Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Zvolit si směr

Nepřesvědčuji tě, že mám pravdu. Nestojím o to, aby si mi přikyvoval a příliš rychle souhlasil. Pohlédni na každé slovo tak kriticky, jak jen to jde, ptej se a hledej a vyvracej. Buď upřímný a odvážný, ale také připravený nezavrhnout nové myšlenky jen proto, že jsou ti neznámé a tím pádem strach a nejistotu nahánějící. Nevěř při svém rozhodování nikomu, kdo ti do srdce vnese jen trochu strachu a pocitu manipulace, s kým se budeš cítit jen trochu slabý a odevzdaný. Nevěř nikomu, kdo bez pokory prohlašuje, že on nabízí osvícení a nechá tě, aby si ho následoval a přebíral jeho kázání bez vlastního růstu díky životu zkušeností. Bez svobodného rozhodnutí hledat vlastní naplnění. Každý takový čerpá tvoji sílu a energii, a to znamená - pokud potřebuje čerpat z druhých - že stále nenašel ten pravý Zdroj. Není zlý a nemusí to dělat vědomě. Ale každého takového s díky nechej jít a věř vlastní intuici, která tě přivede na další cestu nebo k dalšímu učiteli. Protože není jedna cesta, je pouze jeden Cíl, pro všechny stejný, a každý, kdo našel tu svoji správnou cestu k jedinému Cíli, cítí respekt a pokoru ke hledání druhých.

Je dobré s kritikou pohlédnout i na sebe. Rozeznej, co je varovný signál tvé Duše, že tudy ne a co je jen tvůj strach, který tě zrazuje od poznávání neznámého. Tohoto falešného rádce s díky odmítni, a pociť radost ze své síly a schopnosti jej rozpoznat. Každé rozhodnutí založené na strachu, každá pohnutka nebo čin vycházející ze strachu, jsou mylné. Nebuď na sebe přísný a příliš kritický. Uviděl si svůj strach - svoji slabost (jednu z mnoha, to je nepříjemný příslib pro tvé budoucí hledání) a už v tom je jedna tvoje síla. Jedna tvoje velikost. A věř, že i každá tvoje další slabost ti přináší možnost růstu.

Nemusíš se hned snažit přijít na to, který pocit je ten veliký, které rozhodnutí je to Božské. Jsi veliký v tom, že poznáš, že rozhodnutí založené na strachu to není. A silný v tom, že takové rozhodnutí nebudeš následovat. Ať už bude tvé nebo kohokoli jiného. Odměň se radostí ze sebe sama a bedlivě naslouchej svému vnitřnímu hlasu, protože ten tě vždy povede.

Nespokojenost vaší nenaplněné Duše uslyšíte. Někdy cítíte, že věci kolem vás nejdou dobře a cítíte rozladěnost ve svém životě. Nebo si říkáte, že není tak šťastný jako životy druhých. Možná jste smutni ze směru, jakým se ubíráte, a vzpomínáte, že takto jste si to kdysi na začátku nepředstavovali. Možná se cítíte být zklamáni sami ze sebe. Možná se zlobíte, protože máte pocit, že osud je ke druhým štědřejší či shovívavější. Odolejte závisti a otupělé zlosti, kterou si jen ublížíte!

Následujte ten pocit neklidu, toto promlouvání vaší Duše k vám a neuhýbejte mu. Držte se jej, jakkoli je to zprvu drásající. Hýčkejte případný neklid a nespokojenost a buďte za ně vděčni. Nesnažte se jich zbavit jakýmkoli umrtvujícím prostředkem. Začněte pohlížet na své pocity a emoce otevřenýma očima. Věřte, že neklid a rozháranost necítíte proto, abyste se trápili, ale abyste odhalili a napravili jejich příčinu. Věřte, že život je dokonalý a Bůh spravedlivý a váš život právě takový jaký je, vám poskytuje všechny možnosti a příležitosti k tomu, abyste žili šťastně a naplněně.

Pochopení tohoto chce čas. Slyším vaše námitky. Dnes svět nevypadá jako rovnocenné pole pro každého, se stejnými možnostmi na začátku. Už dlouho tak nevypadá. Právě tak dlouho, odkdy jste převzali vládu z rukou přírody do svých. A teď říkáte – Bože, proč jsi stvořil tak nespravedlivý svět?! Ale já ho takový nestvořil, to je vaše tvoření. Nezlobím se na vás, vím, že toto vaše obviňování Mě vychází s vaší beznaděje, když se rozhlédnete kolem sebe. Utěším každou upřímnou slzu a odpovím na každé upřímné zvolání, posílám odpovědi všem hledajícím. Ale jedno pro vás neudělám.

Nenapravím zázrakem váš nemocný svět, který jste vy uvedli do tohoto stavu. Veškerá naše Dohoda na začátku by tím ztratila smysl. Připravil bych vás o možnost růstu, nemluvě o tom, že bych porušil vaši svobodnou vůli.

Před chvílí jsem řekl, že každá slabost je pro vás darem, protože nabízí možnost vyrůst z ní. (Ne ji popřít, nevidět, potlačit, pokořit, přemoci, umlčet či ignorovat. Vyrůst.) Toto platí i pro uzdravení vašeho světa. Jedna strana mince je bída, hlad, lhostejnost, umírající děti, vystrašené celé národy, korupce, strach. To je výsledek vaší práce. Vašeho tvoření. Věřte, že máte sílu a schopnosti váš svět z tohoto uzdravit. Tvořit stejně silně, ale v druhé straně spektra. To bude druhá strana mince. Není to tak složité, jak se vám zdá. Nejtěžší je tomu uvěřit. Odolat beznaději a najít v sobě sílu. Udělat vědomé rozhodnutí chovat se novým způsobem a stále se tohoto rozhodnutí držet. Odolání beznaději, že jednání jednoho člověka nemá váhu, je rozhodnutí založené na statečnosti, odhodlanosti a víře, jakkoli naivní a nemožné se jeví. Je to rozhodnutí nepodléhající strachu. To bude vaším skutečným vítězstvím a život, na který nebudete láteřit a kterého se nebudete bát, už bude pouze jeho důsledkem. Tak, jako vaše současné životy jsou důsledky vašich současných rozhodnutí.

Bude dobré, když mě pochopíte správně. Ne kvůli mně, ale kvůli vám. Nepomohu vám nepřehlédnutelným a vše ihned napravujícím zázrakem ne proto, že nad vámi lámu hůl a nechávám vás vašemu osudu. Ale proto, že vím, že to dokážete sami. Neodvracím se, stále vás pozoruji. Neopustil jsem vás, jdu vám naproti. Nemlčím, stále odpovídám! Myslíte, že by pro mne bylo těžké začít tvořit svět znovu anebo tolik z vás ovlivnit natolik, abyste nápravu urychlili? Nejsem snad všemohoucí? Neudělám to, protože na rozdíl od vás vím, jak jste silní, krásní, dobří a zázračného konání schopni. Vše, s čím jste dnes ve vašem světě nespokojeni, je důsledkem vašeho jednání. Svět, po kterém toužíte, bude výsledkem změny ve vašem chování. A já vás o tuto možnost nepřipravím.

Bůh vás miluje bezpodmínečně a všechny stejně, chyby vás všech přijímá jako nezbytné a jako stavební kameny vaší Cesty k osvícení a je na vás, abyste na sebe a na svůj život začali pohlížet stejně.

 

Zdroj: ROZVZPOMÍNÁNÍ - Helena Nebeská

https://gaia2010.sk/ Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode