Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jediný nepřítel

Strach je ve skutečnosti vaše jediná překážka. Je velmi snadné mu podlehnout a neskutečně těžké se ho vzdát, to vidím teď, když stále cítím vaši nejistotu a nelásku k vám samým.

Kdybyste neměli strach z nedostatku, nekradli byste.

Kdybyste neměli strach ze sebe navzájem, nebojovali byste.

Kdybyste neměli strach, že dostanete ránu, nedali byste ji jako první.

Kdybyste neměli strach, že vás ostatní odsoudí, neodsuzovali byste.

Kdybyste nepodléhali strachu, že jste nedostateční, nepřikrášlovali byste se.

Kdybyste se nebáli, že vás ostatní převýší, nepovyšovali byste se.

Kdybyste neměli strach z trestu, nebáli byste se zodpovědnosti.

Kdybyste se necítili slabí a bezmocní, nemanipulovali byste druhými.

Kdybyste neměli strach, že nedostanete, po čem toužíte, nezáviděli byste.

Kdybyste skutečně cítili sebehodnotu a sebeúctu, neměli byste strach, že vás někdo poníží.

Kdybyste neměli strach, že Bůh není, už dávno byste v něm žili.

Uzřete tu jasnost - odsoudí vás a poníží jenom ten, kdo se pak bude cítit díky vašemu snížení větší a silnější. Jedině člověk, který má strach postavit se vlastním démonům a slabostem, bude vyvyšovat ty vaše. Ti nejhrubší a nejdrsnější z vás skrývají ty největší strachy. Už to chápete? Už to vidíte? Ten nejčernější princip, který ovládá vaše životy, činí za vás rozhodnutí a určuje vaše chování? Často tak hluboký a podvědomý, že ho ani nepřipustíte a budete toto odmítat ze všech sil.

Rád bych se zmínil o jednom vašem obrovském strachu – strachu ze smrti. Je to strach, který, přesto, že se týká období po životě, vám činí těžký právě život. Bojíte se smrti, a tak se bráníte životu.

Vězte, že vše, co vám nahání hrůzu, vše, co vás může ponížit nebo vám ublížit, vše strachuplné, čemu má význam se postavit, je lidským výtvorem. Ať už jsou to negativní emoce jako zlost, zášť či agrese nebo prostředky či fyzické jevy, jako zbraně nebo války, vše pochází od vás.

Smrt ale není vaším výtvorem, je to můj nápad. Smrt je výtvorem Vesmíru a je součástí vesmírného cyklu. Smrti se bát nemusíte. Chápu, z čeho vychází tento váš strach. Je to obava z neznámého prostoru, který vás čeká (kdybyste jen věděli, kolikrát jste v něm už každý z vás byl!), obava proto, že nemáte představu, co se bude dít poté.

Je pochopitelné, že bytost tolik plná inteligence a emocí pociťuje strach, když stojí před velikou nejistotou a cítí se být vydána v šanc. Smyslem smrti ale není vás děsit a ani vás tímto procesem odkázat do prostoru, kde vás konečně budu moci potrestat nebo uvrhnout do pekel. Nemyslíte, že kdybych byl mstivý bůh těšící se, až vám to „sečtu za všechny vaše hříchy“, nemusel bych čekat až po smrti?

Není na mě, kdy a jaká smrt vás čeká, to je pouze vaším rozhodnutím či výsledkem mnoha předchozích rozhodnutí vašich nebo i druhých. Nemohu říci, jaká bude vaše cesta ke smrti, mohu vám však říci něco o ní samotné.

Smrt je můj nápad, můj nástroj, který slouží vašim Duším. Má vám umožnit ukončit jednu etapu, abyste se mohli vrátit na chvíli ke Mně, posílit se, ukonejšit a rozhodnout se, čím naplníte svůj příští život. Smrt je brána ke znovuzrození, doslova. Nebýt smrti, nebylo by vývoje. Nečekají vás démoni, ani odmítavý bůh, nikdo z vás se nebude cítit ztracen.

Pravdou je, že nějaký čas po smrti může Duše procházet bolestným poznáním či zklamáním ze svých skutků v životě. To proto, že ve sféře Jsoucna si opět jasně vzpomene na svůj Záměr, který se jí možná nepodařilo naplnit, uvidí v Pravdě všechno své konání, z něhož může být zklamaná a pocítí momentální smutek, jak málo se jí podařilo se rozvzpomenout. Ale toto prozření a plné poznání Duše má zas a jenom jediný úkol – povzbudit ji a posílit do dalšího života. Čím zklamanější je Duše ze života, který právě ukončila, tím odhodlanější je do života příštího. Neb každá Duše chápe princip přeměny energie a ví, že vše, co je, je Boží výtvor a slouží jenom k Dobru. Proto ví, že smyslem jejího možného smutku a zklamání je přeměna na odhodlání.

Po smrti vás čeká „probouzení se ze snu do reality“, vlastní bilance, sílení a odpočinek u Mne a vaše nové Rozhodnutí.

O tom, čím Duše prochází po smrti a jaké úrovně vašeho probouzení vás čekají, jsem již napsal mnoho skvělého a podrobného slovy jiných.

Teď vám chci říci o smrti toto:

„Ničeho se nebojte, mé děti a nesvazujte se po celý život touto hluboce podvědomou obavou. Sami sobě děláte to, že své životy naplňujete tisíci děsy a běsy. Věřte, že ve chvíli, kdy se navracíte ke Mně, je strach zbytečný.“

Váš ze všech největší a nejhorší strach je ten, že vás Bůh nemiluje. Jakmile pochopíte, že jste Mnou bezpodmínečně milováni, dokážete se postavit všem strachům ostatním. Můžete mne popírat, jak dlouho chcete. Ale pravdou je, že nepocítíte skutečný klid a smysluplné zaklapnutí všech částí vás samých, dokud na mne nepohlédnete a pravdivě mě neuvidíte, protože dokud mne popíráte, popíráte velikou část sebe sama. Volíte si život v pocitu nenaplněnosti a obavách, že se to nikdy nezmění.

Vaše zatvrzelé a zarputilé popírání Pravdy není ničím jiným než strachem ze zklamání. A proto, že vím, že toto je skutečným motivem vašeho odmítání Mne a Lásky, nikoli zlé pohnutky, ale strach projevit se jako Dobro, proto vás nikdy neodsoudím a počkám, až každý jeden z vás nalezne odvahu pohlédnout na svět očima Boha.

Rád bych vás na tomto místě varoval před jedním vaším únikem a obelháváním sebe samých, do kterého někteří z vás z pohodlnosti či bezradnosti upadají. Mnozí má slova znáte, vyhledáváte a nasloucháte, ale používáte je jako sedativum, jako prostředek pro uklidnění. Berete je jako filosofické krásno nerealizovatelné v životě.

Všechna má ujištění vás nemají ukolébat a byla by i špatně pochopena, kdyby byla překroucena jako možnost upadnout do nečinnosti a nicnedělání, protože „přeci všechno stejně dobře dopadne“. Těší mě, když se na mě obracíte pro pocit útěchy a uklidnění, ale svým stálým promlouváním k vám se vás nesnažím ukolébat k nečinnosti, nýbrž povzbudit k činu! Snažím se vás povzbudit, že můžete konat vysoce a že dokážete opravdu všechno. Ale pouze vaše rozhodnutí, snaha, učení a činnost jsou jediným způsobem.

Tvořením, nikoli vírou jsme si podobni!!

Jelikož já nejsem věřící, jsem vědoucí a vám chci ukázat, že odměnou za vaši odvahu a nezlomnou snahu bude život, který vás bude těšit žít. Klid v Duši, který nebude vycházet z naděje ani něčích slibů, ale který bude důsledkem Poznání. Láska a důvěra k Bohu, která se nebude opírat o svaté texty ani slova druhých, ale bude důsledkem vašeho setkání se Mnou.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode