Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nové vnímání

Nové vnímání přesahuje pohled toho, co jsme viděli dříve v úrovní 3D. Zatímco za cílem v dualitě nás vedlo naše EGO, to co následujeme v jednotě je naše skutečné POSLÁNÍ. Je v tom tedy značný rozdíl. Role, které jsme se naučili hrát, pomalu umírají s tím, jak člověk postupuje sám v sobě ve svém uvědomění. Role je taková líbivá forma, kterou vytvořila dualita. To je, když si člověk nasadí např. masku lásky a stává se v očích druhých tím „hodným“, ale pravé záměry zde ještě nedokážeme rozeznat. Nemá to ale nic společného s PŘIROZENOSTÍ, kdy se chováme podle svého vnitřního nastavení a každý se projevuje JEDINEČNĚ. Tzn., že nemáme potřebu cokoliv skrývat a nebo si na něco hrát. Duchovno tak, jak je prezentováno v dualitě nemá nic společného s vědomím jednoty. Jedná se většinou o tu líbivou formu podání. Ten, kdo ve svých rolích a přetváření se stále zůstává, je pro okolí čím dál více čitelnější.

 

Zatím jen velmi málo lidí dokáže vnímat rozdíl. Většina se dostává do stále většího chaosu, který se odehrává jak uvnitř nich samotných, tak i vně, tedy toho, co vidí kolem sebe. Je třeba se naučit v tom chaosu orientovat a uvědomit si, že vše na co reagujeme jsou informace od nás a pro nás. Vše co vidíme vně je o nás a naší reakci, která vypovídá buď o odmítání nebo o přijetí. Čím víc jsme se oddělili od své přirozenosti, tím víc jsme se oddělili od Boha.

 

Problém všech zpochybňovačů je to, že projektují sebe a svůj způsob myšlení do druhých. Protože reagují způsobem, který je jim vlastní a jsou plni svého nadmutého ega, předpokládají totéž u druhých. Z tohoto vycházejí a nedokáží svůj úhel pohledu změnit. Zhroutil by se jim totiž celý jejich iluzorní svět jak domeček z karet. Tomu pak podřídí i zákony logiky a jsou proto ochotni pak zpochybnit pravdivost výpovědi každého, byť s jejich vlastní pozitivní zkušeností. Takoví lidé se sami odrovnají v jakékoliv diskuzi hned na začátku. Navíc používají pouze svoje naučené a z vnějšku přebrané informace. Celá diskuze pak slouží všem ostatním v různých stupních vědomí k jejich osobnímu uvědomění. Čím vyšší vědomí, tím snáze se dokáže orientovat v úrovních nižších.

 

Za vším hledejme STRACH přijmout věci, které neodpovídají jejich vybudovanému a neměnnému iluzornímu světu, a který nedokáží ani respektovat u druhých. Přitom nemusí jít ani o žádné hájení pravdy, ale o víru v něco, co nás může mnohonásobně převyšovat a dokázat to s pokorou PŘIJMOUT a být za to vděčný. Opustit bloky, otevřít se novým možnostem a jiným úhlům pohledu… v tom je KLÍČ.

 

Dokud stále na něčem lpíme a nepřijímáme věci jak jsou, vytváříme si dál jen iluze svých matoucích pravd a dogmat. Teprve až přijmeme svoji realitu nepokřivenou a zbavenou těchto iluzí, teprve pak můžeme začít plnit své Božské poslání. Avšak jsme stále v dualitě a v tomto prostředí se téměř každý okamžik rodí v hlavě negativní myšlenka. Proto buďme bdělí a hlídejme si své myšlenky. Jsme stále zkoušeni na všech úrovních, ale do jednoty se nikdo s myšlením duality nedostane. Proto přichází neustále zkoušky, zda obstojíme na vyšších úrovních, ke kterým jsme se dopracovali. Boží LÁSKA má správný metr na všechny.

 

Setkání s ostatními lidmi, ať už přímo v realitě nebo na sociálních sítích, přináší zkušenosti, pro které jsme si sem přišli. Kruh se však uzavírá a z karmy je možné vystoupit a více karmické lekce neopakovat. Kdo nepochopí, bude trpět tak dlouho, dokud neprozře. Stačí se zastavit, rozhodnout, vědomě přijmout tuto zkušenost, poděkovat za ní a říct NE! Dostane se nám Boží Milosti, pokud o ní požádáme s čistým záměrem, a budeme vedeni svým srdcem… Jsme již v jiných úrovních, ať už se to někomu líbí nebo ne… A půjdeme ještě dál…

 

To, že dochází k posunu můžeme sledovat na tom, že přestávají platit různé struktury, plány, cíle, různé předpovědi a výklady. Vše co stvoří lidská mysl fungovat nebude…  Bude fungovat pouze vše v souladu se srdcem a vesmírnými zákony.

 

Nebýt omezeni žádnými pouty a závislostmi, a přesto být propojeni se všemi a se vším skrze probuzené VĚDOMÍ a duchovní SRDCE, je teprve ta pravá SVOBODA a podstata JEDNOTY. To se nedá nikde naučit. Musí se jen zevnitř POCHOPIT. 

 

Prostě se PROBUDIT!

A k tomu musí každý DOZRÁT sám.

Přeji všem hodně odhodlání, vytrvalosti a osobní síly na CESTĚ!

RENATA

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode