Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Rozvzpomenutí se na Záměr a prožití Smyslu II

Nenechejte se zlákat převelikými nápady a nepravdivými záměry vycházející nikoli z touhy realizovat sám sebe a vyrůst ze svých slabostí, nýbrž z touhy pocítit se jako důležitý. Věřte, že žádný nejvyšší dílek by se neudál bez toho prvního. Věřte, že každý dosáhnete nejvyšší možné úrovně prozření, jakmile budete připraveni. Není nezbytné zaobírat se velikými vznešenými pravdami a duchovními poučkami, které vnitřně necítíte jako svoji pravdu a jejichž následování vás stojí mnoho pachtění. A stejně tak pro vás možná není ani dobré zaobírat se činnostmi, které vám dodávají společenský obdiv, nikoli ale skutečný klid a pocit, že děláte to, čím nejlépe vystihujete sami sebe.

Rozpoznání tohoto není snadné a vyžaduje od vás schopnost radit se s vlastním nitrem o tom, co vlastně je pro vás nejlepší a nejprospěšnější. Nikoli pro vaše bankovní konto, nikoli pro vaše společenské postavení, ani pro pocit důležitosti. Pro vás. Váš růst, váš šťastný život, pro vaši duši a pro poznání sama sebe.

Pochopte - vydělávejte spousty peněz a realizujte se čistě světsky a materiálně, pokud je to tak pro vás v pořádku a naplňuje vás to pocitem smyslu. Pokud jste šťastni a cítíte, že je pro vás důležité více než něco jiného, abyste naplnili své existenční potřeby. Vždyť i harmonizaci či rozvíjení čaker je nejlepší začít od těch prvních!

Ale možná se cítíte, přesto, že máte všechno, neúplní. Dokázali jste mnohé, co jste si kdy předsevzali a přesto necítíte uspokojení. Takových je mezi vámi hodně, vaši lékaři duší by mohli vyprávět. Již jsem napsal, že nejhorší bolestí a strádáním, které by se dalo nazvat peklem, chcete-li toto slovo vůbec kdy použít, je pro vaši Duši naprostá odloučenost ode Mne, od Jednoty a naprosté zapomenutí sebe sama a konání na druhou stranu spektra od vašeho původního Záměru. I když jste si zatím nevzpomněli co to je, Duše vždy ví. Proto jsem vás nabádal hned na začátku, abyste svůj případný vnitřní pocit nespokojenosti neumrtvovali, nýbrž naslouchali mu, i když vaše racio říká, že vám nic nechybí. Následujte své pocity nespokojenosti a rozháranosti, jelikož jejich účel není vás drásat, nýbrž vést. Pokud je v sobě dusíte nebo se je snažíte přehlušit, neumožňujete jim naplnit jejich účel, a pociťujete je jako vnitřní bolest či drásání.

Vyděláváte spousty peněz a máte dobré společenské postavení? A stále nešťastní každý večer se sklenkou v ruce se snažíte nehloubat nad ničím a utíkáte do jakékoli společnosti či rozptýlení, protože nic není bolestnějšího než být v tichosti sám se sebou? Volání nespokojené Duše může být ohlušující, že?

Nesnažte se svůj vnitřní hlas umlčet, stejně se vám to nepodaří, jen si můžete ublížit. Vaše Duše vámi cloumá neklidem, ne aby vás trápila, ale abyste se zastavili a zjistili, proč se tak cítíte.

Možná žijete tužby někoho jiného, možná žijete životem, který vám řekli, že bude pro vás nejlepší. Dosáhli jste všeho, co vám bylo řečeno, že úspěšný a šťastný člověk má mít. A stále žijete ve vnitřním neklidu, že věci nejsou, jak mají být.

Anebo jste si možná zvolili askezi a vyhýbajíce se světským radovánkám a materiálním radostem pohrouženi do meditace či modlitby od rána do večera stále marně čekáte na osvícení a trpíte ukřivděným pocitem, že Bůh vaši oběť náležitě neoceňuje.

Snažím se vám říci, abyste se neposuzovali podle ostatních. Co je dobré pro jednoho, může být beze smyslu pro druhého. Někdo volí duchovní způsob života a nalezne se v pomáhání druhým. A vy možná máte špatný pocit z toho, že toužíte po krásném domě a lukrativní práci. Nemějte! Naplňte svůj život tím, co je pro vás dobré, co vám dává pocit štěstí, smyslu a bezpečí. Protože když budete spokojeni a v pohodě, toto z vás bude vyzařovat na okolí a vědomě či nevědomě budete naplňovat těmito pocity kolektivní vědomí.

Mohu jen jedině zopakovat, co jsem již napsal, abych vám pomohl zmírnit vaše tápání: nic po vás nechci, ničeho nežádám, nestanovil jsem žádnou cestu tou jedinou a správnou. Chcete být v životě šťastni? Není nic, co byste měli udělat, jak žít, abyste Mně potěšili a já poté vaše životy učinil šťastné! Chcete-li Mě potěšit, učiňte své životy šťastné!

Kdo ví, co je vaším Záměrem? Nikdo neví, jenom vy ano. Nechť máte sílu hledat váš pocit naplněnosti ne tam, kde vám bylo řečeno, že má být, ale tam, kam vás táhnou vaše touhy. Nechť máte odvahu v životě naplnit očekávání své namísto očekávání druhých. Nechť se vám podaří ve vašem nitru uslyšet vnitřní hlas a rozeznat jej od strachuplných hlasů ve vaší hlavě. Nechť je vaším jediným kritériem pro rozpoznání smysluplného života pocit štěstí a klidu, nechť nepodléháte hodnotícím soudům druhých, ale své ujištění, zda jdete pravdivou cestou, hledáte ve svém nitru malý okamžik před usnutím.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode