Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nejvyšší Boží konání - tvoření

Je nezbytné, abyste chápali svoji zodpovědnost. Abyste pochopili, že nejsou špatná ani správná rozhodnutí, ale jen jejich následky, se kterými se utkáte a která vám můžou připadat jako dobrá nebo špatná, ale opět jenom z pohledu kousku vaší cesty. To, co se dnes jeví jako smůla, se může časem ukázat jako požehnání. Ale toto již bylo zjeveno – „neznáme celý příběh“. Jde o to, abyste uviděli vše jako následky vašich rozhodnutí a jako k takovým k nim přistupovali. Toto je nesmírně důležité, protože potom si budete dávat pozor, jaká rozhodnutí činíte. Pochopíte, že svými rozhodnutími tvoříte. Tvoříte realitu, která nastane jako následek vašich rozhodnutí. V této realitě potom budete žít. Vy a mnozí kolem vás.

Slyším každou chvíli: „Svět je dnes tvrdý. Potřebujeme lokty, abychom přežili. Život je džungle.“ Prohlašujete tato tvrzení, abyste tím ospravedlnili svoji tvrdost a vaše vlastní lokty. Říkáte to, jakoby vás to zbavovalo zodpovědnosti za to, jaký svět je.

Ale co to znamená „svět“? Je to snad nějaká vlastní živoucí entita, uvnitř které jste nuceni žít a jejíž chování nikterak nezávisí na vašem? To vy jste svět! Každý z vás! Každý z vás ho utváří a většinou ani nemáte představu, jak důležití v tomto procesu jste. Jste spokojeni s tím, jak vypadá svět? Jste spokojeni s tím, jak se chováte vy? Pochopte už, že svět nejsou „oni“, jste to vy. Jak vytváříte svůj život? Jak vychováváte své děti? Oceňujete na nich dravost a schopnost něco „si urvat“, a chválíte je za takové chování slovy, že „se jim to bude v životě hodit“? Chválíte je, když se jim podaří někoho přelstít s tím, že „jinak v dnešním světě neobstojí“? Jakkoli je toto vaše jednání pochopitelné a vím, že vychází z lásky k vašim dětem a ze strachu, že jinak je ostatní převálcují, říkám vám - to není Cesta. Není to způsob, jak nastolit nová pravidla. Není to způsob, jak změnit svět, o kterém sami říkáte, že se vám nelíbí.

Málokdo vnímá svůj život jako důsledek něčeho, co vytvořil. Ale popsání tvoření vaší reality pomocí myšlenky, odhalení celé této vaší schopnosti podobné Bohu a objasnění způsobu, jak na to, již bylo vyjeveno na mnoha jiných stránkách. Málokdo se cítí být strůjcem toku svého života. Když jste v životě spokojeni, berete to jako štěstí a příliš o tom nepřemýšlíte. Když spokojeni nejste, cítíte se jako oběti osudu či Boha a závidíte těm, kteří jsou spokojenější. Říkáte, že život je těžký a nespravedlivý, ale málokdy se podíváte zpětně na svá rozhodnutí, která předcházela vašim dnům.

Vím, proč tomu tak je. Proč je pro vás snazší přijmout představu vás samých jako slabých a Bohem či osudem zkoušených bytostí bez vlastních velkých schopností a možností utvářet svůj život. Jedinou cestou, nezbytným prvním krokem k záchraně a zlepšení světa a vašich životů, je nejdříve přijmout plnou odpovědnost za to, jak tento váš život vypadá nyní. A právě přijmutí zodpovědnosti se jeví být pro vás tím nejtěžším krokem.

Je to proto, že jste dali slovu „zodpovědnost“ strachuplný charakter. Pro vás je zodpovědnost totéž co vina.  Často se nechcete přihlásit ke své zodpovědnosti za to, co jste vytvořili, vymysleli nebo způsobili – a předem už vůbec ne – neb máte strach, že kdyby se to ukázalo jako chybné, svalí se na vás vina a tím pádem trest. Ale to opět posuzujete vesmírné principy z pohledu lidské zkušenosti. Jakmile se pocítíte zodpovědní v kráse a pravém smyslu tohoto slova, nebudete se cítit jako potenciální vinící, ale jako tvůrci. Stvořitelé, nezní-li vám to příliš rouhavě. „Zodpovědný“ není ten, kdo má být potrestán, ale ten, kdo je strůjcem něčeho.

A to narážíme na druhý kámen úrazu – jelikož nejste příliš spokojeni s tím, co jste vytvořili, nechcete se ke svému dílu přihlásit. Ale není jiné cesty!

A proč je to tak důležité? Proč je nezbytné najít v sobě odvahu připustit si zodpovědnost za to, jak vypadá svět dnes, v plné míře a bez alibistického uhýbání? Ne proto, abyste se cítili vinni. Nestojím o vaše pocity provinění. Ale proto, že pak uvidíte a hlavně uvěříte, že máte stejnou sílu, schopnost a zodpovědnost za jeho nápravu. Když jste se dostali dolů, dostanete se nahoru.

Ale i toto již bylo vysvětleno v mnoha knihách. Zatím to přesahuje chápání většiny z vás, ale jste daleko většími tvůrci, než si dnes dokážete představit. Ale všechno má svůj čas a žádný stupeň vývoje a růstu nemůže být přeskočen. Ne proto, že bych vám nepřál trochu úlevy, ale proto, že síla a poznání získané při zvládnutí toho kterého úkolu by vám pak chyběla při vaší další Cestě.

To je pravda zjevená již v mnohých duchovních zamyšleních, je to princip spravedlnosti a dokonalý filtr, který vládne ve Vesmíru. Vaše konečné rozvzpomenutí, kterého jednou všichni dosáhnete, bude dokonalým a smysluplným zakončením našeho dobrodružství. Ale důležitá a z hlediska Božího Záměru nezbytná je právě ona snaha, ta pouť a vědomé rozhodnutí, které dají věci do pohybu, prožití dílčích poznání a sebeuvědomění a tím nabytých schopností.

Chápu, že je těžké začít přistupovat k životu novým způsobem. Ale nikdo přeci nečeká, že hned dosáhnete osvícení! Každý jeden krůček je skvělý. Nežádám, abyste svůj život obětovali něčemu, v co nevěříte. Neříkám: „Věřte, věřte a jednou, po smrti, uvidíte. Celý život služte idejím a bohu, kterého až za mnoho let uzříte. A jestli ne, jste malověrní.“ Nic takového! Už jen vaše rozhodnutí pokusit se podívat na svět novýma očima je skvělé! A věřte, že už při samotném hledání lásky, klidu a Boha, o kterém tady hovoříme, jsou pro vás od počátku připraveny důkazy a prozření, po kterých voláte. Za vaši snahu, odvahu a odhodlanost vždy dostanete něco nazpět. Sílu nebo poznání, uzření či pochopení určité souvislosti, nebo pocit jistoty, že se udáváte dobrým směrem a prožijete – mnozí možná poprvé – pocit, že se ve vašem životě děje něco správného a velikého. Že jste součástí. A nepochybujte, že tyto změny ve vašem duchovním či vnitřním vnímání se odrazí také ve vašem fyzickém životě.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode