Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 1. část

Kapitola první

Dávná proroctví pro rok 2012

Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letého astronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám duší dovoleno se vtělit, aby tuto monumentální událost mohly prožít. A všechny vesmíry bez výjimky náš pokrok sledují se zvědavostí a úžasem.
Dne 21. prosince 2012 končí 260 000 letý cyklus
Toto datum představuje konec atlantské éry. Experiment Atlantidy začal před 260 000 lety. Trvalo 10 000 let ho naplánovat a připravit a éra Atlantidy trvala 240 000 let. I když se kontinent zhroutil před 10 000 lety, jsme stále pod jeho vlivem, a to až do konce roku 2012.
Cílem Atlantidy bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodné vůle a udržet si přitom spojení se Zdrojem. V tomto období byly i jiné kontinenty osídleny lidskými bytostmi, ale ty nebyly součástí tohoto konkrétního projektu. Závěrečné a páté desetitisícileté období bylo řízeným experimentem, během něhož vznikl Zlatý věk Atlantidy, jenž trval 1 500 let. Toto období je předmětem mé knihy Objevování Atlantidy (Discover Atlantis). Posvátným úkolem je přnést po roce 2032 zpět energii Zlatého věku Atlantidy, a to ještě na vyšší úrovni a tentokrát pro celý svět.
26 000leté období končící dne 21. prosince 2012
Den 21. prosince 2012 také vyznačuje konec 26 000 letého cyklu astronomického období a začátek nového. Toho dne nastane vzácné sjednocení Země a Slunce. Když se toto spojení odehrávalo v minulosti, následovaly po něm kvůli nízké úrovni vědomí lidstva kalamity a katastrofy. Tentokrát však méme šanci vytvořit jiný a báječný nový věk - ale všichni musíme udělat svůj díl práce, neboť výsledek ještě není jistý.
Lady Gáia, obrovská bytost starající se o Zemi, se rozhodla, že Země i vše na ní se musí povznést. To znamená, že všichny a všechno musí nastolit vyšší frekvenci (tj. frekvenci bytí; pozn. redakce). Budeme-li připraveni, bude rok 2012 začátkem nádherného způsobu života pro nás všechny.
Dvacetiletý přechod ke Zlatému věku
Den 21. prosince 2012 značí začátek dvacetiletého období přechodu, končícího v roce 2032. Potom začne skutečný nový Zlatý věk.
O zimním slunovratu roku 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyšší spiritualitu, Pluto transformaci a Uran změnu. Jakmile se tyto energie vzájemně propojí, bude to mít velký dopad na planetární vědomí. To v sobě obsahuje potenciál pro obrovský frekvenční posun - jak individuální, tak i kolektivní - ovšem za předpokladu, že budeme s energiemi nakládat moudře.
Plánovaná změna je tak nesmírná, že moudří v dávnověku nedokázali předpovědět, co se po tomto datu stane.
Předpovědi z dávných dob
MAYOVÉ nazývali 21. prosinec 2012 "Dnem stvoření" a prorokovali, že energie, která sem toho dne pronikne, bude aktivovat sílu kondalíní (duchovní životní síla) jednotlivců i planety. Proroctví říkají, že tím dojde ke stimulaci genetické paměti našich minulých životů a toho, kým skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu.
Také předvídali, že síla planetární kundalíní pomůže aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy - mayské, egyptské i další - jsou kosmickými počítači. Jsou také generátory univerzální energie.
INKOVÉ tvrdili, že před rokem 2013 bude asteroid aktivovat očistu Země.
AZTÉKOVÉ říkají, že současné Slunce neboli "období" světa je páté a vyznačuje konec 26 000letého období.
Mnoho mudrců z národů PŮVODNÍCH AMERIČANŮ se ztotožňuje s tím, že v roce 2012 začne pátý svět.
HOPIOVÉ prohlašují, že rok 2012 je koncem období, kdy po pětadvaceti letech očisty nastane to, co sami vyjadřují výrazem "emergence" (znovunabytí vědomí; pozn. překl.)
ČEROKÍOVÉ mají svůj vlastní kalendář, který končí rokem 2012. Předpokládají, že předchozí světy skončí kataklyzmaty, a že je možné, že tento tak také skončí.
SENEKOVÉ praví, že před rokem 2012 nastane pěatadvacetileté období očisty.
MAOROVÉ mají tradici která praví, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny.
AFRIČTÍ ŠAMANI také hovoří o roce 2012. Například Zuluové mají legendu, že v roce 2012 nastane pohroma.
EGYPTSKÉ MÝTY naznačují, že konec roku 2012 zvěstuje planetární posun ve vědomí.
VELKÝ KALENDÁŘ PODLE PLEJÁD, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí rovněž dnem 21. prosince 2012. V současné době jsou vyšší energie dopadající na Zemi z jiných galaxií ukotvovány Plejádami. V současnosti mnoho hvězdných dětí zůstává na nějaký čas na Plejádách, zastávce před vtělením, aby se připravily na pomalejší frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupí všichni tito hvězdní lidé přímo do fyzických inkarnací bez přestupu, a budou proto nositeli vyšší vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyšší frekvencí, která je přijme.
TIBETSKÝ A ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ ukazují, že rok 2012 je koncem dlouhého cyklu.
Védy učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012. Mnoho HINDUISTŮ věří, že Kalki, pokládaný za avatára a poslední inkarnaci boha Višnu, bude plně realizován do roku 2012. Pokud dokáže dovést k osvícení 60 000 lidí před zimním slunovratem, může iniciovat vlnu osvícení. Pokud ne, promeškali jsme my na Zemi tuto vzácnou příležitost.
BRAHMŮV VÝDECH prý trvá 26 000 let. Na konci jeho výdechu nastává kosmický okamžik, během něhož se otevírají nebeské portály. V tomto tichém okamžiku se mohou dít zázraky, včetně transformačního skoku lidstva.
 
Kapitola druhá
 
Pětadvacetileté období očisty
Téměř všichni moudří stařešinové ve svých proroctvích připomínají skutečnost, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty. Quetzalcoatl ve svém proroctví uvádí 13 nebes a 9 pekel. Prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru.
Planetární uspořádání nazývané "harmonická konvergence" (sběh) se odehrálo 17. srpna 1987, tedy 25 let před rokem 2012. Tisíce lidí pracujících pro světlo se toho dne shromáždily na kopcích nebo posvátných místech a modlily se či meditovaly za lásku a mír na Zemi.
Pro mě byla Harmonická konvergence v roce 1987 magickou dobou. Východ slunce byl nejúžasnější, jaký jsem kdy viděla, a to nejen kvůli jeho zářivě oranžové kráse, ale spíše kvůli jeho majestátnosti a energii. Byli jsme tři, co jsme se sešli ke společné meditaci na vrcholu jednoho kopce, a bylo nám jasné, že se na planetě něco změnilo.
Výsledkem všech modliteb a oslav toho dne bylo, že St. Germain zašel za Zdrojem, aby se přimluvil za lidstvo. Zpřístupnil, aby mohl fialový plamen transformace používat každý, nejen těch několik, kdo ho do té doby směli používat. Tím začala očista planety.
Tisíce lidí použily energii fialového plamene, a nejenom že se transmutovala jejich vnitřní temnota, ale posílaly tuto energii také druhým a planetě.
V téže době začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, což lidem umožňovalo, aby sami sobě více porozuměli a mohli se začít měnit. Tyto publikace dodávaly rovněž lidem sílu, aby rozpustili a vyléčili své staré vazby.
O několik let později začala široká veřejnost hojně číst knihy o andělech, které mnohé z nich otevřely vyššímu duchovnímu vědomí a pomoci. Andělé mě požádali, abych lidem ve svých knihách řekla, že planetě ani nikomu z nás pomoci nemohou, pokud je o to sami nepožádáme, neboť se nemohou vměšovat do naší svobodné vůle. Ale když anděly o pomoc požádáte, budou vám pomáhat tak dlouho, dokud to bude pro vaše dobro. A když je požádáte o pomoc pro někoho jiného, vaše energie vytvoří s onou osobou spojení, díky němuž mohou pracovat. Potom již záleží na dotyčné osobě, zda to přijme.
Požádáte-li anděly o očistu konkrétního místa, zalijí ho svým světlem. Čím častěji to děláte, tím více andělů vás obklopí a bude vyčkávat, aby s vámi mohli pracovat.
Jakmile začalo toto pětadvacetileté období očisty, vyvolávalo stále více duchovních lidí pomoc archandělů k očistě světa. Jejich andělé se v odpověď na tyto modlitby rozprchli do všech koutů planety. Mnozí vyvolávali archanděla Zadkiela, aby transmutoval uvízlou energii, a on spolu se svými anděly využil tuto příležitost ke změně starého řádu. Skupiny stejně orientovaných jedinců se začaly scházet a posílat světlo.
Naše pozornost je přitahována mnoha způsoby k zemi, která potřebuje očistu. Zde je příklad toho, co se odehrálo v mé zahradě.
Celou oblast, ve které žiji, napadli chrousti. Zorala jsem velký záhon a zasadila tam zeleninu, což mě uvedlo do nádherného spojení se zemí a elementály, a kromě toho jsem také pociťovala hluboké uspokojení. Nechala jsem tam růst trávu, aby to chrousty tolik nepřitahovalo, a procházela se po ní co nejčastěji bosa. Uvědomila jsem si, že chrousti upozorňovali na skutečnost, že tento kus země potřebuje být očištěn, a tak jsem zavolala archanděla Gabriela na pomoc. Když jsem pak zahradu fotografovala, vždy tam byly vidět prstence jeho andělů, jak lijí očistné světlo na zem.
Vidíme již začátek klimatických změn, jak nás lady Gáia varuje a nabádá nás k probuzení. Každá přírodní katastrofa nám připomíná, abychom očistili jak sebe samotné, tak i zemi, po níž kráčíme.
 
Prepísala Radúza
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode