Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Sedm poselství - jiří hamerský

Ukázka z knihy....

Nejvyššímu v každém z nás

PŘÍBĚH O TOM, JAK SE MŮZE STÁT REALITA POHÁDKOU 

A POHÁDKA REALITOU.

NEMUSÍME SE TRÁPIT. 

NEMUSÍME VŠEMU ROZUMĚT. 

NEMUSÍME VĚDĚT PROČ.

   Hlavní hrdinka Sedmi poselství, studentka psychologie Šárka, se cítí jako vyvrhel. Nikdo nechápe její snahu poznat sebe samu a přání, aby byly i ostatní bytosti šťastné. Jednoho dne se však okolnosti jejího života začnou odvíjet způsobem, jaký si nepředstavovala ani v tom nejfantastičtějším snu…

   Kniha Sedm poselství si v ničem nezadá se slavným Alchymistou Paula Coelha. Příběh mladé dívky, hledající lásku, smysl a naplnění života, začíná poněkud mystickým setkáním s tajemným delfínem, který co by rádce a učitel ukazuje hlavní hrdince románu Sedm poselství, že nalézt cestu kvnitřnímu štěstí, lásce a touze po seberealizaci je velmi jednoduché.
   Kniha Sedm poselství je napsána srozumitelným jazykem a ukrývá v sobě spousty vznešených a moudrých myšlenek, které lze uplatnit v každodenním životě a nalézt tak správný směr. 

Šance na lepší život 

(slovo vydavatele)

   I jediná vteřina dokáže změnit celý náš život. Jediným okamžikem, jedinou myšlenkou, jediným rozhodnutím můžeme určit jeho nový směr. Právě ten okamžik, kdy se události dávají do pohybu, je zcela nenápadný a nijak nevybočuje z řady běžných okamžiků všedního dne. Byl to jeden z těch obyčejných, ničím nenápadných dní. Netušil jsem, že pouhá zmínka o jistém člověku a jisté knize může být tím impulsem, který můj život dokáže změnit. 

   Už dlouhou dobu hledám. Svůj klid, své štěstí, sebe sama. Občas se domnívám, že jsem je nalezl, abych je vzápětí znovu ztratil. Věrný pocit skutečné iluze. Možná to znáte také. Možná právě i vy hledáte. Své místo na této zemi, v tomto životě. Možná hledáte pocit naplnění. Uznání před sebou samými. Tisíckrát jsem si pokládal dokola otázku: proč tady jsem, co výjimečného bych mohl udělat, aby můj život měl smysl. Co je vlastně oním smyslem? Hledání pravdy…? Hlásání dobra ve jménu lásky…? Nebo je to nalezení způsobu, jak se cítit šťastným, klidným a vyrovnaným v každém okamžiku, byť třeba na pohled jakkoli nedokonalém…? Občas si připadám jako bludička, která sem tam nalezne světlo, které zhasíná, opět se na moment objeví, aby později zase uhaslo… 

   V životě je jen málo okamžiků, o kterých později budete tvrdit, že vám navždy změnily život. Protože každý okamžik, který právě teď zažíváme, mění náš život. Jen je obtížné to rozpoznat, nebo si to pouze dokázat připustit. Když jsem poprvé uslyšel o člověku, který před pár léty napsal knihu, netušil jsem, že právě toto je ten moment, který posune můj život na jinou úroveň. Netušil jsem, že setkání s tímto člověkem dokáže změnit mne samotného. Člověk, o kterém mluvím, je autorem knihy, kterou právě držíte ve svých rukou. Kniha je to bezpochyby výjimečná. Dokázala spojit dohromady výjimečné lidi. Každý z nich na knize zanechal nesmazatelnou stopu. Nejvýraznější z nich je paní Květa Fialová, jedna z prvních čtenářek rukopisu. Autorka předmluvy a jediná osoba, kterou jsem měl možnost potkat a vědět, že je skutečně osvícená. Dobrem, láskou a pokorou. Velké díky patří Prozřetelnosti, která dovolila paní Sylvě Česlarové namalovat obraz jménem Přitažlivost. Přitáhl si nás všechny a nyní je právě oním magický obalem na této knize. 

   Mohl bych napsat o tom, jak jsem této knize umožnil spatřit po letech světlo světa. Raději však napíši o tom, jak kniha umožnila mne samému stát se sebou samým. Dokázala beze zbytku naplnit mou nekonečnou touhu po seberealizaci. Dokázala ve mne probudit sílu, o které jsem neměl tušení. Díky práci na této knize jsem zjistil, kdo jsem a co vše mohu dokázat. Stala se mojí šancí na lepší život. Na život, kde mohu s radostí prožívat všechny přítomné okamžiky. 

   Přeji této knize, aby se dostala k co možná nejvíce lidem, kteří hledají. A všem, kteří hledají přeji, aby se tato kniha stala jejich šancí na lepší život.

Michal Hrubý, vydavatel

Předmluva Květy Fialové

   Tato kniha je podanou rukou ke šťastnému životu. Vždy říkám, že štěstí je to nejjednodušší a nejreálnější – že to není žádná složitost. Uvěřit. Uvěřit, že to, co nám život přináší, je pro nás dobře. Dokázat to přijmout a informovat se, jak danou věc nejlépe zvládnout. 

   Svůj život žijeme, aby až budeme odcházet – nebo se vlastně vracet – byla naše duše zúrodněná. Jako když vám dají zahrádku: aby byla v pořádku, abychom ji nezanedbali a aby na ní neuvadly kytičky. Podle mě není dobře, že se tyto věci neučí ve škole. Člověk pak není informovaný a může ho to zavést na špatnou cestu. 

   Tady pomáhá ke štěstí a k lepšímu pochopení života delfín. Tak prostě a jednoduše… Myšlenky a pocity jak delfína, tak hlavní hrdinky Šárky, jsou úžasně pozitivní. 

   Každý člověk by měl mít svého delfína. Něco laskavé- ho a nádherného, co ho učí a vede. 

   Když jsem byla mladá, myslela jsem hodně na sebe a vnímala svět ze svého ega. Teď, ve stáří, už vlastně „nejsem“ a vidím jenom svět kolem sebe: Ptáky… Ryby… Svého kocoura… Zimu… Jaro… Léto… Rozkvetlé stromy… Přišli jsme na tuto planetu, abychom pomáhali druhým. Abychom milovali. Jiný smysl život nemá a delfíni nám to připomínají.

   Měla jsem radost, že jsem mohla poznat autora této knihy osobně. Najednou přišlo Světlo do mého bytu; objevila se přede mnou mladá, pozitivní bytost – povídala jsem pak přátelům, že byl u mě pozitivní delfín. Že přišel a že se vynořil z moře života jako delfín. 

   Vždy také říkám, že dobra je ve skutečnosti na světě daleko víc, než se na první pohled zdá. Protože není tak hlučné jako zlo. Dobro, pozitivno, je potichu – je laskavé, milé, usměvavé, nedělá rámus ani kravál. Delfíni jsou právě takoví. Nevytváří doktríny, ideologie ani všechny ty hrůzostrašné „ismy“, které rozdělují svět. Nabízí nám svou lásku, aniž by za ni cokoliv žádali. Kéž bychom s nimi mohli všichni tiše plout v moři štěstí…

Sedm poselství 

 

PRVNÍ POSELSTVÍ: 

Zázrak přijde, když otevřeš své srdce.

DRUHÉ POSELSTVÍ: 

Štěstí se rodí v tichu. 

TŘETÍ POSELSTVÍ: 

Cokoliv děláš druhým, děláš sám sobě. 

ČTVRTÉ POSELSTVÍ: 

Více lásky. Tohle má smysl. 

PÁTÉ POSELSTVÍ: 

Dokud to svíráš, tak to nemáš. 

ŠESTÉ POSELSTVÍ: 

Jsi bytost bez hranic. 

SEDMÉ POSELSTVÍ: 

Svým úsměvem můžeš změnit svět.

   ...Věřím, že příběh Šárky a jejího delfína neskončil. Že v některé z paralelních dimenzí se právě teď znovu odehrává. 

 

V našem srdci je celý vesmír.

 

    Živě si pamatuji na pátek 3. března roku 2006 – do mé mysli vstoupil jako blesk z čistého nebe nápad napsat knihu. Vnímal jsem nádhernou energii, která jakoby nebyla z tohoto světa. Bylo to nesmírně vzrušující. Ještě ten den se objevily i pochybnosti. Nikdy před tím jsem žádnou knihu nenapsal. Nevěděl jsem, jak se to dělá. A nebyl si jistý, jestli by příběh někdo četl.

 

 Když zachytíme záblesk Světla, 

vyplatí se ho následovat. 

 

   Jsem obyčejný člověk a nemám žádné nadpřirozené schopnosti. Necítím se být učitelem a už vůbec ne prorokem. Jdu po cestě jako kdokoliv jiný. Možná i pro to jsem tolik vděčný, že jsem v přítomnosti Mozyho mohl na jaře 2006 strávit tři měsíce života. Je to jeho kniha. Ne moje. Ano, Mozy mi dovolil „propašovat“ do textu pár mých autentických zážitků, oblíbených myšlenek a krátké úryvky z inspirujících knih. Ale příběh jsem nevytvořil já. Mým jediným úkolem bylo každé ráno usednout k počítači, naladit se na Mozyho vibrace a v tichém úžasu sledovat, jak se příběh na mém monitoru doslova zhmotňuje. Mozy často říkal, že když vyprázdníme mysl od zbytečných myšlenek, život se stane mnohem jednoduš- ším. Podobně to při nedávné návštěvě České Republiky zformuloval legendární havajský psycholog Ihaleakala Hew Len, PhD.

 

Jakmile jste ničím, objevuje se Světlo 

a vy se stanete osvícenou bytostí.

 

   Mozy mě naučil, že se mi stonásobně vrátí, když budu dělat něco rád. Když zariskuji a půjdu svou vlastní cestou. Povzbuzuje ostatní, aby zkusili totéž. Zkrátím to: díky němu a této knize se začaly dít v mém životě zázraky. Dostal jsem se k lidem a do míst, o nichž se mi předtím ani nesnilo.

   Udělal jsem také řadu chyb. Na vlastní kůži jsem zažil, že má Mozy pravdu, když říká, že je pošetilé od života cokoliv vyžadovat. Až jsem přestal usilovat a zoufale se snažit o to, aby někdo tuto knihu vydal, objevil se nakladatel sám. Našel si mě. Díky němu teď držíte SEDM POSELSTVÍ v ruce. Abyste měli z knihy maximální užitek, požádal jsem na závěr Mozyho, aby své „poselství“ shrnul do sedmi klíčových vět a pomohl mi v několika odstavcích ještě jednou vysvětlit jejich význam pro každodenní život: 

 

 Zázrak přijde, když otevřeš své srdce. 

 

   Srdce, které dává, je šťastné. Nečeká nic na oplátku. A zároveň toho nejvíce dostává. Následující otázka je možná nejdůležitější větou v celé knize. Do žádné věty nevložil Mozy tolik energie, žádnou pro vás tak dlouho nepřipravoval. Cítím dojetí, neboť vím, že ta věta má neskutečnou sílu změnit život každého z nás: 

 

Jak mohu dnes někomu udělat ze života pohádku?

 

Zkuste vycítit, co svět kolem vás potřebuje; co můžete udělat proto, abyste vykouzlili druhým úsměv na rtech. Když Mozy něco dělá, zaručeně se tím baví. Vyžívá se ve vymýšlení šokujících situací, které ostatní vůbec ne- čekají. Nikomu svou pomoc nevnucuje, přesto jsou ostatní delfíni v jeho přítomnosti šťastní. Má na ně elektrizující a někdy až magický vliv. 

 

Tajemstvím je otevřenost.

 Srdce bez hranic.

 

 Teprve za této podmínky můžeme spatřit život ve vší pestrosti a kráse. Čím více své srdce otevřeme, tím více energie bude naším životem proudit.

 

Někdy lidé svá srdce ze strachu 

před bolestí uzavřou. 

Problém je, že se tím uzavřou 

i před vším ostatním.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode