Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nepřipustím vaši malost

Důvěřuji vaší síle a nepřijímám vaše zatracování sebe samých, odmítám vás uvidět jako v konečném důsledku slabé a sami sebou poražené. To je to, co pro vás mohu udělat. A jakkoli si myslíte, že je to málo, vězte, že toto nepřipouštění ničeho než nejvyššího obrazu je mocné a je to další podobnost mezi vámi a mnou. Je to naše další společná schopnost, kterou když jasně uvidíte, posílí se vaše důvěra, že vycházíte ze mě a Já jsem ve vás, a kterou když se naučíte používat, můžete si navzájem velmi pomoci. Nepřijímejte žádnou, než nejvyšší představu o sobě i o druhých, a budete velmi podobni Bohu.

Už to bylo vyjeveno – snažte se vidět ve všech hlavně to dobré, projevujte jim více důvěry a respektu, než si zatím vydobyli a dejte jim pocítit jejich velikost, byť se tak zatím neprojevili.

Nechápejte moji radu ale špatně – vaše chování nemá mít nic společného se sebeponížením nebo sebezapřením. Nebojte se to vyzkoušet. Jakmile z vás někdo pocítí respekt - nikoli strach, úctu - nikoli ponížení a ničím podmíněnou laskavost, nebude mít strach se stejně projevit i vůči vám. A pokud ne, snažte se tím nezabývat a projevte se jako Mistři – vydejte ze sebe to nejlepší, chovejte se podle nejvyšší představy o vás samých a o výsledek se nestarejte. Co na tom, že druhý nevyužil Příležitosti zachovat se stejně? Zabývejte se jedině sami sebou. Chápu, že ve vás může hlodat zloba a pokoření, že vámi nabídnutá ruka byla s posměchem odmítnuta. Ale uvědomte si, co je důležité. Radujte se sami ze sebe a vezte, že ten druhý má právě o tuto nevyužitou Příležitost cestu před sebou delší.

Čerpejte z nevyčerpatelného Zdroje od shora dolů – Já vidím veliké vás a vaše zatím neprojevené Boží schopnosti a nechci nic nazpět, jen to, abyste takovými skutečně byli. A vy toto vnímání, tuto energie, skrze sebe coby kanály rozdávejte dál.

Toto nejsou abstraktní slova, žádná filosofická moudra, která vám mají na chvíli ulevit, než se vrátíte do starého vnímání sebe sama coby nicotných a nepodstatných!

Kdybyste jen na chvíli uviděli, jak velicí jste! Ty a Ty a Ty! Jak důležití, jak nádherní! Vzpomeňte na ten zapomenutý pocit, kdy jste se sami sobě dívali v zrcadle do očí a říkali si, že si zasloužíte všechny poklady světa, měli jste pocit vlastní výjimečnosti a věřili jste, kdysi na začátku, že vykonáte veliké věci ve jménu nejušlechtilejších ideálů! To jsem byl Já!Přesně takto vás všechny vnímám, přesně takoví všichni jste!

Slyším vás – někteří nechápete tento nový způsob vnímání ostatních lidí správně. Říkáte si, že to není nic jiného než zavírání očí před realitou (mimochodem, zajímavý argument právě vzhledem k tomu, že realitu si tvoříte sami, ale vím, jak to myslíte) a naivní popírání nedostatků druhého, na které doplatíte. Chápu vaše neporozumění – jak můžete vidět jen to dobré v zloději nebo agresorovi? Klíčem k pojetí – ale možná bude chvíli trvat, než vám půjde na lidi pohlédnout z této nové perspektivy – je pochopení, že nikdo není zloděj, ale pouze právě kradoucí a že nikdo není útočníkem, ale pouze právě útočící. Znáte vaše rčení, že „věci nejsou, jak se zdají být“? Tak vězte, že v perspektivě, ve které se většina z vás nachází, ve vašem současném úhlu pohledu na svět, je toto rčení více než platné.

Není zlodějů, jsou pouze Duše právě se zažívající jako kradoucí.

Nedejte se mýlit, rozdíl je obrovský, už jen kvůli tomu, co z těchto dvou různých tezí vyplývá. Nemusíte se nutit proti svým vnitřním pocitům v sobě pocítit lásku k lidem, kteří se chovají zle nebo násilnicky. Nebylo by to od vás upřímné a do určitého stupně vývoje ani možné.

Bohatě stačí, když si při pohledu na násilníka jen na zlomek vteřiny uvědomíte, že onen člověk je zatím neprobuzenou Duší právě se chovající násilnicky. Toto je pravý význam slov – nepřipustit něčí malost. Není to uhýbání před pravdou, je to uzření Pravdy.

A proč byste se měli snažit na lidi kolem sebe takto dívat? Ze stejného důvodu, proč Já při pohledu na vás nevidím slabochy ani lháře, pokrytce ani vrahy. Ale pouze a jenom Duše prozatím se chovající slabě, prozatím lhající nebo zabíjející, ale to vše jenom proto, aby - jakmile se zažijí ve všech možných podobách, kterými nejsou - se mohli konečně zažít jako Duše, sami na sebe se rozvzpomínající.

Jakmile si dovolíte pocítit se alespoň na okamžik výjimeční, budete moci takto uvidět i ostatní. A nepochybujte, že toto nepřijímání ničeho než nejvyššího u sebe a u druhých se brzy projeví ve vašem fyzickém světě, tím rychleji, čím více z vás se do tohoto nového pohledu na svět zapojí. Bude dobré, když se nás na tomto Božím konání bude podílet co nejvíce, neb jak jsem napsal již v dřívějším díle – neudělám pro vás nic, co neuděláte sami pro sebe.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode