Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Světlo či iluze stínu

Během cesty duchovně-energetického vzestupu si často pokládáme vnitřní otázky ohledně správného rozlišování. S tímto tématem se setkáváme všichni od počátku naší cesty, ale i v celém jejím průběhu.

Jak tedy rozpoznat co je skutečné světlo, záře proudící z oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího zdroje, a co je říše iluzí – „fata morgána“?

Říše iluzí není malá, prolíná se skrze nejbližší dimenzionální pásma – tzn. prvním, druhým, třetím, čtvrtým, ale též zasahuje i do dimenzí vyšších. Tyto iluze působí na naší mysl podvědomou, vědomou a dokonce i tu, kterou považujeme za „duchovní“. Působí též na naše fyzická těla i celé energetické pole, vyvolávají různé často i zdánlivě velmi příjemné pocity a vjemy.

Co je jejich záměrem?

Jejich záměrem bývá hlavně vytvoření nedůvěry v možnost kvalitního individuálního  spojení s oceánem vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje, nedůvěru v naše možnosti, schopnosti, jakož i v dokonalé spojení s vyššími částmi našeho vědomí.

Prostředníkem těchto iluzí pocházejících z říší temna jsou naše emoce, mysl i fyzické tělo. Účinek vytvořený temnými energiemi se projevuje zejména ve formě menších či větších dramat, která nás často zaměstnávají různými způsoby, a to i po velmi dlouhá časová období.

Tato dramata – obvykle vnitřního typu – se projevují tím, že naše osobní já a síla světla bojují s nárůstem temnoty, přičemž vzniká pocit, že naše vnitřní světlo již ztrácí schopnost temnotu zastavit či zabránit jí v šíření. V tomto, většinou pouze vnitřním souboji, je celá bitva zkonstruována právě temnotou – a to s cílem ztráty víry ve světlo poznání a též vytvořením strachu, že tento boj může pokračovat do nekonečna.  A právě zde temnota vydávající se za světlo hraje svou důležitou roli.

Množství iluzí uvnitř této sféry bývá obvykle značné a jejich struktura a působení jsou velmi propracované. Záchytným bodem – energetickým přijímačem pro tyto iluze jsou hlavně naše touhy a záměry osobního já, jež jsou nekompatibilní s naší osobní životní cestou. Touhy, s nimiž jsme se inkarnovali nesčíslněkrát, ale též ty, které máme krátce a jeví se nám momentálně jako velmi důležité.

Pokud zažíváme, že naše nedůvěra ve vyšší smysl života začne narůstat, že ztrácíme důvěru právě k těm osobám, které nám skutečně pomáhají, když se delší dobu potýkáme se silami temnoty a jeví se nám, že není cesty ven – tehdy je vhodné si připustit, že se nás dotkla temnota.

Dostaneme-li se do kontaktu s touto sférou, vězme, že ač se nám to v oné chvíli nezdá, pomoc je vždy dostupná a to tím, že vnitřně požádáme o vedení, abychom jasně uměli oddělit světlo pravdy od stínu iluze. Vnitřní uvedení se do hlubšího stavu vědomí, či pomoc přítele, který duchovní cestu sdílí s námi, nám připomene možnost, že navzdory našemu strachu či nedůvěře ve vyšší vedení a též v působení kosmických zákonů si pouze pěstujeme iluze vyvracející naší víru v opravdovou duchovní skutečnost.

Veškeré iluze, vhánějící nás do ztráty víry v sebe sama, jsou rozptýlitelné uvědoměním si pravdy, že nejsou skutečné. Toto uvědomění přichází z vědění, že světlo je silnější než temnota, že pocity nebezpečí, ohrožení či ztráty víry v sebe sama jsou produkty temnoty, častěji však temnoty převlečené za světlo.

Vše je součástí oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje, vše v celém vesmíru podléhá Jeho zákonům síly, moudrosti, světla a lásky. Nezapomínejme tedy, že světlo poznání je vždy k dispozici těm, jejichž víru překryl stín iluzí, stačí pouze svůj vnitřní zrak upřít na svou vnitřní božskou esenci a skrze ni žádat o pomoc.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 5. 6. 2015

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode