Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Vděčnost - Sri Chinmoy

   Jen jedna vlastnost dokáže vyřešit všechny vaše problémy a problémy každého, a tou vlastností je vděčnost. Neustále nabízejte své srdce vděčnosti. Každý den počítejte okvětní lístky svého vděčného srdce a nechte rozvinout další lístek. Chcete-li jednotlivé lístky pojmenovat, jsou to jednoduchost, upřímnost, čistota, pokora a tak dále. Vděčnost ztělesňuje všechny božské vlastnosti. Je to jediná vlastnost, která každému pomůže vyřešit jeho problémy a také běžet nejrychleji.

   Pokud máte vděčné srdce, dokážete přijmout nejvíce. Je to srdce vděčnosti, které dokáže přijmout shůry mír, světlo a blaženost v nezměrné míře a zde na zemi je také projevit.

STÁT SE LEPŠÍM ČLOVĚKEM

   Vděčnost je tou nejdůležitější a nejvýznamnější dobrou vlastností v našem lidském životě. Bohužel tuto dobrou vlastnost nijak neprojevujeme ve svých myšlenkách nebo činech. Od samého začátku života jsme se nějak naučili ji nevyjadřovat. Proto máme nejméně právě toho, co nejvíce potřebujeme, abychom se stali lepším člověkem.

   Věci, které si nejvíce zaslouží naši vděčnost, pokládáme za samozřejmé. Bez vzduchu nedokážeme žít déle než minutu nebo dvě. Každý den se nadechujeme a vydechujeme, ale jsme vzduchu někdy vděční? Když nebudeme pít vodu, nepřežijeme. Dokonce i naše tělo je z velké části složeno z vody, ale vážíme si vody? Každé ráno, když otevřeme oči, vidíme slunce, jak nám s požehnáním dává světlo a životní energii, kterou tak nutně potřebujeme. Jsme ale slunci vděční?

 

Vděčnost je čisté štěstí.
Štěstí je jistá dokonalost. 

Z knihy Drahokamy štěstí - Sri Chinmoy

https://www.drahokamystesti.cz/ukazky/vdecnost

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode