Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Touha po prozření

Cítím vaši nejistotu, že nevíte kde a jak začít. Chcete se vydat na cestu duchovního rozvoje nalezení klidu a jste odhodlaní v knize napsaná tvrzení vyzkoušet. Začínáte pociťovat svoji Duši, a už tušíte, že je mnoho skrytých principů a dynamik, které určují či ovlivňují váš život a chcete je odhalit a porozumět jim. Chcete se zažívat jako Vědomý a Pravdy v knize napsané prožívat a pohlédnout na svět novýma očima, jen netušíte, kde začít. Chcete naskočit do proudu duchovního probouzení, ale máte strach, že tento proud neprotéká vaším životem. Cítíte touhu vydat se na Cestu, ale nevidíte ani na několik prvních kroků. Máte strach, že vás zmate ta přehršle esoterických seminářů, že se ztratíte v množství a nerozeznáte to důležité.

Odhazujete cynismus a otevíráte se novým věcem. Přesto, že stále je mnohé zahaleno a vy ještě úplně nevěříte, dokážete aspoň na chvíli přes křik strachu v sobě zaslechnout tichý hlas Duše, která k vám promlouvá pocitem touhy a naděje.

„Pak vězte, že žádné takové rozhodnutí nikoho z vás nezůstane bez povzbuzení. Každému bude pomoženo, protože celý Vesmír a Já jen čekáme na okamžik, kdy kdokoli z vás vyšle myšlenku, že o takové povzbuzení stojí.“

Již dávno jsem řekl, že sám přijdu až k vám, kdykoli o to požádáte. Právě se tak děje. Není úkolem každého z vás pochopit všechna slova v knize napsaná, řiďte se a důvěřujte raději vašim pocitům a emocím, které nad těmito stránkami prožíváte. Nemusíte se snažit porozumět všem mým prohlášením, začněte tím, že se budete snažit porozumět vlastním pocitům, které ve vás vyvolaly. Nemuselo by být dobré, kdybyste se pachtili za odhalením všech Pravd nebo se snažili projít všemi principy a řídili se jimi najednou. Vycházejte pro začátek jen z několika málo tvrzení, která vás oslovila více než jiná a nebojte se důvěřovat mému slibu, že postupně se vám začne jevit vše jasnější.

Uzřete Boží zákony v jejich pravdivém světle – jejich smysl nespočívá v tom vám nařizovat, jak se máte chovat, nemají vám udat limity. To je úkolem lidských zákonů. Ve chvíli, kdy jste z mých láskyplných Slibů udělali přikázání, změnili jste jejich prapůvodní účel. Boží zákony a neměnné vesmírné principy jsem stanovil proto, aby vám poskytly pocit bezpečí, abyste se o ně mohli vždy opřít a spolehnout se na jejich sílu, když nebudete sami vědět, kudy dál.

Nechci, abyste se mými zákony řídili, prosím vás, abyste jim důvěřovali.

Důvěřujte tedy mému slovu, že po vás nic nechci a že největším štěstím mě naplňuje, když žijete šťastný život. A důvěřujte tedy i dalšímu mému tvrzení, že všechny vaše těžkosti a splíny vás nemají porazit, ale jsou pro vás příležitostí k jejich zvládnutí. A věřte i tomu, že jsem v životě každého z vás.

Na všech předchozích stránkách jsem se vás snažil o tomto ujistit a ukázat vám, proč to tak je. Pokud se mi to alespoň trochu podařilo, dostáváme se jasným vyústěním k odpovědi každému z vás, kde máte začít vaše duchovní probouzení, jak nastoupit na cestu, o které přesně netušíte, kudy vede.

Začněte právě teď a právě na místě, kde jste. Začněte právě tam, kde vás tlačí život. Nehledejte osvícení, protože to bude až důsledkem. Věřte, že život každého z vás je vývoj a vysvětlil jsem v jasných souvislostech, proč není pro vás dobré snažit se svůj vývoj urychlit.

Pohleďte na to, co vás v životě trápí a tentokrát nebojujte s důsledky, ale mějte odvahu jít po příčině. Konkrétně se rozhodněte, který smutek, strach nebo pocit už ve svém životě nechcete a poproste Vesmír o pomoc. Ale stejně tak buďte sami aktivní a pusťte se do konkrétních kroků.

Trápí vás bolesti těla a jste v neustálém koloběhu nemocí, ze kterého vám dokola užívané léky nepomáhají vystoupit? Tedy zůstaňte u nich i nadále a řiďte se radami vašich lékařů, ale nebojte se obohatit váš léčebný přístup o nový vhled alternativních metod. Obraťte se pro radu právě na ty, kteří poukazují na to, že každá nemoc či fyzická obtíž je pro vás nabádáním, že něco neděláte správně. Snažte se jít po příčině, můžete víc než jen bojovat s důsledky! Mnoho knih již bylo napsáno o tom, že „nemoc je symbol, a že vám přináší informaci“. Mnoho učitelů hlásá a na konkrétních výsledcích ukazuje, že zdravé tělo je projevem klidu nitra a veselé mysli a že zdraví jde ruku v ruce s harmonií ve vaší Duši. Nemoci vás nepotkávají náhodně a není jejich smyslem vás udolat.

Takto se můžete podívat na vše, co vás trápí – unavené tělo můžete povzbudit cvičebními technikami harmonizujícími tělo a mysl; své bolestivé vztahy s lidmi můžete ozdravit pomocí terapeutických metod, které vám odhalí skryté dynamiky vztahů a jejich zákonitosti a tím vám umožní je lépe pochopit; pokud vás trápí rozbouřené emoce, které vás často ovládají, obraťte se na techniky, které vám pomohou rozvinut vnitřního pozorovatele, díky kterému získáte nadhled sami nad sebou; jestli si myslíte, že stále v životě nedostáváte to, co si přejete, najděte učitele, který vám pomůže vyznat se v tužbách vašeho nitra a poté vám ukáže, jak si do života přivolat to dobré. Hlavně se nebojte a prostě začněte!

Váš duchovní růst začíná právě v tu chvíli, kdy po něm zatoužíte. Ve chvíli, kdy se rozhodnete, že jste hodni šťastného života a poté začnete hledat způsob, jak jej dosáhnout. Touha byla na počátku všeho velikého. Má touha byla na počátku všeho.

Někteří z vás užívají drogy a argumentují, že ty přeci také otevírají brány vědomí a rozšiřují vědění. Ale toto tvrzení je pouze maličkým a dočasným kouskem pravdy, účelově vytrženým a překrouceně použitým. Použitím drogy si skutečně můžete na chvíli zvýšit schopnost uvidět a pochopit, skutečně si můžete otevřít vnímání k uzření kratičkých záblesků pravdy, opravdu se může stát, že si stáhnete z kolektivního vědomí útržky a části vizualizací odrážející Boží poznání, které tam vložili jiní. Vždy to ale budou jen záblesky nebo části nezapadající jedna do druhé a nedávající odpovědi na vaše aktuální otázky, nebo poznání, která nebudou kompletní a nebudou odpovídat úrovni vašeho vědomí ani vašim potřebám. Tak to zkrátka funguje, vše je jedna energie - droga, oblak kolektivního vědomí, vize i vaše mysl spolu s Duší, vše je tatáž energie. A účinek drogy skutečně může způsobit, že se hranice pevnosti a hustoty začnou prolínat a vaše mysl je na okamžik schopná kratinkého pocítění stejné energie jiné hustoty, řečeno zjednodušeně. Ale není to osvícení, je to mechanické a násilné proražení bran. Podobné tomu, jako když bez respektu a násilně pracujete s čakrami. Proto tyto okamžiky záblesků správně nepochopíte ani nezužitkujete, nehledě na to, že je po vyprchání drogy většinou zapomenete.

Nepochopte mě špatně, neodsuzuji užívání drog stejně, jako ho neschvaluji. Neříkám vám „neberte drogy“, jen nabádám k upřímnosti a nazývání věcí pravým jménem. Protože upřímnost ve vašem nitru je cestou ke Mně. 

Jste stále stejně šťastni i po vyprchání účinku drog? Cítíte stále stejné souznění a stále jasně vidíte svá prozření? Dostali jste jasné odpovědi, které vám pomůžou v dalším bytí? Protože klid Duše, vycházející z vědomé cesty ke Mně je nekonečný, stále hlubší a poznání jsou ničím neomezena.

Vaším nádherným úkolem je rozpoznat se jako Duše v těle. Takového pocitu naplnění dosáhnete jedině vědomým snažením. Neutíkejte ze svého života do jiného, vaše spása začíná ve chvíli, kdy pochopíte, že žijete právě ten život, který vám poskytuje všechny příležitosti potřebné k růstu a naplnění. A pokud se vám toto nedaří najít ve vašem životě, v žádném jiném, který si namlouváte nebo do kterého utíkáte, to nenajdete.

Užívejte kratinkých a často draze zaplacených radostí z drog, pokud vás to uspokojuje, ale konejte tak vědomě, neb vaše argumenty jsou vaší výmluvou. Uvědomte si a pojmenujte skutečný důvod, proč drogy berete a nevydávejte je za cestu ke Mně.

Chápu vaše důvody, nic neposuzuji a nikoho neodsuzuji. Chápu, že se jeví být snazší dát přednost možnosti chvilkového, okamžitého a bez práce získaného pocitu spojenosti s Jsoucnem místo několikaletého, ne-li celoživotního učení a meditací či modliteb.

Chápu všechno, přijímám cokoli, od ničeho nezrazuji. Jen říkám, že drogy nejsou cestou ke Mně. Dal jsem vám do života mnoho nástrojů, o které se můžete opřít při svém hledání. Alibistické užívání drog vydávané za bohémský způsob duchovního rozvoje, to je však váš nápad.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode