Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Boží milost Zjevení či důkazu

Prosíš mě o Zjevení, prosíš mě o nezvratný důkaz, o Boží Milost.

Je nepokorné žádat ji jen pro své utvrzení. Pokud potřebuješ tak silné potvrzení, nejsi připraven pro úkol, který vyžaduje sílu ze setkání se mnou vyplývající. Každý se dokáže vydat na duchovní cestu, když se mu ukážu. Každý dokáže veřejně odhalit léčitele v sobě, když mu dám darem okamžitou léčitelskou schopnost. Každý dokáže zalarmovat svět, když ho o to osobně požádám.

Po čase ale bude cesta náročnější, tím víc, čím víc se tě budou snažit zvrátit, tím víc, čím víc ti budou říkat, že jsi nezažil Zjevení, nýbrž jen podlehl rozumové slabosti.  A pokud si se nevydal na cestu ze svého vlastního odhodlání, ale ze síly, kterou jsi byl naplněn Zjevením, v tu chvíli by si mohl podlehnout.

Nemůžu ti dát sílu, na kterou nejsi připraven. Nedopadlo by to ku užitku všech. Každému z vás jsou zjevovány tak vysoké odpovědi, jak vysoké jsou vaše otázky. A teď již není času nazbyt. Již není doba náhodných zjevení, alarmujících osvícení a neočekávaných obrácení se pod dojmem setkání se Mnou. Takových důkazů a jasných impulzů o své existenci jsem vám již dal hodně. Nemyslíte, že je čas začít mi věřit? Vydat se na Cestu, aniž bych každého z vás musel osobně přesvědčovat?

Cítíte to! Víte, že je to správné a jediné, co po vás chci, je překonat strach. Říkám to ovšem s plným vědomím, že je to zároveň to největší, co po vás můžu chtít. Neboť strach, Strach, je to jediné, co vás ode Mě ve skutečnosti dělí. Žádná saň před vchodem do zlaté jeskyně, žádný ďábel ani temnoty z jiných světů. Dokonce ani vaše racionalita, ani váš moderní svět. Jen strach.

Strach z toho, co bude, když uvěříte a ono se ukáže, že nebylo čemu; strach z toho, že se vydáte na Cestu a Já vám po ní nepůjdu naproti; strach z toho, že opustíte své staré, štěstím vás nenaplňující, ale jistotu dávající postoje a vydáte se do nového prostoru, a pak zjistíte, že ten prostor je prázdný.

Já vám ale znovu slibuji, že se to nestane! Kolikrát ještě musím? Nevěříte mi, protože máte každý mnoho zkušeností se zlomením slova, ať už vám daného nebo vámi daného. Opět mi přisuzujete lidské vlastnosti!

Uděláte rozhodnutí. Jakkoli malé či jakkoli velké. Každý pocítí, co je jeho úkolem a časem prožijete tu pravdu, že žádné Rozhodnutí není důležitější než jiné. Cítíte v sobě tu sílu. Cítíte, že je to správné. Vnímáte, že již nemůžete jinak, než se dát všanc. S láskou a pokorou mě požádáte o ujištění toho, kam jdete, ale víte, že půjdete i bez něj, protože v nejvyšší části vašeho Já cítíte, že je to to pravdivé. Taková prosba pak není nepokorná; je to, jako když stojíte přede dveřmi a v ruce držíte klíč. Nežádáte, abych vám je otevřel, jen mi klíč ukážete, abych se společně s vámi radoval. Cítíte, že využijete vše, co dostanete. Je to dobré.

Chápu, že je těžké vést a zachránit svět bez vyššího ujištění. Ale nemůžu ti dát důkaz, díky němuž získáš sílu to udělat.

Udělej rozhodnutí zachránit a vést svět, z nejryzejších úmyslů, a až najdeš v sobě tuto sílu a stane se to tvojí Pravdou, dám ti důkaz. Pak nebude takové mé Zjevení milostí, bude to projevem mé radosti nad tebou.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode