Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Posouváme se do vyššího vědomí

Vyšší stavy vědomí přicházejí ve chvílích, kdy jsme uvolnění, věříme, že všechno je možné a otevíráme svou mysl ke zkoumání nepoznaného.

Můžeme zažívat psychické a telepatické schopnosti, různé vize, jasnovidnost a nebo si můžeme začít rozpomínat na své minulé životy. Můžeme mít sny, ve kterých budeme dostávat informace nebo zprávy. Můžeme vnímat své paralelní životy. Na povrch můžou vyplouvat naše dávné vzpomínky.

Není to nutné pro duchovní růst, ale může že to stát jeho součástí.

Tyto schopnosti můžeme rozvíjet vědomě, nebo se sami mohou objevit během našeho života v určité fázi a nebo je máme od dětství a nikdy jsme je nepotlačili.

Rozvíjet je začneme tak, že začneme vnímat energie okolo sebe. Pokud jim budeme věnovat zvýšenou pozornost, všimneme si, kolik jemných energií je kolem nás. Můžeme je cítit, vnímat a i vidět.

Když začneme rozšiřovat své vnímání, vneseme vědomí svého vyššího já do oblastí, které dříve patřily do nevědomí.

Pokud se spojíme s naším vyšším já, začneme si uvědomovat své psychické schopnosti.

Většina z vás s tím má již své zkušenosti, jen si to možná neuvědomujete.

Například najednou zjistíte, že znáte určité věci, aniž byste věděli jak a odkud.

Možná předem víte, co někdo chce říci, ještě předtím, než promluví a nebo za něj dokončíte větu.

Můžete mít předtuchu, že se něco stane a ono se to stane.

Na někoho pomyslíte a on vám zavolá nebo ho potkáte.

Můžete mít záblesky informací o někom, koho neznáte a zjistíte, že jsou přesné.

Na někoho se zadíváme a víme intuitivně, že ten člověk není v pořádku, cítíme nemoc, tmavou energii, necítíme se dobře vedle něj.

A nebo naopak, cítíme z člověka krásnou, poztivní a láskyplnou energii,která nám vykouzlí úsměv na tváři.

Toto jsou informace, které jsou nám k dispozici neustále, ale jsou zřetelnější a jasnější až na určité úrovni duchovního růstu. A pokud si je uvědomujeme, tak nám  mohou pomoci rozšířit naše vědomí a citlivost pro jasnovidnost, telepatii a pochopíme věci, které jsme dříve považovali za zázraky. Získáme schopnost, jak léčit sami sebe, jak zůstat ve svém středu a jak být vyrovnaní. Budeme vědět kdo jsme, kým jsme a posílíme pozitivní energii, která nás obklopuje.

Čím více se budeme soustředit a všímat si energií kolem nás, prociťovat je, tím více posilujeme své schopnosti a pak prostě přichází samy. A najednou zjistíte, že víte, jak pracovat energeticky se svými těly, svou aurou, možná uvidíte barvy, nejprve to mohou být jen chvilkové záblesky, které se budou vracet, opakovat a prodlužovat. Všímejte si těchto věcí a naučte se s nimi pracovat. Zjistíte, co všechno je možné. Pak pochopíte mnohé souvislosti. Naučíte se vědomostem, které vám přinesou moudrost a pochopení věcí dějících se ve vašem životě.

Velmi důležitý je však způsob, jak budete tyto schopnosti používat, až se naučíte s nimi pracovat. Pokud je budete používat pro vaše nejvyšší dobro a dobro ostatních a ke tvoření poslání vašeho života, tak duchovně porostete a jejich intenzita se bude navyšovat.

Pokud je však budete používat k ovládání ostatních, k falešnému budování ega a v tom budete vidět svůj cíl, pak vašemu růstu neposlouží a vše se ve vašem životě bude ubírat jiným směrem. Tyto schopnosti nejsou cílem vašeho růstu, ale pouze nástrojem, který vás má posilovat.

Když rozvinete v sobě tyto síly, které jsou silou vyššího vědomí, změní se vaše představy a myšlenky o tom, co je možné.

Je velmi důležité i v těchto věcech být vděčný Bohu, andělům, Vesmíru a mít v sobě pokoru, pokoru před životem a ne pocit nadřazenosti, pýchy a vyjímečnosti. Zkuste splynout se svým vyšším já. Umožněte lásce vycházející z vašeho vyššího já prostoupit každou buňkou vašeho těla, dovolte si pocítit své božství, s láskou, s pokorou a vděčností.......

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode