Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Osvícení

   Osvícení je stav bytí, v němž je vědomí rozšířeno tak, aby v sobě zahrnovalo vše, co je, takže se stáváte vševidoucím a vševědoucím. Energie přicházející na planetu v kosmických okamžicích mezi 11. listopadem 2011 a 21. prosincem 2012 poskytují velké příležitosti k plnému nebo částečnému osvícení.

   Další příležitosti nastanou i v nadcházejících dvaceti letech, kdy vesmírné energie budou pomáhat každému na jeho cestě k osvícení. K využití příležitosti těchto neobyčejných časů jste srdečně zváni.
 
   Když atlantské kněžky tančily tanec sedmi závojů, symbolicky tím zobrazovaly stahování závojů z třetího oka. Tanec byl předváděn na počest Božského ženství. Když se Atlantida potopila, bylo toto vědění přeneseno do Egypta a Řecka, kde ho nedostatek duchovního chápání postupně degradoval na projev svádění.
 
   Když je někdo plně osvícen, dokáže překročit nižší omezení, takže umí například sama sebe léčit na úrovni duše, pokud si to přeje. Dokáže řídit funkce svého těla a zvládat své okolí i situace. Nejdůležitější však je, že žije v přítomném okamžiku, bez zloby ohledně minulosti i beze strachu o svoji budoucnost. Neexistuje pro něj žádná vina ani obviňování, protože ví, že všechno v Božském plánu je v pořádku.
 
   V protikladu k tomu je vzestup stavem činů, aktivního stahování čím dál tím většího světla duše a monády do fyzického těla. To pozvedává vědomí, rozšiřuje duchovní uvědomění a pomáhá umožnit uskutečnění fyzických změn. Osvícení a vzestup se mohou odehrávat současně, i když velmi často osvícení předchází vzestupu.
 
   Pokud se vám najednou dostane ohledně něčeho záblesku osvícení, posunete se ve svém chápání zase o kousek dál. V tomto okamžiku se posílí vaše rozhodnutí duchovně růst a rozšíří úroveň osvícení.

Třetí oko

   Třetí oko je známo jako vševidoucí a vševědoucí. Ve skutečnosti ne každý je jasnozřivý, a to ani když je plně osvícený, ani když “ví”. Cesta k osvícení spočívá v odstranění sedmi závojů iluze.

   Nejdříve je určen k rozpuštění sedmý závoj (nejvzdálenější od třetího oka), nakonec sejmeme první závoj, jenž je nejblíže třetímu oku. Lze však ostatní projasnit, než je konečně rozpustíme, takže se pak rozplynou snáz, bez traumat nebo obtížných iniciací. Snáze se odstraňují v okamžicích kosmického světla nebo při speciální meditaci. Anebo se můžete jednoho rána probudit a pociťovat, že je všechno nějak jinak. Uvidíte svět jinýma očima. V tomto případě byl závoj odstraněn za vaší duchovní cesty v noci.

   I když osvícení je funkcí třetího oka, můžete mít zablokovanou jinou čakru, která ovlivňuje vaše třetí oko, neboť všechno je propojené.

Sedm závojů iluze

Sedmý závoj

 
   Tento závoj je od třetího oka nejvzdálenější a je první, který je třeba rozpustit. Když se vaše duše probudí a vy si uvědomíte, že jste sami zodpovědní za svoji cestu, tak se rozpouští sedmý závoj, který je červený. Stane se tak, když se vzdáte veškerého vědomí oběti a přestanete obviňovat druhé nebo si do nich promítat svoje potíže. Je to stupeň, kdy přebíráte vládu nad svým životem a místo abyste říkali “já chudák mám takovou smůlu”, se začnete ptát, proč jste si do života přitáhli tyto okolnosti nebo událost, a začnete pracovat na tom, abyste se vnitřně změnili. Jakmile se změníte, musí to odrážet i vaše vnější podmínky a budete prožívat život uspokojivěji.
 

Šestý závoj
 
   Mnoho lidí si neuvědomuje, že do našeho světa je propletena celá řada dalších dimenzí. Přijímají pouze to, co vidí, slyší a cítí. Šestý závoj, žlutý, se rozpouští, když si začínáme uvědomovat, že za fyzickým světem existuje ještě nějaký jiný. Uvědomujete si, že mezi námi jsou i duchové zemřelých, andělé, víly a další bytosti. Abyste tento závoj odstranili, musíte také věřit v duchovní svět a důvěřovat mu. Je třeba mít hluboké přesvědčení, že ti v jiných říších jsou schopni a ochotni nám pomáhat.
 

Pátý závoj
 
   Tento závoj, který je růžový, se rozpouští pouze tehdy, když ve svém srdečním centru máte pro každého bezpodmínečnou lásku. S rozpuštěním tohoto závoje jsou často spjaty iniciace, kdy je zapotřebí hlubokého odpuštění všem, kdo vás někdy zranili. Navíc musíte na celý svět a na všechny ničemníky pohlížet očima lásky. Musíte být připraveni posílat modlitby jednak za ty, kterým bylo ublíženo, jednak i těm, kdo jim ublížili, neboť si uvědomujete, že všechno se na vyšší úrovni děje v souladu. Znamená to vidět Božskýma očima.
 

Čtvrtý závoj
 
   Tento modrý závoj je uvolněn, když si vážíte zvířat, přírody a království elementálů, respektujete je a pracujete s nimi. To neznamená, že se musíte fyzicky starat o domácí nebo divoká zvířata, ale plně pochopit, že každé zvíře je zde na Zemi proto, aby prožívalo život a učilo se jako vy.
 
   Každé zvíře má duši, i když některá zvířata jsou součástí skupinové duše, a všechna jsou na své cestě k osvícení a vzestupu. Některá zvířata, například psi, se inkarnovala, aby se stala společníky a přáteli lidí. Součástí naší dohody je pečovat o ně, ctít je a mít je rádi. Jiná zvířata, jako jsou např. kočky a další kočkovité šelmy, se inkarnovala, aby lidi a planetu fyzicky chránila před entitami a negativními energiemi, které nám mohou uškodit. Stvoření, která jíme nebo lovíme, přišla zakusit život ve třetí dimenzi, a nikoli proto, aby se stala stravou nebo kořistí člověka.
 
   V meditaci můžeme také požádat duchy zvířat, aby si s námi promluvili a my jim mohli vzdát díky. Můžete také požádat svého ducha, aby v noci šel promlouvat k lidem o zvířatech, například poslat svého ducha k duchům nešetrných hospodářů, aby je informoval o vyšším smyslu chovných zvířat. To se postupně promítne do jejich vědomí.
 
   K uvolnění tohoto závoje je nutné, abychom uznali, že příroda je nesmírně mocná, milující a vnímavá. V angličtině říkáme, že ti, na které dobře reagují rostliny, mají “zelené prsty”. Ve skutečnosti se dokážou do přírody plně vžít a ta je odměňuje hojností.
 
   Květiny vyzařují vysokou světelnou frekvenci. Když někdo zemře, posíláme mu na pohřeb květiny, protože andělé jejich esenci předají na pomoc duchu toho, kdo zemřel. Andělé jejich esenci rovněž používají, aby pomohli truchlícím. Světlo květin, pokud je správně zaměřeno, dokáže léčit i ty, kteří jsou nemocní nebo nešťastní.
 
   Je nesmírně důležité pracovat s přírodou. Vesmírný anděl vládnoucí přírodě je Purlimiek, který vyzařuje nádherně jemnou zelenomodrou barvu.
 
   Existuje celá řada elementálů a přírodních duchů, kteří mají svou roli při práci s přírodou. Například víly se starají o květiny, elfové pomáhají stromům a skřítci půdě. Mnoho z těchto duchů, i když ne všichni, je stvořeno pouze z jednoho živlu, ze země, vzduchu, ohně nebo vody. Abychom rozpustili čtvrtý závoj iluze, je třeba pochopit výhody práce s elementály, kdy je můžeme například požádat o pomoc s růstem rostlin.
 
  
Když slimáci a hlemýždi okousali můj čerstvě vysazený hrášek, chtěla jsem tam proti nim položit tablety. Kumeka ale příliš nesouhlasil. Zeptal se mě, jestli jsem s nimi promluvila, na což jsem odpověděla, že ano, ale že oni mě neposlouchali. Navrhl tedy, abych požádala elementály, jestli by se slimáky nezapracovali a nevysvětlili jim, jak je to s ožíráním rostlinek a že by mohli mít svůj vlastní prostor. Sdělil mi, že někteté rostliny se samy nabízejí jako obětiny a tím rostou. Řekl mi, ať zasadím sazenice, požehnám jim a pečuji o ně, přičemž požádám elementály, aby se o ně starali pro nejvyšší dobro. Učinila jsem tak a moje zeleninová zahrádka jenom vzkvétala.
 
   Elementály můžeme také poprosit, zda by nepromluvili k těm, kdo zneužívají zvířata pro vlastní prospěch.
 

Třetí závoj
 
   Tento závoj, jenž je tmavě modrý, se automaticky rozpouští, když se spojíme s andělskou říší a podobnými bytostmi z jiných planet, jako je například můj průvodce Kumeka nebo mistr hudby Fekorm. Choďte a žijte s nimi, aby se stali nedílnou součástí vašeho života.
 

Druhý závoj
 
   Tento fialově zbarvený závoj se rozpouští, když dosáhnete vesmírného vědomí. To nastává při schopnosti vidět do vesmíru a chápat, že je všechno vzájemně propojené, stromy, hvězdy, zvířata, kameny… prostě úplně všechno. To je třeba vidět svým vnitřním zrakem.
 
   Až plně pochopíte univerzální Metatronovu krychli, zobrazující vzájemné spojení veškerenstva, budete požádáni, abyste ji zvedli, ona se propojila s planetami a pracovala ve vašem vědomí.
 
   To je poslední závoj, který je potřeba rozpustit, když jste ve fyzickém těle. Když je rozpuštěn, jste plně osvíceni.
 

První závoj
 

   První závoj je nejblíže třetímu oku a je křišťálově průzračný. Odstraňuje se jako poslední, což se děje, jste-li připraveni – po vašem skonu. Když se tento závoj zvedne, ocitnete se v nebi, neboli v sedmé dimenzi. Pokud svůj život žijete jako osvícená bytost, tento závoj se sám rozpustí po vaší smrti. Ale i poté můžete procházet dalšími zkouškami. Jako příklad mi Kumeka uvedl, že můžete být třeba požádáni, abyste se znovu inkarnovali! Pokud se tomu budete bránit, závoj zůstane na svém místě a nerozpustí se.
 
   Dokud jste ještě v těle, okamžiky v nebeské dimenzi můžete na chvíli prožívat, a to tehdy, když závoj řídne.
 
  
Ráno po pohřbu mé drahé tetičky Gwendy jsem se probudila a čekala jsem, že se budu cítit bídně. Ale celá jsem zářila. Doslova jsem cítila, jak se ze mě line zlaté světlo. Bylo to zcela zřetelně patrné, protože jeden můj bratranec prohlásil, že úplně zářím!
 
   Duch mé tetičky prostě na pohřbu nebyl. Nikdo ho tam nedokázal vycítit. Kumeka řekl, že ze Země odešla hned ve chvíli, kdy opustila tělo a že archanděl smrti Azriel mě zaplavil v den jejího pohřbu světlem proto, aby mým prostřednictvím lidem ukázal, že existuje život po smrti. Byl to prožitek sedmé dimenze.

Jak dojít osvícení

   Nejdůležitější je žít život s čistými úmysly, v plném zaujetí každičkým okamžikem. Nemůžete dojít osvícení, nejste-li uzemnění a fakticky zde vůbec nejste. Sledujte své myšlenky a slova, v každém se snažte vidět Božství.
 
   Na vaší cestě vám může pomoci každá duchovní technika, pokud ji budete provádět s dobrým záměrem a soustředěně. Může to být modlitba, meditace, invokace, afirmace, prohlášení, zpěv manter, jóga, tichá kontemplace nebo jakákoli jiná technika podle vašeho výběru. Určité energie, například zlato-fialový a stříbro-fialový plamen, zlatý paprsek Krista či Mahátmy, mohou při pravidelné práci vaši cestu mimořádně urychlit. Vizualizace je jedním z největších klíčů k transformaci. Představujte si, jak se vaše srdce otevírá, jak se před vámi vine zlatá stezka nebo cokoli jiného, co vám pomáhá.

Osvícení s opačným pohlavím

   Pokud jste žena a chcete dosáhnout osvícení s mužem, oceňujte energie, které muži nesou. Přijměte jejich esenci a jejich duši. Podobně v případě, že jste muž, udělejte totéž se ženami.

CVIČENÍ:

Vizualizace o podstatě opačného pohlaví

 1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
 2. Zapalte svíci, abyste ukázali, že chcete dosáhnout osvícení s opačným pohlavím.
 3. Přestavte si někoho před sebou.
 4. Oceňte jeho/její energie a vlastnosti.
 5. Spojte se s jeho/jejím vnitřním dítětem. K tomu si pomozte tím, že si ho/ji představíte jako tříleté bezbranné dítě. Prociťte jeho/její nevinnost i jeho/její strach. Otevřete tomuto dítěti svoje srdce, dejte mu lásku a přijměte ho tak, jak potřebuje.
 6. Vyhledejte světlo jeho/její podstaty a vzdejte mu čest.
 7. Všimněte si barvy jeho/její duše i mocného a milujícího vyššího Já.
 8. Poděkujte jim za osvícení.
 9. Až otevřete oči, všímejte si, jak se cítíte.

Práce s druhým závojem

   Představte si světlo, které propojuje úplně všechno, hvězdy a planety, stromy a rostliny, skály a kameny, lidi, zvířata, ryby i hmyz.

CVIČENÍ:

Vizualizace o vzájemném propojení celého veškerenstva

   Za jasné noci plné hvězd si sedněte nebo lehněte na trávu a představujte si, jak je celý vesmír vzájemně pospojovaný. Pak si představte, jak toto světlo propojuje každičký předmět i bytost na planetě Zemi.

z knihy  2012 a léta nadcházejíci - Budíček lidstva

- Diana Cooper

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode