Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Rovnováha energií

Rovnováha energií, harmonický zákon vesmíru, musí mít dodržen v každém konání, v každém ději. Energie musí proudit, každá blokace vede k nerovnováze. Zablokované energie v těle vedou k nemoci, nevyrovnané dávání a braní mezi lidmi vede k pocitům zneužívanosti, vaše nevyrovnané čerpání z přírody vede k přírodním katastrofám. Pokud nechcete sejít z cesty svého duchovního růstu, pokud chcete žít šťastněji, následujte rovnováhu. Nabízí se otázka – jakým směrem pustíte ven energii, která skrze vás proudí? Přemýšleli jste někdy nad tím, kam a s jakým nábojem vycházejí síly směrem od vás?

Tak, jak bylo dáno vám, životem, Bohem či lidmi, aniž jste měli vracet, dáno s největší radostí a láskou bez jakéhokoli očekávání čehokoli nazpět, i vy dovolte skrze vás proudit dobro a lásku v podobě pomoci, dobrých skutků či pozitivních myšlenek, aniž byste žádali nebo očekávali. Neříkám, že máte, říkám, že můžete. Prostě proto, že je to ve vašich schopnostech. Nemyslete, není jen velkých skutků, není pravda, že musíte dávat něco velikého. Nic není zbytečné, jakákoli s láskou a vědomě vydaná energie nepřijde na zmar. Kdybyste se měli jen projít městem s úsměvem na rtech a s přesvědčením, že lidé jsou dobří a život krásný, kdybyste na svět jen krátkou dobu hleděli jako na láskyplné místo k bytí a tento váš obraz posílali všem, je to dávání. Vám možná připadá takový postoj málo nebo spíše zbytečný a pro blázny, ale to jen proto, že nevidíte, co vaše povzbuzení nebo přívětivost může způsobit. Rozvinuli jste jednu z nekonečných miliard nitek a nikdy nevíte, co po své cestě zpátky k Bohu tato energie s kladným nábojem způsobí nebo ovlivní.

Kdybyste dostali důkaz, že váš ranní úsměv či drobná pomoc se bude přelívat a násobit jako vlna přes vlnu a večer způsobí záchranu jednoho života, pomáhali byste víc? Usmívali byste se víc?

Všichni jste mezi sebou propojeni energií. Celý váš svět je obrovský chumel zlatých energetických vláken, která se odvíjejí od vás nebo směrem k vám, procházejí skrze vás a směřují k dalším. Všichni jste propojeni energetickou stopou v jedno. V Jedno, řekl bych, ale o tom až v další kapitole. Již několik skvělých děl bylo tomuto věnováno, ale stále to nevidíte. Nevidíte, protože nepřijímáte. Nepřijímáte, protože nechápete smysl, proč a jak by to tak vůbec mohlo být. Většina z vás žije v iluzi separace, přesto, že samotné vaše životy jsou největším důkazem, jak moc se vyvíjíte v návaznosti na životech druhých; přesto, že i něco tak niterného, jako vaše nálada či sny často bývají přímým vyústěním chování druhých.

Dovolte mi pomoci vám sledovat jeden z energetických kruhů, kterým či podobným jste snad již všichni prošli. V jakékoli z popisovaných rolí. Dovolte mi ukázat vám nevyhnutelnost, logičnost a hlavně souvislost dějů, které vy byste nazvali jen sletem náhod a nejspíše byste v nich vůbec nehledali spojitost.

 

-----

 

Váš nadřízený přijde v pekelné náladě do práce a negativní emoce si vybije na vás. Pod jakoukoli záminkou se na vás vykřičí a srazí váš pocit hodnoty, čímž si pomýleně a z pohledu nevědomého tu svoji zvýší.

Cítíte se mizerně a v uších vám znějí zlostná slova, jste smutní a zároveň naštvaní z té nespravedlnosti, že vás někdo z pozice své moci použil jako hromosvod. A tak se ve své podrážděnosti zle oboříte na někoho, kdo do vás nechtěně vrazil a přesto, že by vás nestálo nic jeho omluvu přijmout, na něj jen cosi nenávistně zabručíte. Ale takové zlostné odseknutí pro vás není dostatečnou náplastí na nespravedlnost, kterou jste zažili v práci. Doma si rychle najdete záminku a pohádáte se s partnerem, vmetete mu pokořujícím způsobem jeho slabosti či nedokonalosti, netušíc, že jste si právě sami někde v budoucnosti vytvořili situaci, kdy někdo netaktním způsobem vyzdvihne nedostatky vaše. Ale to vás teď ani nenapadne a konečně se cítíte lépe, hladina energie, která byla tak zoufale snížena, se vyrovnala. Vybili jste se a vše pro vás končí.

Spirála ale pokračuje. Manželka se v pocitu nespravedlnosti a v roztrpčenosti z hádky s vámi neudrží a vybuchne v podobě výprasku či křiku na dítě. Zahrne ho výčitkami o jeho nedokonalosti a nezapomene na nešťastné srovnání s jinými, méně zlobivými dětmi. Zlobí se sice na vás, ale když nejste dost silní, každá možnost vyventilování a vyrovnání své energie je přijatelná, a tak z pozice své dospělosti a moci „použije“ dítě. Také se vybila a může jít spát a ten tenký hlásek uvnitř, že byla nespravedlivá ke svému dítěti, se snaží nevnímat.

Ale žádná energie nemůže vyprchat, a tak všechno to napětí, zlost, posilování se na úkor druhých a tolik nešťastné potvrzení pocitu vlastní hodnoty tím, že jinému jeho sebeúctu srazíte, vyvěrá ven v podobě slz neadekvátně potrestaného dítěte. Chlapec je zklamaný nevypočitatelnou a nepřiměřenou reakcí své matky. Skrze zkušenosti s nejbližšími sbírá poznatky, že svět je krutý a nespravedlivý.

A energie musí proudit dál. A jelikož chlapec ji už nemá komu předat dál a jelikož není v jeho schopnostech přeměnit negativní náboj energie, kterou dostal, do opačné polarity, vyrovnává se s příkořím, které se mu událo před usnutím tak, že do kolektivního vědomí, z něhož všichni čerpáte nálady, emoce, myšlenky, postoje, sny a inspirace, pošle momentální obraz, který o světě získal. Obraz nevypočitatelnosti, zklamání a nespravedlnosti.

Věřte, že Bůh není zlomyslný ani trestající, je ale nepochybným vesmírným zákonem, že každý prožíváte to, co si potřebujete prožít a dostáváte to, co vysíláte. Mohli byste tento zákon užít ku nejvyššímu dobru vás všech a doslova přes noc změnit svět, prozatím to však neděláte. Proto šéfovi někdo ráno poničí či vykrade vůz. Bude to nějaký zatrpklý a ztracený nešťastník, přesvědčený ve své bolesti, že svět je nespravedlivý a co si neutrhnete, to nemáte. Šéf je znovu pohlcován negativní energií, nevidíc a nechápajíc, že myšlenka zatrpklosti, která zloděje pobídla k činu jako poslední kapka, se mu vynořila z vašeho kolektivního vědomí, do kterého ji vyslal jeden zraněný a nešťastný chlapec noc před tím.

 

-----

 

Kruh se uzavřel a každý něco vytvořil. Ale nenastává rovnováha a situace neslouží k nejvyššímu dobru všech zúčastěných, protože spouštěcím mechanismem tohoto kruhu byla zloba a chuť se posílit na úkor druhých. Zůstává jeden zraněný chlapec, který, byť se ze svého zklamání dostane a možná ho to trvale neovlivní, má za sebou zbytečnou zkušenost nelásky a bolesti, dále všichni zúčastnění, kteří nevyužili své Příležitosti zastavit tok negativní energie, přeměnit její náboj a teprve pak ji poslat dál a šéf, který se zlobí na všechny kolem, protože má vykradené auto, což ho ještě více zatvrdí.

A to jen proto, že nevidí svoji zodpovědnost a nechápe sebe jako tvůrce tohoto negativního proudění a nevidí tok událostí, které zpustil svojí negací.

Ale uzřete souvislosti správně – šéf není viníkem, neb i na něm se někdo obohatil, i jeho někdo zklamal a před tím, než získal přesvědčení, že musí být drsný a bezohledný, jinak že ve vašem světě neobstojí, mu musel toto přesvědčení někdo skrze opakovanou bolestnou zkušenost poskytnout. Začátek kruhu, který popisuji, není skutečným začátkem, stejně jako nemá konce.

Takže kdo je viníkem? Pravdou je, že jste jimi všichni. Viníci i oběti v jediném okamžiku. Jsou miliardy takovýchto šílených kruhů, které sami vytváříte i kterými vás jiní svazují.

Nikdo není obohacen, nikdo není spokojený, nikdo není vnitřně šťastný a nikdo nevyužil situaci, ve které se ocitl jako příležitost k růstu. Toto je to, co si děláte, jeden druhému dáváte tyto prožitky. Je vám to srozumitelné? Zní to logicky? Vidíte důvody, zapadají vám souvislosti? Kdybyste jen uviděli jak s každým vaším skutkem, počinem či jen gestem se od vás odvine další zlaté vlákýnko a napojí se na dalšího člověka! Silnější či tenčí, stěžejní či jen tak mimochodem odvinuté. Je jedno, jestli to nazveme zlatými vlákýnky, energetickou stopou či vaším otiskem v okamžiku přítomnosti. Podstatné je, že nic z toho, co děláte, není bezvýznamné, na všem záleží a všechno má své důsledky. Kdybyste tyto nitky od vás se odvíjející uviděli, dávali byste si větší pozor na své chování?

Neříkejte již, že to není možné, nebo že je to přitažené za vlasy. Nic není náhoda, z tohoto tvrzení pevné jako Boží slovo můžete vždy vycházet. Ukázal jsem vám skrytou dynamiku, všechno odhalil, jak jen to jde, abyste uviděli jeden skutek, jak dává vzniknout druhému. Nemůžete se již chovat stejně! To bude rozhodnutí, které z této knihy pro mnohé z vás vyplyne a to je dobré.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode