Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pravda Světla

Ve tváři velkého Světla dojde k odhalení veškerých stínů.

Když vysoké vědomí potká jakéhokoliv člověka nebo situaci v nichž byla pravda skryta nebo zamítnuta, neexistuje nic jiného, než její odhalení.
Když je Světlo uvnitř vás aktivní, stává se silou pro přeměnu a léčení i bez vaší vědomé ochoty či spolupráce.

To znamená, že pokud  vaše Vyšší Já probudilo jisté léčivé kódy ve vašich spirituálních tělech, stanete se Božským Aktivátorem. Tyto kódy byly implantovány v samotném zdroji vašeho vtělení na tuto planetu. Vždy jste pracovali s vibracemi páté dimenze, ale prostřednictvím jistých časových linií mohlo dojít k zapomenutí a potlačení.

 
V nových vesmírných podmínkách a posvátných energiích se v posledních 20- 30 letech  probudil velký počet Světlonošů – a stále jsou v procesu probouzení se do hlubokých léčivých schopností, které byly uděleny Božským Zdrojem v době inkarnace.

Světlo které je uvnitř vás naprogramované má ohromnou sílu prostoupit temné stíny ega a “nižšího Já”lidského vědomí.
 

Vy, jako členové Rodiny Světla jste cítili nevyhnutelnou touhu to rozvíjet  a používat tuto úchvatnou posvátnou esenci zvanou “Světlo”, nazývanou “Vyšší Láskou” nebo také “Léčením”. Toto je vaše Poslání na Zemi – toto je váš Účel Bytí.


Jste vysláni k těm, kteří si vás přitáhli do života aby odpověděli na hluboké Volání své Duše. Ti, kteří potřebují vaše aktivní Světelné Kódy, váš soucit a bezpodmínečnou lásku, váš léčivý dotek, harmonizující hlas, vaši zářivou přítomnost Božské Pravdy – vás volají do svých vibrací Božského Načasování, když jejich Duše touží po změně a růstu.

Ego s velkou silou oponuje jasnému záření Spirituálního Světla. Stíny mysli a toxiny uložené v emočním těle nechtějí být vystaveny a odhaleny  pro to, kým jsou. Osobnost jedince který je připraven k důležité přeměně většinou začne vystřelovat veškerou temnotu, odpor, zatvrzení, toxicitu a sebe-sabotující vzorce a to hned, když Světlo začne vstupovat pod jejich obranné vrstvy.

 

Nebuďte překvapeni, když přítomnost vašeho Světla vytvoří vlny, chaos, turbulence a otřesy u těch, kteří vás zavolali, abyste jim ukázali opravdovou krásu toho, kým jsou.

 

Aby byla krása Duše odkryta, musí se potkat těžká temnota a intenzivní břemena ega v plné přítomnosti.  Jednoduše řečeno, Duše nemůže vzestoupit dokud není zakrývající, sabotující, strachem naplněný, omezený Hlas ega vytažen ven do úplného odhalení.

 

U osoby, která je připravena růst do Světla své Duše, musí dojít k intenzivnímu období, ve kterém čelí stínům strachem-naplněného ega. Musí pochopit, že zářící síla Lásky s sebou přináší vystoupení každého pocitu studu, viny, závazku, bezcennosti, vzteku, bolesti a zármutku, který kdy prožili – a potlačili – aby je pozvedl vzhůru k životu, který je v souladu s pravdou jejich Duše.

Když vstoupí Světlo, temnota která je jím osvícena a odhalena nemůže být ignorována nebo zametena pod koberec.

 

Když vstoupí Světlo, je to proto, že bylo povoláno těmi, kdo ho chtějí.

 

Když vstoupí Světlo, musí udělat svou práci a odkrýt vše, co nevibruje na nejvyšší možné notě.

 

Když vstoupí Světlo, temné chladné ego nedostane šanci proti jeho devastujícímu, žhnoucímu a sálajícímu teplu vytvořenému ve vesmírných ohních Božské Lásky.

 

Když vstoupí Světlo, vlny změny se nezastaví jednoduše proto, že se ego a osobnost cítí nepohodlně v přítomnosti pravdy.
 
Světlo je naprogramované léčit zranění vytvořená egem, povznést vše do výšin posvátné lásky, odvést lidi pryč z odporujícího bezpečí a do růstu Duše.

 

Vy jste Světlo. Jste tu abyste vytvořili vlny léčení. Jste tu, abyste zářili, měnili a transformovali temnotu. Jste tu proto, aby vás mohli zavolat ti, kteří stále žijí ve Svém Stínu.

 

Jste tu, protože máte nekonečnou víru v Sílu Světla.

 

Drazí Pracovníci Světla, Nezapomeňte, jak pracuje Světlo.

 

 
Ilustrace: TatianaPlakhova
 
 
 
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode