Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Úsměv lásky - cvičení

1. Posaďte se před zrcadlem, záda držte rovně, ale uvolněně, ruce položte na kolena dlaněmi vzhůru.


2. Usmějte se na svůj odraz v zrcadle a odražený úsměv si uložte do svého vědomí. Rozpomeňte se na zvlášť příjemné a uklidňující stavy ze svého života - opalujete se na mořském břehu, procházíte se po horách, díváte se na východ Slunce. Vizualizujte, jak se odraz mění na pramen lásky, radosti, vděčnosti, přijetí a milujícího úsměvu.


3. Vnímejte bod mezi obočím; skrz něj budete nasávat energii, jež se před vámi hojně rozprostírá. Uvolněte obličejové svaly a nechte usmívající se energii z obrazu před vámi přelévat se skrz bod mezi obočím do těla. Nechť energie úsměvu, radosti a lásky stéká po obličeji a krku, nechť zaplavuje všechny orgány a buňky v těle.


4. Abyste naplnili srdce energií úsměvu, spojte dlaně před hrudí a palce přitom tiskněte na srdeční centrum. Z pramene, který jste si vytvořili, vtáhněte co nejvíce energie přes bod mezi obočím a dovolte tomuto vodopádu proudit přímo do srdce. Jakmile se usmějete vnitřně svým srdcem, začne v něm vibrovat energie harmonie, radosti a štěstí. Dopřejte si dostatek času a pociťte, že srdce je přeplněné blažeností a klidem a rozvíjí se v něm překrásná růže lásky. Snažte se rozpomenout na svůj nejsilnější prožitek čisté, ryzí a vznešené lásky, jež ve vás vzbuzuj í emoce či božská síla. Milujte své srdce, usmívejte se na něj , objímejte jej a něžně líbejte. Srdce je spojeno s takovými zápornými emocemi jako je vznětlivost, pýcha a krutost; jestliže se na srdce usmíváte, tyto emoce se rozplývají a záporná energie se přeměňuje na sílu čistoty, klidu, radosti a lásky. Úsměvy lásky a radosti posílejte svému srdci tak dlouho, dokud vám samo neodpoví úsměvem.

5. Stejným způsobem můžete poslat úsměv, vděčnost a uznání všem ostatním orgánům, žlázám, nervovému systému a kostní dřeni. Usmívejte se a orgány se zaplní zdravím a rozkvetou jako květiny. Usmívejte se a negativní energie stresu, nemocí a zármutku se změní, očistí a vaše orgány vám odpoví úsměvem.


6. Jakmile bude vaše tělo vyzařovat usmívající se energii, budete ji moci přeposílat ostatním lidem, nezáleží na vzdálenosti. Nejdříve se usmívejte na jejich tělo, obličej, vědomí, život; na všechno, co je obklopuje. Otevíráte se člověku a člověk se na oplátku otevírá vám, vznikaj í mezi vámi přátelské, důvěrné vztahy. Nelitujte vnitřního úsměvu; posílejte ho všem, každému, koho znáte ; posílejte ho Nebi, Slunci, Zemi i hvězdám. Chcete-li mít s někým důvěryhodné obchodní vztahy, usmějte se na něho mystickým úsměvem naplněným upřímností, radostí, vděčností a úctou - usmívejte se však tak, aby to ten dotyčný neviděl. Posílejte mu energii úsměvu a stane se zázrak; člověk, jenž vás dosud neměl rád, cítil k vám jen odpor a nedůvěru, k vám náhle pocítí hlubokou sympatii a touhu se s vámi stýkat a přátelit. Pro lidi, jež si přej í vzkvétání svých obchodů, byznysů a dosažení úspěchu i na poli vzdělávání, se tato meditace stane kouzelnou hůlkou úspěchu.

7. Usmějte se po probouzení a uvidíte, že celý den bude úspěšný, radostný a plný harmonie. Milujete-li své tělo, vědomí a svůj život, pak budete více milovat i ostatní, vaše práce i život budou mít větší smysl a projeví se i výsledky. Po celý den si udržujte pocit vnitřního úsměvu a jeho vyzařování, neustále si připomínejte, jak je úsměv lásky důležitý a nepostradatelný, je to nejlepší prostředek k odstranění vnitřního napětí a problémů ve vztazích.


8. Usmívající se aura nás chrání před negativními vibracemi jiných lidí. Zachovávejte si vědomí usmívající se energie v bodě mezi obočím, v oblasti srdce a zvláště v oblasti solární pleteně (solar plexus) . Takto můžete vytvořit intenzivní záření slunečního světla a tím zesílit kolem svého těla pole usmívající se aury, jež vás jako zástěna chrání před negativními vibracemi. Pole usmívající se aury pomáhá přetvářet záporné energie na životní sílu; roste-li ve vás vztek, tato usmívající se energie vám pomůže usmívat se této emoci, dokud se nezmění v dobro . Postupně tuto techniku zvládnete a s danou silou se naučíte pracovat; pomůže vám přeměnit nenávist na lásku, skleslost na rozhodnost a strach na ušlechtilost.


9. Uvědomte si a pociťte nezměrnou vesmírnou lásku, jež vás ze všech stran obklopuje. Použijte oči, vědomí a psychické dýchání, nasajte energii lásky a soustřeďte ji ve svém srdci. Usmějte se na energii vesmírné lásky před sebou, pociťte, jak tato energie odpovídá na váš úsměv úsměvem (energie může pro vás přijmout libovolný tvar: Ježíše, Buddhu, váženého Učitele atd.). Nadechněte se a posbírejte energii z prostoru mysli v podobě zlaté koule, veďte kouli ke svému srdci a uchovejte si ji tam.

přepsala jsem z knihy Kosmická energie hojnosti

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode