Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Rozvzpomenutí

Je vyústěním procesu rozvzpomínání, je to okamžik, kdy skončí hledání toho, kým jste a přijde toho jasný obraz. Bude to chvíle, kdy už nebude místo ani pro slova jako „vědět“ či „vidět“. Už nebudete vidět hloubku mnohých tezí nebo pravdivost mých slibů, že vycházíte ze Mě a do Mě že se také navrátíte.

Místo toho si rozvzpomenete, jak jste sami toto Rozhodnutí učinili.

Sami v sobě uvidíte vzpomínku - nebudete vědět, kdy a jak jste k ní přišli, ale budete cítit bytostnou jistotu - na okamžik, kdy jste udělali ono Rozhodnutí rozdělit se na mnoho částí a skrze každou jednu částečku zakusit bytí v lidskosti až po absolutní prozření v Božskosti.

To je nejvyšším Smyslem vašich životů, váš konečný Záměr, kterého se snažíte dobrat projitím všemi fázemi. Naplnění nejvyššího Božího Záměru existence vašeho světa nastane ve chvíli, kdy vašim vrcholným prožitkem bude absolutní Poznání a rozvzpomenutí se na sebe jako Boha. Nejvyššího Smyslu celý svět dosáhne, až všichni splyneme v počáteční Jednotu a všichni se pocítíme být Jedinou tvůrčí Božskou energií. Nepochybujte však, že můžete tomuto Osvícení dojít i jednotlivě, bez ohledu na to, v jaké realitě bytí prozatím žije vaše okolí.

To bude chvíle, kterou byste mohli s vaší současnou terminologií nazvat koncem světa, ovšem s úplně jiným vyústěním a nábojem, než jak si dnes konec světa představujete. To dnes všichni chápete jako hrozbu, protože si myslíte, že to může být jedině projevem vítězství zla mezi vámi anebo vyústěním smůly umístění vaší planety na vesmírné šachovnici. Ale nic není náhoda a nikdo a nic vaši planetu nezničí, pokud se tak sami nerozhodnete nebo to přímo neuděláte.

Vzpomínáte na povídání o smrti? To, co je pravda, je pravdou v té nejmenší částečce stejně jako v celistvosti vesmíru. To, jak strachuplně si dnes představujete konec světa, by se dalo přirovnat k vaší strachuplné představě o smrti. Ale to, čím „konec světa“ v nejvyšší Vizi bude, odpovídá tomu, čím vaše smrt skutečně je – návratem a vývojem.

Bude to chvíle, kdy se sám k sobě navrátím, jelikož každá částečka mého Já se tak rozhodne. Bude to nádherným vyústěním celého vašeho rozvzpomínání.

Ve skutečnosti to nebude žádný „konec“, bude to okamžik, kdy dosáhnete ve své lidskosti, duchovním růstu, fyzických projevech a zacházení s vlastním tělem takového nejvyššího možného stupně poznání, že jakýkoli další růst a vývoj ve vašem stávajícím prostoru už dále nebude možný, protože pro něj tento váš fyzický svět bude příliš omezující. Potom se rozhodnete v souladu se všemi harmonickými zákony vesmíru tento prostor - s vděčností za to, že vám tak dlouho umožňoval se vyvíjet - opustit a rozhodnete se pro novou rovinu a perspektivu bytí, ve které budete moci dále rozvíjet vše poznané, odhalující se a nově nabyté.

Toto rozhodnutí vás jako celku bude vycházet z vašeho rostoucího kolektivního uvědomění, že jste vlastně více Bohem než člověkem. A že člověkem, s hlubokou láskou, pokorou a obdivem k této entitě bytí, jste byli jenom proto, abyste poznali, že jím nejste.

Jaký bude další Záměr, tvoření a Smysl této znovu sjednocené Vesmírné energie, již není touhou ani schopností této knihy. A víte proč? Protože Bůh neví. Zatím. A víte proč? Protože není celistvý. Zatím.

Na začátku tohoto povídání jsem řekl, že jste se k jednomu vašemu životu stejně jako k celé spirále vývoje rozhodli dobrovolně a záměrně. Říkám, že jste Bůh. Nikdy jsem vám nelhal. Jak bych tedy teď mohl vědět, jakým způsobem budu tvořit a k jakému dalšímu Záměru a nádherné hře a plynutí Vesmírem se rozhodnu? Nemohu toto rozhodnutí učinit bez vás, stejně jako jej vy neuděláte dříve, než se do Mě navrátíte. Pak bych totiž rozhodl „o vás bez vás“, respektive „o sobě bez sebe“. Pak by nebylo Pravdou, že celé vaše bytí je procesem rozvzpomínání a cestou k rozhodnutí, které jste udělali již dávno.

Co se bude dít? V budoucnosti za chvíli nebo v budoucnosti za věky? Vy řekněte. Já, Bůh, čekám na vás. Na každou svoji nejposlednější částečku. Protože jedině skrze prozření nejmenšího z vás se budu moci konečně prožít ve skutečné Boží slávě.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ - Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode