strach není,

že jsme nedostateční.

Náš největší strach je,

že v sobě máme neomezenou moc.

To je naše světlo a ne naše temnota,

čeho se nejvíce obáváme.

Kdo jsem já, ptáme se sami sebe,

že mám být krásný, talentovaný a úžasný ?

Ale já se ptám Tebe, kdo jsi Ty, že takový nejsi ?

Jsi Boží dítě.

Když se budeš dělat malým, našemu světu to neprospěje.

Přitom není prozíravé 

držet se zpátky a umenšovat se

aby ostatní lidé nebyli nejistí,

když jsou ve tvé blízkosti.

Byli jsme zrozeni, abychom dávali najevo

Boží velkolepost, která je v nás.

Není jen v některých z nás, je v každém z nás.

Když necháme zářit své vlastní světlo,

dáme podvědomě našim bližním svolení,

aby dělali to samé. "

 

Nelson Mandela

Je čas, nechat naše světlo zářit. Musíme se učit milovat sami sebe. 

Když nemilujeme sami sebe, jak potom můžeme milovat druhé ?

V případě, že existuje něco, co se nám na nás nelíbí, 

co nám vadí, máme moc, změnit to. 

Když naše světlo nesvítí dostatečně jasně, máme možnost vyčistit lampu.

Před dvěma tisíci lety mluvil Ježíš ve svém Kázání na hoře, když řekl :

"Vy jste světlo světa. 

Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 

A když rozsvítí lampu, nestaví jí pod nádobu, 

ale na svícen a svítí všem v domě.

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, 

aby viděli vaše dobré skutky

a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. "

Nechme zázářit své světlo, aby se svět stal rájem, k čemuž byl vyvolen. 

A každé světlo bude od nás víc a víc vytlačovat temnotu. 

Nechť se v nás všech rozsvítí světlo a nadále září. 

Oceňujme radostné věci. 

Děkujme Bohu a andělům za každý den, za malé i velké radosti, 

předávejme svou radost dál 

a buďme inspirací pro ostatní lidi. 

Zarathustra jednou řekl :

 " Když se vás budou ptát, odkud jste přišli, 

řekněte : Přicházíme odtud, kde se tvoří světlo. "

A na to bychom neměli nikdy zapomenout !

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode