Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Diana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 2. část

Kapitola třetí

Rok 2012
Co se stane v roce 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi návratu Zlaté Atlantidy. Mnohá proroctví jsou značně odvážná, ale je třeba se nad to povznést a soustředit se na nastávající úžasné možnosti.
 
Rok 2012 pro mě znamená urychlení. Je to okamžik, jako když vám dítě kope v lůně a vy poznáváte, že transformace skutečně probíhá. Před tím, než se objeví nový život, však máte ještě čas na přípravu.
Co se bude dít, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků přijmou. Vzhledem ke stavu vědomí v roce 2009 bude pravděpodobným výsledkem to, o čem píšu níže.
Ti ve třetí dimenzi
Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež ještě nejsou připraveny, si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že tu mohli být.
V současné době je však značné množství lidstva podstatně ovlivněno atmosférou změn, která proniká celým světem. Takže podle úrovně masového vědomí mnozí, co věří pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým prožitkům. Někteří začnou vidět nebo slyšet duchy, víly, či dokonce anděly a nanebevzaté mistry. Vzhledem k tomu, že jejich čakry nebudou přivyklé vyšší energii, může je to mást a lekat. To se bude dít především u těch, které jejich životní názor nebo náboženská výchova vedly k tomu, že žádné jiné dimenze neexistují. Je možné, že kvůli tomu vzroste počet nemocí, kterým říkáme duševní. Mnoho lidí může ztratit kontakt s realitou a bude potřebovat pomoc.
Již několikrát jsme viděli, jak rychlejší vibrace světla, které k nám nyní dopadá, někteří nezvládli. Jednají na základě nižších fantazií, které jsou na internetu zveličovány. Pokud chcete těmto lidem pomoci, bude velkým přínosem internetu žehnat a posílat tam světlo.
Nejvyšší možnosti roku 2012
Nejvyšší možností je to, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze čtvrté. Když se vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat ctít jiné kultury a zvířata, takže po celém světě budou lepší podmínky pro děti, zvířata i uprchlíky. Také začnou chápat svoje minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve skutečnosti jsou, a vážit si cesty své duše. S poznáním své velikosti a hodnoty začnou ctít sami sebe i ostatní - a lidé se sebeúctou se k sobě i k druhým chovají s respektem. Procítí se jednota se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidskými bytostmi. Lidé začnou cítit vzájemné bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho.
Velké množství lidí se posune na své cestě k osvícení a vzestupu.
Ti ve čtvrté dimenzi
Velká naděje spočívá v tom, že mnozí z těch, kteří v současné době žijí ve čtvrté dimenzi, se přesuou do páté, kde začnou pracovat pro světový mír, spravedlnost a veškeré druhy humanitárních projektů. S vědomím, že je čas na zmírnění světové chudoby, způsobí velkou změnu na planetě. Do roku 2012 potřebujeme mít v páté dimenzi celou řadu lidí.
Ti v páté dimenzi
Většina těch, kteří byli v páté dimenzi již před roem 2012, se povznese. Jinými slovy, ponesou ve svých aurách Přítomnost "JÁ JSEM". Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzických tělech, aby mohli držet světlo pro všechny.
Někteří se rozhodnou odejít a pomáhat z druhé strany. Ale že by se jen rozplynuli ve světle? To si nemyslím.
Současná předpověď na rok 2012
Můj průvodce Kumeka říká, že energie temnoty a světla jsou vyvážené a že se musíme všichni soustředit na to pozitivní, abychom ho energetizovali a převážili se na stranu světla. Musíme využívat všech příhodných konstelací a energií, které nám sem jsou v této době posílány, abychom si tak zajistili zvýšení naší frekvence. Potom se odkryjí úchvatné možnosti úžasných věcí, které se stanou, včetně masového vzestupu, zázračných vyléčení a velkého štěstí pro všechny.
Vliv Obamy na vzestup
V říjnu 2008 můj průvodce Kumeka pravil, že na základě tehdejšího stavu vědomí bude 11% světové populace osvíceno a může v kosmickém okamžiku roku 2012 vzestoupit, přičemž většina si zvolí zůstat ve fyzickém těle a nést vyšší světelnou vibraci. Po vlně nadšení po volbách ve Spojeých státech v listopadu 2008 tento počet vzrostl na 14%. Při Obamově inauguraci byly naděje a očekávání tak silné, že předpověď dosáhla 18%. Předpokládá se, že počet lidí, kteří vzestoupí, se po roce 2012 značně urychlí.
Těchto 18% můžeme ještě zvýšit tím, že pomůžeme více lidem otevírat jejich dvanáct čaker a přinášet skrze sebe na Zemi světlo Zdroje. Tento počet můžeme také navýšit tak, že budeme do našich společenství a světa přinášet naději a inspiraci.
Vyšší smysl Luny v roce 2012
V kosmickém okamžiku bude Země zaplavena vysokofrekvenční Božskou ženskou energií přicházející skrze Lunu. Ti, kdo v této době dokážou otevřít pravou mozkovou hemisféru a tuto energii přijmout, přinesou nazpět energii Zlatého věku Atlantidy. Protože Luna vibruje na frekvenci čísla 9, což je ukončení, velmi napomůže planetě ke vzestupu. Ti, kdo mají parapsychologické schopnosti, ale nedosáhli určitého duchovního rozvoje, mohou mít potíže, neboť se budou stále více otevírat, ale nebudou vědět, co si mají s tou energií počít.
Úplněk nastane 28. listopadu a 28. prosince 2012, uprostřed kosmického okamžiku 21. prosince 2012. To způsobí obrovské přílivové vlny, které patrně zalijí níže položené oblasti.
CVIČENÍ: Energie svitu Luny
V období úplňků, a to i když nebude za mraky vidět, se jděte projít do jeho světla. Přivykejte jeho energii, abyste zvládli přijmout více Božské ženské energie a byli připraveni na rok 2012.

Kapitola čtvrtá

Proč to bude tentokrát jinak
Mnoho předpovědí z dávné minulosti se soustředilo především na katastrofy a kalamity. Je tomu tak proto, že v podobných okamžicích v historii planety bylo vědomí lidstva natolik nízké, že propukaly války a jiné hrůzné následky.
Tentokrát lady Gáia, veliký anděl pečující o Zemi, vyhlásila, že planeta a všechno na ní musí zvýšit svoji vibraci a vzestoupit. Proto nám sem v těchto závěrečných časech duchovní hierarchie vyslala tolik pomocníků, aby lidi probudili a napomohli mnohým v úspěšném přesunu do nových a rychlejších frekvencí:
1. Dne 8. června 2004 nastala první část dvojího tranzitu Venuše. Druhý nastane 6. června 2012. tato nádherná a zvláštní konjunkce začíná vyvažovat mužskou a ženskou energii v jednotlivcích i v kolektivním vědomí. Zahrnuje v sobě také možnost urychlení individuálního i kolektivního vzestupu a všem poskytuje obrovské příležitosti k růstu. V každém případě je to dar od Boha a v etapě mezi těmito dvěma daty je důležité, abychom všichni napomohli sjednostit svět, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostřednictvím spirituálního vědomí.
To vyžaduje úctu ke všem formám života a planetárním zdrojům.
2. V listopadu 2003 se odehrála Harmonická konkordance (shoda), která každému z nás poskytla více ženské Božské energie, aby se v nás probudil soucit a otevřela se srdce.
3. Poprvé od pádu Atlantidy se na Zemi vrátilo dvanáct paprsků a my se můžeme koupat ve vyšším světle.
4. V roce 2008 k nám byl vyslán stříbrný paprsek od samotného Stvořitele. Ten má v sobě i nejvyšší aspekt Božského ženství a prolíná všemi ostatními paprsky, čímž je harmonizuje.
5. Díky Harmonické konvergenci v roce 1987 byl fialový plamen transmutace zpřístupněn každému. Od té chvíle zlatý a stříbrný paprsek začaly splývat s fialovým plamenem, čímž vytvořily zlatofialový a stříbrnofialový paprsek, jenž při transmutaci a zvyšování frekvence udržuje lidi v páté dimenzi.
6. K naplnění se světlem můžeme vyvolávat i paprsky drahých kamenů, obsahující čirou archandělskou energii.
7. Mnoho bytostí v Atlantidě, včetně aspektů dvanácti paprsků, kristovské energie, Buddhovy energie a Ducha míru a Rovnováhy, přispělo k rozšíření zdrojů světla, k nimž lidé nyní mají volný přístup. Tato energie, známá jako Mahátmá, byla při pádu Atlantidy zneužita, a proto odsud stažena. Nyní se k nám však vrací. Je to nejvyšší energie, k níž máme v současné době přístup, a výrazně urychluje náš vzestup. Je to mocné zlato-bílé světlo, které léčí na všech úrovních a může nám pomoci ve všech vztazích a situacích. Nikdy nám nemůže ublížit, neboť je přijímáme prostřednictvím naší monády (v antické filosofii termín pro Boha, první bytost, nebo veškeré bytí, v metafyzice bod ve smyslu neprostorového silového ohniska; pozn. překladatelky), nebo naší Přítomností JÁ JSEM.
8. Atlantští andělé nám pomáhají navrátit moudrost Zlatého věku Atlantidy.
9. Na Zemi přichází vysoká frekvence vesmírných andělů. Jak se naše frekvence zvyšuje, můžeme se s nimi spojovat na vyšší úrovni, přijmout více jejich světla a získávat vesmírné informace.
10. Andělé se nám zjevují v podobě kruhů ve filmech a na digitálních fotografiích, aby nám poskytli viditelný důkaz o své přítomnosti a zprostředkovali nám přímo svá poselství a poskytli inspiraci.
11. Rodí se stále více osvícených dětí z Orionu a moudrých starých duší z mnoha koutů vesmíru.
12. Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty, kdo mají vizi pomáhat ostatním. Pak se s nimi propojují a pomáhají tužbám jejich duší, aby uzrály.
13. Jednorožci pomáhají lidem rozpustit závoje iluzí, které zahalují jejich třetí oko, aby mohli dosáhnout plného osvícení. Detaily v kpt. č. 37.
 
Prepísala Radúza
Zdroj:www.vzostup.sk
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode