Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Tajemství štěstí

-  moudrosti starých mistrů

   "Najdi si to, co doopravdy rád děláš a dej do toho veškerou svou energii. Ti nejšťastnější, nejzdravější a nejspokojenější lidé na světě jsou ti, kteří si našli v životě svou vášeň a věnují se jí. A téměř vždycky to bývá poslání, činnost, kterou zároveň nějakým způsobem pomáhají druhým. Jakmile jednou soustředíš veškerou svou mentální energii na to, abys dělal to, co miluješ, do tvého života vstoupí hojnost a veškeré tvé tužby se snadno naplní."

   Zaměřme se na hledání cíle svého života. Probuďme svoji mysl a hledejme nekonečné možnosti, nacházející se všude kolem. Chce to více chuti do života. Lidská mysl je nejúžasnější filtrovací zařízení. Pokud ji používáme  správně, oddělí to, co považujeme za nedůležité a poskytne nám jen ty informace, které v tu chvíli hledáme. 

   V tuhle chvíli se kolem nás děje tisíce událostí, kterým nevěnujeme pozornost. Venku je mráz, maluje nám na okna krásné tvary, padá sníh, děti sáňkují, lidé nakupují, jiní sledují televizi, počítač, někdo hraje hry, jiní čtou knihy, v krbu praská oheň a tluče nám srdce....
Jakmile se zaměříme na tlukot svého srdce, začneme rozpoznávat jeho rytmus, jeho různé vlastnosti.
   Stejně tak, pokud se rozhodneme soustředit se na svoje životní cíle, naše mysl odfiltruje to, co není k jejich dosažení důležité a zaměří se na podstatné věci.
   Většina lidí sebe sama nezná. Nikdy si neudělali čas seznámit se svými silnými a slabými stránkami, svými nadějemi, svými sny.
Číňané říkají : "Osobnost člověka se odráží ve třech zrcadlech, v prvním se odráží to, jak člověk vidí sám sebe, druhé je odrazem toho, jak člověka vidí ostatní a třetí odráží pravdu."

   Lidé chtějí být šťastnější, mít více ze života, žít radostněji, ale nevidí své cíle, neznají je, nemají v samotném shonu života čas na stanovení si jasných životních cílů a vizí. 
   Určit si jasné cíle v mentálním, duchovním i fyzickém světě je důležité pro jejich splnění. Každý, kdo touží po zkvalitnění svého života, posouvá svou mysl reálně dopředu. Stanovení a mapování svých cílů je prvním krokem, kterým se uvolňuje tvořivost, která nám pomáhá najít cestu k našemu poslání.
   Pokud najdeme to, co nás baví, to, co nás naplňuje, objevíme tím své poslání a poznáme, co je to radost ze života plného inspirace.
Užívat si tu svou cestu, radovat se, hledat nádheru a kouzlo ve všem živém, čerpat radost z  ranního probuzení.
Den bez radosti a bez smíchu je jako den bez života.

   Jestliže chceme svůj život udělat lepším a mít všechno, co si zasloužíme, musíme to dělat po svém. Nezáleží vůbec na tom, co o nás říkají jiní lidé. Důležité je to, co si myslíme my sami. Je zbytečné starat se o jejich úsudky, pokud cítíme, že to, co děláme, je správné. Můžeme dělat cokoliv, pokud je to správné podle našeho nejlepšího svědomí a podle našeho srdce. Udělat rozhodnutí a držet se jej, vidět svůj cíl. Hlavně nikdy nepropadnout zlozvyku poměřovat svou hodnotu hodnotami jiných lidí.
Každou vteřinou, kterou strávíme přemýšlením o snech jiných lidí, se okrádáme o svůj vlastní čas. 

  Kvalita našeho myšlení je zásadní pro kvalitu našeho života. Myšlenky jsou jakýmisi materiálními posly, které vysíláme, aby ovlivňovali  náš vnější svět. A pokud chceme, aby náš život byl radostný a kvalitní, musíme se naučit hlídat a kontrolovat své myšlení, musíme o ně pečovat. Udržovat si jen čisté a pozitivní myšlenky. Pokud máme nějakou negativní myšlenku, je třeba si jí hned uvědomit a vytlačit jí láskyplnou a pozitivní myšlenkou. Pokud to neuděláme, myšlenka začne růst a pokud jí dále živíme svou myslí, začne nás pomalu ubíjet. Až nás nakonec ubíjejí naše vlastní myšlenky natolik, že nám seberou radost ze života a připraví nás o veškerou energii.
   Sebepoznání je cestou k sebeovládání a k uvědomění si, jak snadno můžeme nahradit své myšlenky za takové, které nás neovládají.
Pokud chceme prožívat svůj život naplno, pečujme o své myšlenky jako o nejcennější bohatství. Stojí to za to . 

   Každý z nás má v sobě potenciál něco dokázat, být spokojený a šťastný a dosáhnout naplnění. A všechno, co je k tomu zapotřebí jsou malé krůčky na cestě našich snů. Život naplněný kouzlem a radostí je potřeba budovat krok za krokem. Malá vítězství vedou k velkým vítězstvím, malé změny časem vytvoří velké pozitivní návyky. 
Kladné návyky přinesou výsledky, jež nás inspirují k osobní proměně. 
Začněme prožívat každý svůj den tak, jako by byl poslední.
Můžeme začít tak, že se ode dneška začneme víc smát a dělat to, co máme opravdu rádi, vážit si těch chvil, které máme a užívat si je. 

"Úspěch, stejně jako štěstí není možné vytvářet. Musí vyplynout. A to se stane pouze jako vedlejší efekt osobního odevzdání se něčemu, co je větší, než já sám. Jakmile se vám jednou podaří nalézt své poslání, celý svět ožije. Každé ráno se budete probouzet s nevyčerpatelnou zásobou energie a nadšení, všechny myšlenky soustředěné na svůj cíl. Nebudete mít čas na zbytečnosti a proto nebudete plýtvat cennou silou své mysli zaměřené na nicotnosti. Přirozeně se oprostíte od zvyku dělat si starosti a stanete se mnohem produktivnějšími. Vypěstujete si rovněž hluboký smysl pro vnitřní harmonii, budete vedeni k tomu, abyste splnili svůj úkol. Je to nádherný pocit, mám jej moc rád. "  Viktor Frankl

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode