Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

rudolf steiner - průpověĎ základního kamene

Lidská duše!
Žiješ v údech,
které tě světem prostoru
nesou do moře duchovních bytostí,
cvič rozpomínání se na Ducha
v hlubinách duše,
kde ve vládnoucím bytí
Stvořitele světů 
spočívá 
vlastní Já
v Já Božím:
 
a budeš pravdivě žíti
v podstatě lidského bytí.
 
Neboť vládne Bůh - Otec
na výsostech
aby v hlubinách světů  vytvářel bytí:
Vy, duchové sil,
nechte z výšin znít ,
co v hlubinách najde ozvěnu
a co praví:
Z božského pochází lidstvo
To slyší duchové východu, západu, severu i jihu
I lidé nechť to slyší!
 
Lidská duše!
Žiješ v úderech srdce a rytmu plic,
které tě vedou rytmem času,
do podstaty cítění vlastní duše:
cvič uvědomování si Ducha 
v duševní rovnováze,
kde proudící
světové tvůrčí činy
sjednodují vlastní Já
s Já světovým,
a budeš pravdivě cítit
v působení lidských duší.
 
Neboť vládne vůle Kristova
v okruhu
aby se ve světových rytmech duše staly
Vznešenými
Vy, duchové světla,
nechte Východem rozhořet,
co se Západem utvářelo
a co praví:
V Kristu smrt stává se životem.
To slyší duchové východu, západu, severu i jihu
I lidé nechť to slyší.
 
Lidská duše!
Ty žiješ v klidu hlavy,
která tobě ze základů věčnosti
odhaluje myšlenky o světě
cvič zření ducha
v klidu myšlenek,
kde věčné božské cíle 
darují vlastnímu Já
ke svobodné vůli,
Světlo světových bytostí 
a budeš pravdivě myslet
v duchovním základu člověka.
 
Neboť vládnou světové duchovní myšlenky 
aby vpletly Světlo do podstaty světa:
Vy, duchové duší,

nechte z hlubin vyprosit,

co na výsostech bude vyslyšeno 
a co praví:
v duchovních světových myšlenkách probouzí se duše.
To slyší duchové východu, západu, severu i jihu:
I lidé nechť to slyší.
 
Na přelomu věků
vstoupilo světové duchovní světlo
do proudu pozemského bytí.
Temnota noci dovládla
jasné denní světlo
ozářuje lidské duše
Světlo,
které prohřívá srdce chudých pastýřů
Světlo,
které ozařuje hlavy moudrých  králů.
Božské světlo,
Kriste – Slunce,
prohřej
naše srdce,
osviť
naše hlavy -
aby dobré bylo,
co 
ze srdcí zakládáme
co 
z hlav
chceme dovésti k cíli.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode