Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Osho k terapeutům

 

Jděte za lidmi...

Jestliže budete pomáhat lidem,

Bude vám nesmírně pomoženo.Jestliže budete milovat lidi,

Budete milováni.Pokud léčíte lidi,

Stáváte se nástrojem léčivé síly a energie.

Vy budete léčeni.Vždy mějte na paměti:

Když léčíte člověka,

Jste součástí procesu,

Také vy budete zaceleni.

Když učíte člověka,

Také vy budete učeni.Pamatujte:

Mistr je také žákem.

Stále se učí.

Každý žák je novou lekcí.Pracovat s každým pacientem a žákem znamená

otevřít vždy novou knihu, nový život.Nesmírné jsou odměny lásky.Jděte jako sannyasin,

Vytvořte kolem sebe atmosféru tak,

Aby se pacient přišel naučit odnaučit se,

Aby byl transformován.Nepohlížejte na něj jako na případ,

Nýbrž jako na bezbrannou lidskou bytost,

Stejně bezbrannou, jako jste vy.

Nedívejte se z věže,

Svatější než jste vy,

Vyšší než jste vy,

Osvícenější než vy.

Nedívejte se tímto způsobem.

Takový pohled je násilím.

A pak láska není možná.

Dívejte se jako lidská bytost,

Stejně bezbranná jako ten druhý,

Na stejné lodi,

Za stejnou věc.Budete prospěšní.Mnohé léčení bude se dít skrze vás.

 

 

Soucit znamená rozkvět.

A když soucit rozkvete u jednoho člověka,

Miliony jsou léčeny.

Kdokoli se k němu přiblíží,

Je léčen.

Soucit je léčivý.

(Osho)

 

 

‚Láska je terapií,

ve skutečnosti je jedinou terapií světa.

Láska je vždy tím, co léčí,

neboť láska vás činí celistvými.

Láska způsobuje, že se cítíte na zemi vítáni.

Láska z vás dělá součást existence;

Rozbíjí odcizení.

Najednou zde nejste cizincem,

nýbrž jste nezbytně potřebným

(Osho)
 

První zrození vám bylo dáno vašimi rodiči,

druhé zrození čeká.

Musíte je darovat sami sobě.

Musíte se stát sami sobě otcem i matkou.

Poté se celá vaše energie obrátí dovnitř – stane se vnitřním okruhem.'

(Osho)
 

 

Jestliže se dokážete stát opět dítětem, dosáhli jste všeho.

Jestliže se dítětem již stát nedokážete, propásli jste všechno.

Mudrc je znovuzrozeným dítětem.

Děti prvního zrození nejsou skutečnými dětmi,

Jelikož budou muset vyrůst.

Teprve druhé zrození je to pravé,

Neboť když se někdo stane znovuzrozeným,

daroval život sám sobě.

Je to transformace,

Stal se znovu dítětem.


(Osho) 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode