Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Tvoření Světlem

Světlo je jedna z nejsilnějších sil ve vesmíru. Světlo můžete vnímat jako živou přítomnost která může být kdykoliv nebo kdekoliv najednou. Reaguje na vaše myšlenky o něm.Světlo je přítomné ve všech známých vesmírech,ačkoliv ne v  přesně takové formě jako ve vašem.

Světlo je mocná síla transformace,to je důvod  proč nová vlna světla která prochází vaším vesmírem způsobuje tolik změn. Můžete využít světlo k posílení spojení se svým Vyšším Já a duší. Můžete jeho prostřednictvím  přeměnit energii a posílit sebe a léčit druhé. Světlo může zvýšit vaše vibrace,zesílit  vaše pozitivní myšlenky a otevřít vaše srdce. Můžete se s ním propojit,využít jeho sílu a tvořit dobro kolem sebe.

Množství světla na vaší planetě dosahuje kritické hranice,moc světla sílí každým dnem.To  znamená že vše  co děláte a co je pozitivní a láskyplné má větší  sílu než to co není. Tak tomu vždy nebylo.V minulosti světlo na vaší planetě nebylo tak velké. Bylo třeba velkého a silného záměru a soustředění k vytvoření něčeho dobrého. Bylo to hodně práce, pozvednout energii do vyššího řádu. Jak síly světla narůstají,i malý krok k většímu dobru a spirituálnímu růstu vás vezme dále a rychleji než kdykoli jindy v minulosti.

Vaše intuitivní porozumění toho čím světlo je a jak se s ním propojit je více důležité než jakákoliv definice,kterou vám mohu dát. Kdybych vám řekl „Spojte se světlem,“ instinktivně budete vědět jak to udělat,protože vaše Vyšší Já a duše jsou se světlem propojeny stále. Pokud  myslíte na světlo,začnete vibrovat s vaším Vyšším já a duší.
Zavolejte světlo k sobě a naplňte se jím.

Můžete do svého života přinést více světla tím,že na něho budete myslet. Světlo reaguje na vaše myšlenky, které k němu vysíláte; jak na něho myslíte,okamžitě je k vám přitahováno. Nejdříve je jednodušší přitahovat světlo k sobě než světlo vyzařovat. Čím více na světlo myslíte,tím více  naplnění světlem budete a budete vytvářet zářící světelné tělo kolem sebe. Čím více světla vaše tělo udrží,tím vyšší bude vaše vibrace a větší vaše schopnost transformovat energii kolem vás do vyššího řádu.

Představte si,že stojíte pod vodopádem blýskajícího se světla a že vaše tělo a aura začíná více a více zářit. Prociťujte světlo proudící skrze vaše tělo. Jen myšlenky na světlo oživí vaše tělo na buněčné úrovni a zvýší energii vám dostupnou. Světlo vás může vynést do dalšího stupně vašeho růstu a dramaticky změnit to co prožíváte.

Spojte se na chvíli se světlem během dne – v práci,v autě,doma nebo v obchodě. Pokaždé když se spojíte se světlem stavíte most  světla mezi sebou a vyššími světy. Jak postavíte tento most,stanete se zářivějšími a efektivnějšími na pozemské úrovni ve všem co děláte.

Velmi silným využitím světla je představit si, že omotáváte kouli nebo zámotek světla  kolem sebe,ten se rozpíná nad vaši hlavu a pod  vaše nohy. Nedívejte se na světlo jako na ochranu,ale jako na silnou energii,která zvyšuje vibraci všeho kolem vás. Využijte tento obraz a vytvořte v sobě pocit síly,harmonie a lásky.Pokud se obklopíte světlem nemusíte stavět zeď kolem sebe a držet věci venku,vaše světlo přetvoří vše kolem vás ve vyšší vibraci.

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Zdroj:~ Orin & Daben, Sanaya Roman and Duane Packer ,https://www.orindaben.com/

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode