Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pozitivní energie vědomě využívaná

Násobení zlého konání a důsledky takové energie nemůžete popřít, všichni máte dost zkušeností. Najděte odvahu vlastní zkušenost považovat za důkaz a podívat se na věci z toho vyplývající. Pokud můžete skrze svůj prožitek potvrdit, že vám něčí zloba, uštěpačná poznámka či jen zlostný výraz dokázal zkazit náladu třeba na celý den, nemůžete již nadále bagatelizovat sílu úsměvu, drobné pomoci či povzbuzení.

Vaším poznáním budiž to, že každé vaše dobré slovo, projevená ochota či tolerance, každé vaše rozhodnutí či chování vycházející z touhy někomu pomoci nebo ho jen malinko povzbudit, má cenu zlata a sílu měnit svět.

Ve skutečnosti mají vaše projevy lásky a dobra mnohem větší moc a tato energie se násobí ještě silněji než projevy zlé, protože samotná energie radující se z toho, že je užívána v souladu se svým primárním nábojem, se násobí rychleji a bohatěji. Rozumějte, všechno je jedna energie; je to ta, ze které je všechno stvořeno. Energie, kterou vysíláte při zlostném výbuchu je tou samou energií, kterou vysíláte skrze pozitivní emoce, ale je „obohacena“ o negativní náboj, který jste do ní vložili svojí zlostí.

Když vysíláte lásku a harmonii, ve skutečnosti vysíláte zase tu samou energii, ale tentokrát je obohacena o to, čím sama je. Proto se její síla násobí a způsobí v konečném důsledku více dobra, než si dokážete představit – nikdy nevíte, kde skončí takový váš jeden zářivý úsměv z rána - a obohatí oblak kolektivního vědomí vznášející se nad vámi velikou radostí a dobrými pocity z vašeho světa. Ty se vám pak samozřejmě opět vrátí, jakoby náhodně a bez důvodu, jednomu či více z vás, podle toho, kolik dobra jste vyslali. Bude to v podobě hezkého snu, štěstí ve výhře, tím, že na vás počká řidič autobusu, přesto, že by mohl lhostejně ujet anebo prostě jen vaší skvělou náladou, o které nevíte, kde jste k ní v ten deštivý den přišli.

Prožijte každou hezkou chvíli a každý šťastný pocit a prožijte je vědomě, vzpomeňte si na tento princip a s pokorou a vděčností předejte pozitivní energii dál. Ať už konkrétním dobrým skutkem nebo „jen“ hlubokým prožitím radosti a vděčnosti a vysláním této myšlenky zpět do kolektivního vědomí. A ano, chápete správně, začíná již známý kruh růstu a předávání energie, znásobený tím, že se jedná o dobro, a že je to vědomé.

„Ty nejvyšší Pravdy jsou odhaleny ve vašich lidových rčeních“, takto by mohlo začínat každé duchovní pojednání. Vysvětlení a vize, kterou vám ukazuji, není ničím jiným než vám všem dobře známým „každý dostane, co si zaslouží“, „každý sklidí, co zasel“ a jiných. Zdá se vám to ale příliš jednoduché a myslíte, že Boží odpovědi musejí být komplikovanější. Přesto právě toto je pravdivý princip chodu světa. Kolik a co do společných myšlenek a prostoru vložíte, tolik a právě to z něj budete také čerpat.

Je to velmi jasné, logické, spravedlivé a Božské. Nikdy jsem se před vámi neschovával v nepochopitelných moudrech a nedohlédnutelných výšinách, nikdy jsem své odpovědi nevkládal do nedosažitelných textů ani nesrozumitelných formulací. To jste udělali vy, v době, kdy jste se rozhodli, že vy i já budeme žít odděleně - ale do pekel jste Mě poslat nemohli, tak jste Mě odkázali do závratných výšin - jste rozhodli, že právě tak nedosažitelné a nepochopitelné musejí být odpovědi na otázky týkající se Mne a Duše. Já jsem ale právě tak čistý, jasný, smysluplný a srozumitelný, jako je úsměv kojence.

Myslete na to, že nic není náhoda, až zase příště dostanete něco „nádherného nezaslouženého“ nebo se vám dostane „nezapříčiněné smůly“. Teď, když jste uviděli celý cyklus, objasnil jsem krůček po krůčku, jak se věci odvíjejí, a dal vám pocítit souvislosti, mohli byste nad touto myšlenkou alespoň přemýšlet, mohli byste se alespoň pokusit sledovat cykly a víry, až zase budete někdy příště jejich spouštěcím mechanismem anebo součástí.

Žijte vědomě! Prožívání všeho vědomě je nezbytný stupeň před Uvědoměním. Hádejte se, buďte zlostní a říkejte nenávistná slova, pokud musíte. Ale buďte nenávistní vědomě. Neschovávejte se za plášť nevědomosti s odbytím, že „se v tom pitvat nebudete“ anebo že „ v tom okamžiku si na něco takového nevzpomenete“. Protože to není ničím jiným, než schováváním se před zodpovědností. Protože není tak snadné být zlostný a nenávistný, když si v tu chvíli uvědomujete a prožíváte, že takoví právě jste. A když se odvážíte upřímně připustit důsledky takového svého chování, je to již téměř nemožné. Samozřejmě, že cvičení nadhledu i ve chvílích, kdy své emoce nemáte úplně pod kontrolou, chce čas, ale nepochybujte, že již mnoho učitelů vám může pomoci se zakotvením sebe v přítomném okamžiku. Znáte již několik technik, které vás mohou provést procesem přeměny energie. Jedno, jestli použijete v hluboké meditaci zlaté síto, přes které negativní emoce prosíváte tak dlouho, dokud získáte jen čistou energii k vašemu použití nebo jestli k procesu přistoupíte skrze hluboké porozumění Pěti energií moudrosti, které se skrývají v každém z vás nebo jestli si pomůžete dynamickou meditací, díky které budete „oddělovat zrno od plev“ tak dlouho, dokud ve vás zůstane jen čistá síla. Anebo možná sami přijdete na nový způsob, kterým obohatíte sebe i ostatní.

Neustále připomínám vaši zodpovědnost a sílu, odkazuji na důsledky vašeho jednání.  Protože jakmile připustíte, že váš svět by skutečně mohl fungovat podle Zákonů, které vysvětluji a odhaluji, nebude už pro vás tak snadné tyto Zákony ignorovat a popírat.

Ale toto vaše pochopení bude mít i další důsledek - jakmile se pocítíte být součástí souvislostí, tak uvidíte vaši důležitost a tvůrčí schopnost a pochopíte, že není vaším údělem být odevzdaně pasivní částí ve vírech energie, ale že je vaší schopností a obrovskou možností uprostřed toku energie přeměnit její náboj a poslat ji dál v úplně jiné formě než v jaké se dostala k vám.

Možná vás napadne, proč byste se o tento nelehký úkol měli snažit. Proč, když se k vám dostane negativní energie v podobě láteření a zlosti, byste ji měli přeměnit skrze své schopnosti a sílu na úsměv a lásku a takto ji předat dál, proč byste to měli pro druhé udělat.

Prostě proto, že můžete. Proto, že fantastický pocit z vás samých vám napoví, že jste k vyjádření vašeho opravdového Já blíže než předtím. Proto, že to ve skutečnosti uděláte pro sebe. Proto, že pocit úlevy při vybytí své špatné nálady na někom je nesrovnatelný s jedinečným zažíváním sebe sama jakožto Vědomého a s užitím vlastních schopností ku tvoření dobrého.

Toto je důležitá chvíle. Zkuste si představit taková zlatá vlákýnka mezi vámi, zkuste byť na okamžik připustit, že jimi možná jste všichni spojeni a v nejlepším případě je skutečně uvidět. Mějte v životě oči otevřené a buďte připraveni nepopřít v Pravdě projevený kterýkoli zákon, o kterém tady hovoříme, včetně zákona násobení energie. Buďte stateční a odolejte pokušení odkázat tvrzení z této knihy do sféry fantazie, jako jste to udělali s mnohými mými tvrzeními již dříve, abyste na ně nemuseli v životě brát zřetel. Nevytlačujte Pravdy tady zjevené z vašich životů, protože vám mají pomoci právě vaše životy žít! Lépe, vědoměji, šťastněji. Ne proto, že já to chci, ale proto, že mě o to neustále prosíte. Stále voláte po Božím slově, pomoci, odhalení a důkazu.

Chápu tuto vaši naléhavost. Nepobuřuje mě, že nevěříte v má slova bez důkazu. Nežádám to po vás! Proto jsem vás obdařil inteligencí, zvídavostí, svobodnou vůlí a touhou - to nejsou hříšné vlastnosti, jsou to vaši pomocníci na cestě zpátky ke Mně! To díky nim se můžeme opět sjednotit. Nebojte se ptát, nebojte se chtít, nebojte se po Bohu žádat a vyžadovat, trvejte na svých potřebách potvrzení či důkazu.

Ale stejně tak buďte připraveni je nepopřít, když se vám jich dostane. Protože problém není v tom, že bych vám nedával odpovědi, ale v tom, že nevěříte, že je dostáváte.

Každý den, každý z vás zažívá projevy všeho, o čem tady hovoříme, na vlastní kůži. A přesto stále voláte po důkazu, ale co si vlastně představujete? Knihu spadlou z nebes, hořící keř? Jakýkoli takový důkaz v minulosti mnozí z vás popřeli, milióny z vás to dělají stále. Není žádný úkaz, žádný jev, který byste dříve či později nenazvali přeludem, psychózou nebo trikem, to jste již prokázali mnohokrát.

Nabízím vám tedy důkaz největší, důkaz, který máte všichni před očima, důkaz jasný a všemi uzřitelný – sesílám vám každému DUKAZ V PODOBĚ PROŽITKU. A přesto jste schopni „popřít nos mezi očima“!

Dovolte mi jeden příklad za všechny – toto je prohlášení, které jsem nejednou od vás slyšel o intuici:

„Intuice? Není žádný důkaz, že něco jako intuice, vnitřní hlas, existuje. Ano, i já sám jsem několikrát zažil vnitřní nutkání něco udělat nebo někam jít a musím říct, že když jsem toto nutkání následoval, jakkoli to vypadalo nelogicky a neočekávaně, ukázalo se to potom jako nejlepší. Několikrát jsem intuici také ignoroval a ano, ukázalo se to být chybou. Ale intuice? Nemám žádný důkaz, že něco jako intuice vůbec je.“

To je šílené!! Snad jen člověk je schopen takové nelásky k sobě samému, a neúctě k vlastním prožitkům a postojům, aby mohl sám sebe takto popírat. Což jasně vypovídá o tom, jak pramalou důležitost přisuzujete sobě a vlastním životům.

Čtěte, učte se a pamatujte si, a pak mějte v životě oči a srdce otevřené. Nabízím vám teď hned další důkaz, další slib. Nestyďte se, nebojte! Nemusíte přeci nikomu říkat, že jste se mnou uzavřeli tuto dohodu!

„Promluvte ke Mně upřímně a požádejte Vesmír o pomoc. Udělejte rozhodnutí, že se chcete probudit a toužíte uvidět. Promluvte ke Mně v duchu, ale slovy jasnými a konkrétními. Udělejte rozhodnutí, že chcete skoncovat s nevědomostí, i když vlastně přesně nevíte jak. Udělejte prohlášení, že byť zatím nevidíte a dokonce ještě ani úplně nevěříte, žádáte o pomoc, kterou jste připraveni nepřehlédnout a nepopřít. Upřímně a vědomě přiznejte své pochybnosti, ale také vyjádřete naději.“

A nepochybujte, že brzy potkáte člověka, který vám bude pro tu chvíli učitelem, narazíte na článek nebo knihu, která pomůže nahlédnout za vaše obzory, budete mít sen nebo vnuknutí, který vám dá odpovědi, silněji a neodbytněji začnete vnímat svoji intuici nebo nastane ve vašem životě slet takových událostí, které vás navedou dalším směrem ve vašem Hledání.

Od vás je k tomu potřeba jediné - aby když se mě zeptáte, jste také naslouchali.

Neboť nevěřte těm, kteří mě odkazují do nebeských výšin. Jsem blízko vás. Tak blízko, že si to zatím nejspíš ani nedokážete představit. Tak blízko, že i když vám své odpovědi šeptám, můžete je slyšet.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode