Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Země jako hezké místo k bytí

Mnozí se mě v duchu ptáte na možnost tvoření „vyššího světa“. „Jak udělat svět lepší? Jak ho zachránit? Je vůbec možné uskutečnit tu utopistickou a bláznivou myšlenku, že se opravdu všichni můžeme oprostit od bídy a válek? Že toho lidé mohou dosáhnout jako celek?“

Nezdá se vám to uskutečnitelné a vím, že často propadáte beznaději a zoufalství, že veškerá snaha je marná. Jakkoli chápu vaše pocity marnosti při pohledu kolem sebe, věřte, že je to možné. Nejen, že je to možné. Je to nevyhnutelné, je to jediný možný výsledek celého tohoto našeho bytí. Tohoto našeho dobrodružství, které prožíváme společně. Toto jsem již prostřednictvím jiných podrobně vysvětlil. Vám se to může jevit jako malá jistota - můj Slib - k tomu, abyste se pustili všeho, co znáte, a vydali se novou cestou uvědomění. To ale jen proto, že se bojíte uvěřit, že by vám Bůh něco tak krásného sliboval.

Říkám vám, že na této cestě jsme společně a jsem tady s vámi a pro vás. Chápu, že představa záchrany světa se vám zdá příliš těžká a neuskutečnitelná, to ale jen proto, že se stále bojíte uvěřit, že na to nejste sami.

Mimo jiné za tím stojí dlouhá doba vašich náboženství, která vám často vzala jistotu, že Bůh vás skutečně abezpodmínečně miluje, že vás nesoudí a už vůbec neodsuzuje. Mnohé vaše duchovní nauky vám často vzali vědomí a jistotu toho, že jsem tady s vámi a pro vás. Udělali ze mě někoho tak vzdáleného a nedosažitelného, odstavili mě tak daleko od vašich všedních dnů, až jste na mě přestali vidět.

Nezlobte se na hlasatele těchto nauk, často tak nekonali ze zlého úmyslu, jen sami podlehli vlastním pochybnostem, strachu a nevědomosti. Ani oni neuvěřili, jak moc skutečný a reálný v životě vás všech jsem. I jejich rozhodnutí vycházela ze strachu a nikoli z Boží lásky, kterou hlásali. Báli se zklamání, že má slova, sliby a vize nebudou silnější než zlo, krutost a zbraně té které doby. A proto, že nevěřili, že každý z vás může nastoupit přímou cestu ke Mně, vás od ní zrazovali a sebe stanovili jako prostředníky mezi Bohem a vámi.

Ale vy Mne nemusíte hledat nikde v dálkách a složitých doktrínách, stačí, když pohlédnete do sebe a tam Mě jasně uzříte.

A často má slova, která k vám posílám odnepaměti, byla překroucena v zájmu mocenských bojů či touhy po síle. Mnozí vaši duchovní vůdci podlehli vábení a za pomoci příslibů nebeské budoucnosti a zároveň strachu, že této budoucnosti nedokážete sami dosáhnout, zmanipulovali ostatní a ustanovili sebe jako velké a vyšší a tím se utvrdili v pocitu vlastní hodnoty na tomto světě.

Neboť to je jeden z vašich největších omylů, který vás všechny stojí mnoho bolesti – myslíte si, že svoji hodnotu zvýšíte tím, že jiné ponížíte.

Nezlobte se a nesuďte vaše vůdce v duchovním ani světském světě, kteří vás občas vedli cestou nepravdy. Spíše oceňte to dobré, co jste z vašich náboženství dlouhá století čerpali a nenechte se zlákat k tomu tak snadnému obviňování druhých. Nebojte se uvidět vaše spoluutváření všeho, co bylo. Ano, jiní vás možná manipulovali a udržovali ve strachu či zmatku, ale vy jste na tu hru přistupovali a nechali jste je.

Nenastává doba zúčtování ani obviňování, nastává doba, kdy pohlédnete na vše staré a nepotřebné a s láskou a úctou to propustíte.

Ale vraťme se k vaší otázce – jak to uděláte, aby se vám na světě žilo lépe? Jak máte z vašich životů udělat vědomou část celé vaší Cesty, ze které nebudete chtít uniknout a která bude plná dobra a míru? A nejsou tato prohlášení jen zoufalými útěky popírající drsnost vaší reality?

Já vím, kolik z vás se obrací k tomuto mnou již několikrát zopakovanému Slibu probuzení se dobra ve vašem světě a hledá v něm sílu, když propadáte pocitu beznaděje. Já vidím a ti odvážnější z vás, že má Slova nejsou zbytečná, protože slyším, jak víc a víc z vás mě prosí, aby to byla pravda. Chápu, že potřebujete posílit, chápu, že vám někdy připadá vaše bytí obtížné, stejně jako dosažení spokojenějšího života.

Ale vězte, že jsem vás nehodil do oceánu Vesmíru, aniž bych věděl, že to zvládnete.

To bychom vy i já přišli o mnoho a to nebylo na počátku mým Záměrem. Není smyslem vašeho bytí, abyste se ztratili ve strachu nebo válkách, zmizeli ve víru byť právem se na vás zlobící přírody nebo se sami vyvraždili, aniž byste uviděli a pochopili, „o čem to celé bylo“. Já vím, že se všichni rozvzpomenete, že to nakonec všichni dokážete a Cíle dosáhnete, protože vím, jak velcí a silní jste. Já vím, že vaší podstatou je Láska a z ní vyplývající Dobro a Síla. Protože Já jsem vaší podstatou.

A bytosti, jejichž pravou podstatou, jakkoli zatím nevěřenou, je Bůh, se nemohou nikdy stát v konečném výsledku zobrazením zla. Není možné, aby všichni z vás podlehli strachu a popřeli mě, není možné, aby každý z vás přestal na sebe a tím i na ostatní pohlížet očima čisté lásky a přijetí. A jak jsem již řekl: „Dokud jen jediný…“.

Mnozí z vás tuto myšlenku popírají, ale věřte - jednou, po smrti ve vašem světě relativity, budete smutnit z nedostatku odvahy. Ne proto, že by vás snad kdokoli trestal, ale proto, že uvidíte svoji promarněnou šanci, uvidíte Realitu a zároveň zpětně strach, který vás zbytečně, ať už jakkoli pochopitelně, držel v nevědomosti a nečinnosti.

A právě tak, jako se dítě stane tím, co v něm matka vidí a co mu říká, že je, tak i vy se stanete čistými bytostmi beze strachu, protože právě tak vás vidím Já.

Znovu to říkám, znovu to prohlašuji a znovu slibuji - nikdy vás neodsoudím, nezavrhnu a nezapomenu na vás, nikdy vás nenechám na pospas vašim temnotám. Nikdy nad vámi nezlomím hůl a nikdy nepřestanu ve vás vidět sebe samého. Nikdy nezapomenu na náš společný Záměr a Smysl tohoto bytí.

Když se začnete pozorně rozhlížet kolem sebe, uvidíte, jak mnoho z vás ke stavu bdělosti již směřuje. Odmítají připustit konečnou reálnost světa, který vidí kolem sebe a místo toho směřují k Cíli a naplňují svoji Vizi, bez ohledu na to, jestli vypadají jako blázni, jestli jim někdo rozumí, následuje nebo odsuzuje.

Myslíte, že změna, ten „lepší svět“, Boží ráj, o kterém tady hovoříme, je jen iluzí? Povzbuzující slova, u kterých si trochu vydechnete, než zase skočíte do žraločí zátoky? Něco, nad čím si můžete shovívavě povzdechnout a říct, jak krásné by to bylo, kdyby to byla pravda?

Probuďte se jednoho rána s tím, že chcete uvidět tento paralelní proud, který jinak nijak nekřičí a je snadné ho přehlédnout, pokud se soustředíte na výkladní skříně obchodů či krvavé titulky v novinách. Pochopte, realitu si tvoříte sami. Žijete v takovém světě, jaký jste se rozhodli vidět a takovému světu dáváte sílu, takovou realitu posilujete svojí pozorností a myšlenkami. Již mnoho učitelů vás toto učí.

Rozhodněte se jednoho rána jinak. Udělejte vědomé rozhodnutí, že chcete uvidět ten paralelní svět a pak už jen hleďte, očima hledajícíma a srdcem otevřeným pro cokoli nové.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode