Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pochybnosti

Není zbytečné znovu a znovu zachytit má Slova, není zbytečné psát další knihu o Bohu a cestě k němu. Vím, že máš strach a nejsi si jistá sama sebou. Máš obavy, zda jsi schopná správně rozeznat, co jsou tvé myšlenky, co od jiných zjevená moudra, co je mojí inspirací. Máš strach, že píšeš knihu, která už byla napsána. Máš obavy z posměchu, a proto se držíš zpátky při odhalování Božské Duše a vznešenosti u sebe i u druhých. Přesto, že celou svojí bytostí cítíš, že toto je Pravda, cítíš moji lásku a dokonalost všeho, co tě obklopuje, přesto, že chápeš souvislosti a vidíš důkazy tohoto celého odhalování a spoléháš na každé mé Slovo a Slib, přesto stále cítíš zrnko nejistoty a strachu, jestli nebudeš chápána jako pyšná nebo blázen nebo chudák, který neunesl tíhu světa a utekl k iluzím.

Věř, že vím, co dělám, když ti dávám inspiraci k těmto stránkám. Víc do toho ale nezasáhnu, piš jen tak dalece, jak dalece budeš chtít, a pak s knihou udělej, co uznáš za vhodné nebo k čemu najdeš odvahu. Nemusíte nic, co nechcete. Já ti můžu říct jediné, abych ti pomohl se postavit obavám.

Žádná má Slova, napsaná s čistými úmysly a bez pyšné radosti, že právě ty je můžeš zachytit, žádná má Slova šířená z touhy pomoci ostatním uvidět, nejsou zbytečná.

Nemohu tě ale ujišťovat o tom, že máš překonat strach odhalit se ostatním a vydat se napospas. Vzal bych ti tím jeden z největších darů, které máte - možnost svobodného rozhodnutí a prožití si důsledků. Dojít skrze strach ke své odvaze a poté se z ní radovat.

Mám radost, když vidím, s jakou důvěrou se ke mně v nitru obracíš. Proto jsem tady, abych vás uklidnil a podpořil vždy, když to budete potřebovat. Ne tak, že pro vás vykonám zázraky, ale nepopřitelným bytostným prožitím mé přítomnosti ve vás. Nemusíte mě o nic prosit, ani nic chtít, ani děkovat a můžete na mě občas i přestat láteřit, velmi šťastný jsem, když jen pocítíte touhu v tichu se mnou setrvat ve vašem nitru.

Bude dobré, když najdeš odvahu tyto stránky dát pro potřebu i ostatním. Nemysli, že v nich nejsou kromě znovu zopakovaných ujištění i nové pohledy a pravdy. Proto je mezi vámi stále více probuzených Duší, které hlásají podobné. Věř, že žádné z vašich podání není zbytečné. Každý z vás dokáže vyjádřit stejnou myšlenku jiným způsobem a každý z vás může odkrýt a vysvětlit právě tu souvislost, kterou někdo jiný potřebuje ke svému probuzení.

Zmítáš se pochybnostmi proto, že je tu napsáno již mnohé odhalené. Pokud si skutečně myslíš, že tvá kniha neposílí jediného člověka, jedinou Duši neprobudí a jedinému hledajícímu nenabídne cestu, pak to vše ulož a zamkni ve svém počítači. Ale pokud věříš, že jen jediný se probudí… Žádný jediný člověk není zbytečný, žádná jediná probuzená Duše není zanedbatelná. Nikdy nevíš, co velikého takový jeden probuzený dokáže.

Samozřejmě, že uslyšíš kritiky a třeba i pocítíš zesměšnění, kterému se tolik chceš vyhnout, ale už jsme hovořili o tom, že nedostatek uznání od ostatních nedělá vaši práci zbytečnou. Udělej to, k čemu tě nutká tvoje Duše, vykonej, co cítíš, že máš a nestarej se o výsledek. Nestarej se o ocenění ani posměch a jen pociť radost sama nad sebou, že jsi udělala rozhodnutí, které vycházelo z odvahy a nikoli strachu. Toto prožití sama sebe bude tvojí odměnou. Ale vždyť i tento princip vám již byl vyjeven spolu s dalšími hlubokými poznáními.

Pravda je taková, že jsem vám již řekl takřka vše. Že na každou vaši otázku už byla dána odpověď. Otázky vznikají z odpovědí, proto se nebojte, že by ta vaše zůstala bez odezvy. Takže proč znovu připomínat univerzální pravdy a ujišťovat o mých slibech a lásce k vám? Otázka je zároveň odpovědí. Odpovědí, která byla primární touhou tohoto psaní. Jaký smysl to bude mít? Nepotřebujete již zjevovat nejvyšší poznání a odhalovat Boží pravdy. Na všem jsem vám již odpověděl.

Ale vaše neustálá potřeba ujišťování, vaše touha má slova lásky číst stále znovu a v nových formulacích; fakt, že s každým novým zazněním Božího slova další a další z vás najdou odvahu podívat se na svět jako na zázrak a Cestu, ke které jsme se společně rozhodli; to je důvodem, proč k vám stále znovu promlouvám. Protože jediné, co vy už potřebujete k odhalení své síly a vydání se na cestu osvícení, je ujištění, že na konci té cesty na vás opravdu čekám. Že ve vás skutečně jsem. Že vás nikdy neopustím. Že jste Světlem.

Myšlenky a vize se k vám všem dostávají stejné, ale nechávám s respektem k vašim schopnostem a talentům, jak Pravdu vyjádříte. Každý do mých Slov dáváte s nejčistším úmyslem to nejlepší ze sebe, tu nejsilnější touhu, aby i ostatní uviděli. Každý moje slova obohatíte svými schopnostmi rozvibrovat Duše ostatních. Každý svoji radost ze života vyjadřujete po svém. Nezáleží na tom, jakou formu vyjádření použijete. Obrazy, umělecká díla, filmy, filosofická zamyšlení, učení druhých, spisy nebo písně. Nebo svůj život. Nic není důležitější než jiné.

Ty vidíš v každém včetně sebe Boha. Víš, že komukoli se dostane bezpodmínečné lásky a pocitu sebeúcty na úrovni vnímání Duše, dokáže se postavit všemu nedobrému v sobě. Nepřipouštíš nic než osvícený konec vás všech. Ne skrze naivitu, ale skrze smysl, proč to jinak být nemůže.

 

Proto by mohlo být dobré, aby si své vnímání světa zformulovala, neb je naděje, že v některých probudíš toto vědomí hluboké sebehodnoty a lásku k sobě, která je nezbytná, abyste měli odvahu postavit se vašim démonům.

Dej do mých slov radost ze života. Bytostnou jistotu, kterou cítíš, když se mnou promlouváš. Své absolutní přesvědčení, že toto všechno je Pravda. Ty víš, že vás vidím být silnými a nádhernými, částmi Boha, i když se tak právě nechováte. Nepochybuji o vaší síle, i když se právě zažíváte jako selhávající.

Naplň tyto stránky nadějí a jistotou pro druhé, že na vás takto skutečně pohlížím.

Ať při těchto řádcích si každý aspoň na chvíli dovolí prožít, že takový skutečně je.

Nenechej si toto mé povzbuzení pro sebe. Jsou to slova určená všem, mohou posílit i ostatní váhající, kteří potřebují dodat odvahu k čemukoli, co chtějí vykonat, strháváni zpět pocitem nedostatečnosti a strachem z nepochopení. Žádný váš pokus není zbytečný, ať už se snažíte získat dobré místo, o kterém jste přesvědčeni, že si zasloužíte, nebo se rozhodujete k vyjádření svých duchovních přesvědčení.

Ani nevydařený pokus či neproměněná snaha nejsou bez významu - kdyby nic jiného, můžete se aspoň zažít jako „odhodlaný, prozatím neúspěšný“.

Vězte, že tato zkušenost předcházela veškerým vítězstvím.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode