Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Slova ujištění

Strach je připomínkou, že se máme
zhluboka nadechnout a soustředit se
na přítomný okamžik, kde nás vždy
podporuje láska Vesmíru.

Když si začínám uvědomovat návyky
své mysli, mohu se zhluboka nadechnout,
když se nemohu pohnout z místa,
a čerpat z tvořivosti přítomného okamžiku.

Mohu přistupovat ke svému životu
jako k meditaci, soustředit se na dech
a uklidnit se.

Skrze odpuštění se mohu spojit se svou vnitřní září,
se semenem klidu a svobody ve svém srdci.
Když odpouštím, získávám klid mysli.

Mohu být zářivým středem lásky,
který povzbuzuje, místo aby odsuzoval a omezoval.

Pružnost a ochota uvolnit se mi pomáhají
stát se klidnější, tvořivější, silnější a láskyplnější.

Mé tělo se cítí relaxovanější,
když přijímám jak světlo, tak stín,
a dovedu obsáhnout paradoxy života.

Nejvyšší vizí mého života je otevřít své srdce,
abych mohla dávat a přijímat lásku.

Nezávisle na okolnostech vím,
že jsem naprosto a navždy v bezpečí.

Na všechny situace mohu reagovat z bezpečí svého Vyššího já, 
aniž mě malicherné rušivé vlivy připraví o mou vyrovnanost.

Každý, s kým se setkám,
mě může naučit něco důležitého.

Vážím si všech vztahů, zejména vztahů obtížných,
neboť ty mě učí, jak dávat a přijímat lásku.

Vděčnost je přirozeným projevem Vyššího já,
které mě přivádí do přítomnosti.

Jsem vděčna za všechno,
co mohu použít k posílení růstu své duše.

Když si uvědomíme, jak je život cenný, 
cítím se opravdu živá a vděčná.

Ježto budu sklízet, co zaseji, 
nechť je každý můj čin semenem pohody a soucitu – pro dobro mé i všech ostatních.

Probouzející se duch směřuje spíš k autentičnosti 
než k dokonalosti. Jsem, kdo jsem.

Pomoc je vždy dostupná od viditelných i neviditelných světů.
Je na mně, abych požádala o to, co potřebuji,
a uvědomila si, že odpovědi přicházejí neočekávanými způsoby.
Když si udělám čas na meditaci, modlitbu a rekreaci, 
všechno mi jde snadněji a lépe.

Z knihy Joan Borysenko - „Kapsa zázraků"

www.zenavesvetle.sk

zdroj : www.cestyksobe.cz

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode