Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Karty 13 - 21

 

13. SERAPHIS BEJ
pozemská síla
Klíčová slova
přijmout tělo
přijmout fyzickou sílu
pudová stránka
první čakra
čištění
přenést vědomí do hmoty


Energie Seraphise Beje
přivádí ke hmotě, k tělu a posiluje tok energie první čakry, vůli k životu a fyzickou sílu. Podporuje poznání a uplatňování vlastní pozemské síly.
Energie Seraphise Beje je současně mocnou očišťující silou, která přináší světlo do temnoty, vědomí do matérie, poznání do nevědomých a potlačených částí.


Situace
Ještě více, než u Kuthumi jde o to pohroužit se do hmoty, do těla, do vlastní pudové síly a přijmout ji.
Do této oblasti náleží také témata jako majetek, peníze, bohatství, sexualita a schopnost prosadit se. Jsou výrazem života, částí Jednoty, celku. Hmota je částí stvořeného.
Jaký máš vztah ke své fyzické síle? Co děláš pro posílení svého těla? Jaká témata leží zasuta v temnotě Tvého nevědomí a chtějí být spatřena? S jakou intenzitou opravdu přijímáš tento život a hmotu? Jaký vztah máš k tématu peněz a bohatství? A jaký k tématu radostné sexuality?


Význam karty
Mužská svalnatá postava uprostřed karty je připravena spojit se ve vášnivém milostném aktu s ženskou éterickou postavou. Oba je obklopuje bílé světlo, rozkládající se do barev duhy. Duha je symbolem tvůrčího aktu z Jednoty, symbolem Celku. Bílé světlo očisty a uvědomění se vylévá až do temné, nevědomé pozemské části.
Zdá se, jakoby muž splýval s hřívou bílého lva. Přijal své mužské vlastnosti, uskutečnil je a ovládá hmotu.
Bílý lev je rovněž symbolem očistné síly, smrti a vzkříšení zde, ve hmotném světě. Během života umíráme mnohou malou smrtí a každá z nich je zároveň znovuzrozením něčeho nového. Odmítáme-li však hmotu, smrt, proměnu a své tělo, škodíme tím i svým duchovním oblastem. Teprve úplným přijetím a proniknutím jako při milostném aktu se Duch a hmota spolu spojí a navzájem se obohatí. To je pak skutečný tvůrčí akt. Tento aspekt symbolizuje v astrologii lev spolu s ostatními pevnými znameními zvěrokruhu, která jsou též nazývána "čtyřmi sloupy kosmického vědění" a reprezentují rozdílné úrovně lidského bytí.
Na pravé straně se jako mocný falus tyčí bílý sloup.
Na něm trůní zářící světelná koule, čisté vědomí. Aby mohlo být tělo nositelem tohoto vědomí, musí být zářivé a vzpřímené.
  Na levé straně září krystaly, symbol jasnosti, čistoty a uvědomění. Krystaly coby průzračná hmota symbolizují rovněž sjednocení Ducha a hmoty.

 

14. VICTORY
růst
Klíčová slova
na prahu dálšího úseku života
růst
integrovat nabyté zkušenosti a poznání
průlom
harmonizovat čakry a energetická těla


Energie Victory
harmonizuje. Tok energií v celém systému se vyrovnává. Dochází k souladu mezi tělem, Duchem a duší. Tím je usnadněn přístup k vlastním schopnostem, ke svému potenciálu, vědění a k minulým zkušenostem.
Je možné jasně nahlédnout situaci, přijmout nové aspekty, uvědomit si blokády nebo rušivé vlivy a posílit spojení s intuicí. A najednou je tu odvaha a důvěra v to, co přichází.


Situace
Tak jako na počátku nového školního roku, stojíš nyní na počátku nějakého nového úseku života. Rosteš, nashromážděné zkušenosti a poznání Tě připravily pro nový úkol, který pro Tebe může znamenat průlom. A jako na počátku nového školního roku, i teď možná cítíš vzrušení a srdce Ti buší v očekávání něčeho nového.Tím se ale nenecháváš zdržovat, máš odvahu do toho nového vstoupit.
Před jakou etapou nyní stojíš? Jaké prožitky a ponaučení Ti přinesla právě uplynulá doba? Co jsi ještě neintegroval? Jaké zkušenosti a prožitky nejsou ještě uzavřeny? Z čeho máš strach? Co ještě potřebuješ, abys učinil další krok?


Význam karty
Tato karta je výrazem dokonalé harmonie, levá a pravá strana jsou zrcadlově stejné. Člověk uprostřed sedí v meditační poloze, v souladu s Bytím. Jeho čakry jsou rozvinuté, aktivní a vzájemně propojeny.
Obklopuje ho trojúhelník, v němž se barvy čaker opakují. Trojúhelník je symbolem harmonie, sjednocení těla, duše a Ducha, a také projevem božství. Vrchol trojúhelníku ukazuje na oko moudrosti, výraz vyššího Já. Z něj vychází paprsek, který propojuje všechny čakry. Člověk v harmonii překonává dělící linii, (zde znázorněnou modře), mezi pozemským světem a vyšším vědomím.
Harmonie ale není klidovým stavem. Také proces tvoření se děje v harmonii, z velkých planet vznikají neustále nové.
Člověk je také spojen ve vzájemném působení se silou země. Tato síla je symbolizována červeným kuželem vyrážejícím ze země.
 

 

15. SAINT GERMAIN
svoboda
Klíčová slova
rozpoznat emocionální vazby a osvobodit se od nich
odhalit přežité vzorce chování a mentální zásady
rozpustit karmu
mít svobodnou volbu


Energie Saint Germaina
transformuje mentální a emocionální zátěže a karmu.
Svým fialovým plamenem uvolňuje stará pouta a umožňuje tak nové náhledy, hlubší pochopení a změnu chování, vedoucí ke svobodné volbě. Člověk se tak může oddat hře života, jeho výšinám i hlubinám, aniž by se jimi nechal polapit. Z toho povstává vnitřní svoboda.
Energie Saint Germaina rovněž umožňuje vidět momentální situaci i z jiného úhlu pohledu - a nad tím, co nás až dosud trápilo, se najednou můžeme smát.


Situace
Momentálně Tě omezují převzaté struktury myšlení, poutání se na jiné lidi nebo na staré vzorce chování.
Cítíš se jako ve vězení, možná, že už dlouho chceš něco změnit, ale dosud se Ti to nedaří. Opakuješ stejné vzorce chování, zažíváš stále znovu tytéž situace a někdy se Ti zdá, že už se toto utrpení snad ani nedá unést.
A přece máš svobodnou volbu. Když to staré pustíš a překonáš svá citová lpění, pak se můžeš rozhodovat svobodně. A ke svobodné volbě patří i to, že se rozhodneš pro totéž, co právě máš.
Kdy si myslíš, že nemáš svobodnou volbu? Jaké povinnosti a okolnosti Tě tísní? Jaké vnitřní zásady Tě rozpakují? Jaké vzorce chování opakuješ, ačkoliv si uvědomuješ, že chceš něco změnit? Na kterých lidech lpíš tak, že se nedokážeš uvolnit? Jaký užitek máš z utrpení?


Význam karty

Postava v popředí karty je zcela zahalena do pláště a připomíná tím zakuklenou larvu. Visí mezi provazci spletenými do sítě. Vzácný a krásný plášť, symbol pevných zásad a lidských vazeb, ji obepíná tak, že to vypadá, jako kdyby ani neměla možnost se z něho uvolnit. A přece se plášť od dolního okraje začíná rozevírat.
V pozadí planou fialové plameny osvobození. Skoro se chce věřit, že v nich lze rozpoznat tvář. V horní části sedí motýl vyššího vědomí. Dovršil transformaci, zajetí v utrpení je překonáno a nyní může celé dění snadno a uvolněně pozorovat. Motýl může svou pozici kdykoliv opustit a kdykoliv se k ní zase vrátit.
Křídla motýla jsou poseta bdělými, pozorujícími páry očí. Různé páry očí mu dovolují pozorovat svět z různých úhlů pohledu, takže svou pozici nemusí opouštět. Mezi tykadly drží kruh, symbol dokonalosti, osvobozeného božství.
Měsíc je symbolem sestupu duše k Zemi, symbolem vzniku a zániku. Pro růst duše je nevyhnutelné vstoupit (přes Měsíc) do pozemského těla a vypořádat se s karmickými vazbami. Samotné křídlo vpravo je příslibem opuštění karmického koloběhu smrti a zrození a osvobození se ode všech vazeb. Muži na levé straně se to podařilo, jeho křídlo symbolizuje znovunabytou svobodu. Je nahý, ukazuje se nechráněný a volný. Dovnitř zaměřený pohled představuje spojení s nejniternějším bytím.
 

 

16. HILARION
univerzální pravda
Klíčová slova
poznat a naplnit vlastní životní úkol
nalézt a zaujmout svůj prostor, své místo
Pionýr
poznat místo ve větším kosmickém rámci
žít svou vlastní velikostí
spojení s vyfším vědomím
hluboká meditace


Energie Hilariona

pomáhá rozpoznat svou vlastní cestu, své vlastní místo a svůj úkol. Posiluje spojení s vyšším Já a s vyšší úrovní vědomí, umožňuje vhled do nadřazených souvislostí a zákonitostí: "jak nahoře, tak dole". Část se zrcadlí v celku, mikrokosmos v makrokosmu, vlastní pravda je částí univerzální pravdy. Každá bytost má své místo ve velkém celku. Vše je obsaženo ve všem.
Energie Hilariona zavádí do hluboké meditace, spojuje s osmou čakrou a umožňuje poznat vesmírný hologram.


Situace
Do tohoto života sis s sebou přinesl úkol a právě nyní je na čase si jej uvědomit a začít jej naplňovat. Nyní je čas najít místo, kde chceš žít, zaujmout prostor, který chceš zaplnit, žít svou vlastní velikostí. Možná, že již tušíš, kam chceš jít. Možná, že jsi již začal, ale ve svém okolí narážíš jen na odpor, zkrabatělá čela nebo úsměšky. Nenech se odradit. Postupuj krok za krokem, i když ještě nevidíš, co z toho bude. Nech se vést svým vyšším vědomím. Naplňuješ úkol, máš své místo ve větším vesmírném rámci.
Medituj, spoj se se svým nejvyšším vědomím a zažij, že jsi částí Celku. Udělej si představu o tom, kde je Tvé místo, jaký je Tvůj úkol, Tvá náplň. Zažij, jak se vše zrcadlí ve všem.


Význam karty
Na této kartě nacházíme zákon stvoření: "jak nahoře, tak dole", makrokosmos se zrcadlí v mikrokosmu, vše je obsaženo ve všem. Karta hovoří sama za sebe a pozorováním se odkrývá.
V kruhu vesmíru je znázorněn lotosový květ, symbol nejvyššího vědomí, dokonalosti, samotného Já. Střed květu obsahuje opět ve zmenšeném měřítku kruh vesmíru s lotosem. Vedle lotosového květu je člověk, jehož oči jsou zavřené; nachází se ve stavu nejhlubší meditace a uvolnění. Listy okolo jeho hlavy symbolizují soulad s přírodou.
Nad kruhem nacházíme opět lotosový květ, avšak tentokrát je meditující člověk do květu přijat. Sedí v jeho středu. Obklopují jej tři geometrické obrazce: kruh jako symbol jednoty, dokonalosti, duše, bez začátku a konce; čtverec jako symbol hmoty a těla; trojúhelník jako symbol harmonie a božství. Tyto tři obrazce jsou vzájemně propojeny světelným paprskem a tvoří tak opět trojúhelník, jehož vrcholem je malý trojúhelník. A také člověk, sedící v lotosu, vytváří svým držením těla trojúhelník.
Světelný paprsek přicházející z vrcholu horního trojúhelníku proudí přes špičku listu lotosu až do středu vnitřního květu.
 

 

17. PALLAS ATHÉNA
radost a hojnost
Klíčová slova
spojit rozum a intuici
zharmonizovat pravou a levou stranu, aktivní a receptivní pól, mužský a ženský aspekt, jin a jang
tvořivé se~evyjádření
uzdravení vnitřního dítěte
spontánně vyjádřit a žít vlastní pocity


Energie Pallas Athény
spojuje rozum a intuici, mužskou a ženskou stránku.
Pomáhá spontánně vyjádřit vlastní pocity a zažít svět opět jako dítě plné úžasu, otevřené, s vědomím hojnosti a bohatství, jednou tiše, jednou divoce, živě a s opravdovou radostí. Léčí zranění vnitřního dítěte.


Situace
Tato karta zastupuje sjednocení intuice a logického myšlení, mužské a ženské stránky, vnímání vnitřního světa. Vnitřní obrazy, vnitřní hudba, vnitřní vědění chtějí být sděleny tak, aby jim druzí rozuměli a mohli je znovu prožít. Tvůrčí kreativita touží po vyjádření, chce se stát viditelnou, chce být žita, chce vytvářet krásu. Je opět možné zcela přirozeně a spontánně reagovat, žasnout, vidět krásu světa a těšit se z jeho hojnosti. Je opět možné - právě v tomto okamžiku hravě a s opravdovou životní radostí - žít a tančit.
Co chceš vyjádřit? Jaká krása, jaké bohatství se Ti nyní v Tvém životě otevírá? Rozeznáváš své vnitřní bohatství? Vyjadřuješ spontánně své vnitřní pocity? Dopřáváš druhým, aby se podíleli na Tvém vnitřním bohatství a na Tvých darech? Jaká zranění Tvého vnitřního dítěte chtějí být nyní uzdravena? Nyní je také správný okamžik k posílení vztahu s Tvým vnitřním dítětem.


Význam karty
Ve středu karty sedí žena a dítě na okvětních plátcích růže. Žena má okolo hlavy věnec, který znázorňuje mozkové hemisféry. Věnec je na levé straně zvnějšku růžový a zevnitř žlutý, a na pravé straně obráceně, zvnějšku žlutý a uvnitř růžový. Růžová je barvou pocitů, žlutá barvou ducha. To odráží, jako všechno na obrázku, spojení citu a Ducha, intuice a logiky, struktury a beztvarosti. Tak k sobě patří housle i svitky rukopisů s číslicemi, stejně jako věda a umění. Čtyřrohá stavba s motýly je spojením struktury a vzdušné lehkosti.
Pozadí karty tvoří růže jako znamení hojnosti a krásy, ale také jako výraz rozvíjející se kreativity. Odráží se také na šatech ženy, kde je umístěna přímo nad jejím srdcem.
Dítě radostně mává rukama ve vzduchu, je to osvobozené vnitřní dítě.
Pallas Athéna je v řecké mytologii nejen bohyní umění a vědy, ale také bohyní míru a domova. Proto budova připomíná malou domácí svatyni, do nichž byly přinášeny dary pro duchovní ochránce domu. Ochranu a harmonii domu symbolizuje také holubice na kopuli svatyně.
 

 

18. LADY PORTIA
být v rovnováze
Klíčová slova
vnitřní vyrovnanost
vnitřní mír
spokojenost
rovnováha mezi póly
umět se rozhodnout


Energie Lady Portie
nám dává zažít vnitřní vyrovnanost, pomáhá vždy znovu nalézt vlastní střed a i za těžkých okolností zůstat v rovnováze. Polarita může být přijata a prožívána.
Tak vzniká soulad mezi mužskou a ženskou stránkou, mezi aktivitou a klidem, pozemskou a nesmrtelnou částí.
Energie Lady Portie vede ke stavu vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké spokojenosti.


Situace

Žijeme ve světě polarity, duality: muž a žena, den a noc; černé a bílé. Takové protiklady nás ve vnějším světě neustále potkávají. Umožňují nám uvědomit si, že protiklady existují i v našem nitru. Vnitřně se cítit rozerván, rozhodovat se "učiním to nebo ono?" a potom opět o rozhodnutí pochybovat - to vše nám objasňuje tyto vnitřní póly. Zmítáme se mezi možnostmi sem a tam, a když se pro jednu stranu rozhodneme a žijeme jedním pólem, ten druhý nám chybí.
Jsme-li však ve vnitřní rovnováze a spočíváme ve vlastním středu, máme k dispozici celé spektrum mezi oběma póly, aniž bychom přitom ztráceli rovnováhu.
Událostí, které nás vychýlí ze středu, pak využíváme k tomu, abychom nalezli novou rovnováhu. Můžeme též hravě zkoušet i jiné polohy a protiklady prožít, neboť víme, že jen oba póly dohromady tvoří celek.
Mezi jakými póly, jakými polohami či rozhodnutími se zmítáš sem a tam? Jak a v čem Tvé rozhodnutí ovlivňují jiní lidé? Co Ti ostatní zrcadlí? Který pól odmítáš? V jakých situacích Ti připadá obtížné stát si za vlastním rozhodnutím? Kdy vypadáváš z rovnováhy?
Jak bys jednal, kdybys byl ve svém středu?

Význam karty
Karta naznačuje mužský a ženský pól dualitního světa a vnitřní střed, který je touto dualitou nedotčen.
Kosočtverec uprostřed je rozdělen na dvě poloviny. Na levé, ženské, pasivní pocitové straně se nacházejí symboly ženskosti: obličej ženy, zelená barva (též plodnost a kreativita), hvězdy a měsíc (znamená noc, pocity, oddanost, harmonii). Na pravé straně kosočtverce, mužské, aktivní straně jednání, se nachází obličej muže; červenavá barva a slunce jsou výrazem mužské aktivní síly, činorodosti, akce a ohně. Kyvadlo kmitá mezi oběma póly sem a tam.
To však není tak jednoduché. Každý pól potřebuje svůj protipól, aby byl úplný. Tak je levá zelená polovina kosočtverce obklopena červenavou barvou a pravá strana kosočtverce zelenou. Dole se v červenavém poli nacházejí klasy a holubice jako symboly vyživující mateřské energie, plodnosti, citlivosti a míru.
V zeleném poli vidíme kopí a štít, symboly boje. Kopí je falickým symbolem moci, činu a boje, štít vyjadřuje mužnou ochranu. Nahoře je na levé straně zobrazena pravá (dávající) polovina srdce se symbolem slunce, na pravé straně levá (přijímající) polovina srdce se symbolem hvězdy. Srdce však má integrující sílu, každá polovina srdce obsahuje obě dvě barvy, červenou i zelenou. Do pravé poloviny srdce se sluncem proudí červenavá energie, zatímco jeho levá polovina dává energii zelenou.
V samém středu ovšem existuje již jen jedno: tisíciplátkový lotos, božská]ednota. Kruh proniká do duality, aniž by jí byl ovlivněn.

 

19. HELION
bytí podobné slunci
Klíčová slova
žít své charisma
nebránit svému vnitřnímu světlu Zářit
vyzařování
sebeláska


Energie Heliona
nás podporuje, abychom poznali své skutečné bytí a žili jej. Pomáhá nám odhalit své vnitřní světlo a mít odvahu je ukázat. Podporuje bezpodmínečnou sebelásku. Pokud spočíváme v lásce k nám samým a k vlastnímu božskému bytí, vyzařujeme jako slunce. Ve stavu sebelásky jsme v souladu se vším. Potom je naprosto přirozené se projevovat a být.


Situace
Možná opravdu věříš, že nemáš žádné schopnosti a namlouváš si, že jsi nepatrný, bezvýznamný a bezvýrazný. Možná, že se skrýváš a říkáš: "Kdo jsem vlastně já? Kdo, já? To přece nedokážu, přece to nemohu být já". Ale když se důkladně zamyslíš, víš velmi dobře, že je v Tobě zvláštní síla, že víš víc, než si přiznáváš a že dokážeš mnohem víc, než dáváš druhým najevo. Příliš ochotně se schováváš za masku nevědomosti, nepatrnosti a neschopnosti. To ovšem neposlouží ani Tobě, ani světu. Tvým úkolem je nechat své světlo zářit. Žít své charisma. Když se odvážíš své světlo ukázat, přijdou k Tobě i ostatní. A pak možná budou mít také odvahu nechat své světlo zazářit. Čeho se obáváš, když se ukazuješ? Co se stane, když druzí poznají Tvé skutečné bytí? Co Ti brání přijmout a projevit svou vnitřní krásu, své schopnosti, své vyzařování?


Význam karty
Pohled směřuje k ženě. Je pohroužená do meditace a obklopená paprsky svého vnitřního Světla. Před ní jsou dvě osoby skryté za maskami. Nedůvěřivě se navzájem pozorují a nechtějí se nechat odhalit. Žena má otevřená ústa, jakoby chtěla něco vyjádřit a sdělit, ale muž na ni jen nechápavě hledí. Masky jim brání ve vzájemné upřímné výměně jejich skutečných pocitů.
Žena uprostřed se zcela viditelně ukazuje. Dokonce i její oděv je tak tenký, že je možné vidět tělo. Nepotřebuje nic skrývat. Je ve stavu ticha, spojena s božským bytím, se sebeláskou a její pravé Já září jako vnitřní slunce. Toto světlo je tak mocné, že ji paprsky obklopují i zvenčí. Nyní už masku osobnosti, ohraničení Já, nepotřebuje, maska od ní sama odpadává.
K tomu, aby se svěřila, nepotřebuje žádných slov, neboť hovoří řečí srdce.
 

 

20. AEOLUS
tvůrčí síla
Klíčová slova
vlastní tvůrčí síla
spojitost meZi vnitřním stavem a vnějšími událostmi
vědomé tvoření
dokonalé vědomí


Energie Aeola
nám dává poznat a přijmout vlastní tvořivé bytí. Pomáhá nám být dokonale vědomými a vidět souvislosti mezi vnitřním a vnějším světem. Tak mohou být poznány zákonitosti tvůrčího procesu.
Energie Aeola obnovuje soulad s božskou tvůrčí silou, s tvořením v lásce a vede do hluboké meditace.


Situace
Pokud sis vytáhl tuto kartu, pak chceš zcela vědomě utvářet své okolnosti, svůj život. Chceš poznat, co způsobují Tvé myšlenky, city a vědomá i nevědomá očekávání, jaké nevědomé části jsou v Tobě ještě skryty. Chceš využít vnějšího dění jako zrcadla pro svůj vnitřní stav, chceš dosáhnout dokonalého vědomí.
Pokud převezmeš plnou odpovědnost za svůj život a uvědomíš si, že vše, co se děje, je zrcadlem Tvého nitra, můžeš dosáhnout všeho, co chceš. Pamatuj však, že pravý tvůrce tvoři v lásce.
Co se Ti v Tvé momentální situaci nezdá být takové, jaké bys to chtěl mít? Co se Ti stalo, aniž bys to mohl ovlivnit? Co vyvolává Tvou nespokojenost? Jaké myšlenky a pocity jsou s tím spojeny? Jaké hlubší představy a přání byly s tou situací spojeny? Co Ti právě zrcadlí druzí lidé a co Ti vnější události naznačují o Tvé vnitřní situaci?


Význam karty
Žena na kartě soustředěně pozoruje svůj zrcadlový obraz. Ale stejně jako obraz vnějšího světa, ani její obraz není ostře jasný. Musí se opravdu pozorně dívat, aby rozpoznala skutečnost a porozuměla jí. Tvář ženy má asiatské, negroidní i evropské rysy, výraz toho, že je vše spojeno se vším.
Žena nese symboly své mentální síly, aktivovanou energii Třetího oka; tvořivá síla je jako vír energie.
Z její hlavy vystupují dvě paže, znamení, že tvoří silou myšlenek. Ozdoba hlavy symbolizuje její rozšířené vnímání. Hvězdy na zeleném podkladě jsou symbolem její kreativity a vnitřního i vnějšího vesmíru.
Avšak mentální, tvůrčí síla má být používána jen v lásce k Celku, ve spojení s Božstvím. To znázorňuje sedmiplátkový lotos v kruhu, symbol dokonalosti, hojnosti, úplnosti a srdce se světelným kruhem uvnitř. V samotném kruhu lze rozpoznat broušený diamant, svědčící o tom, že síla čaker je spojena s ryzostí srdce. Pak se "má vůle" rovná "Tvá vůle se staň"; mé jednání odpovídá Boží vůli.
Ovšem ten, kdo se chce stát plně vědomým, musí poznat rovněž nevědomé, skryté stránky. Tak žena spatřuje v zrcadlovém obraze také svou magickou, temnou, manipulativní stránku (netopýří křídla), která je vyjádřena ve výroku: "Má vůle se staň." Ubývající měsíc symbolizuje černý měsíc, Lilith, temný, zhoubný, ženský aspekt. Je na čase podívat se také na tyto potlačované pocity.
 

 

21. MARIE
poznat jednotu
Klíčová slova
mateřská, vyživující láska
cítit se vyživován a milován
pečovat o svou výživu
dávat a přijímat
učit se říkat "ne"
poznat, že vše je vzájemně propojeno


Energie Marie

pomáhá skoncovat s iluzí oddělenosti. Živí nás, nechává nás zakoušet, že vše je vzájemně propojeno a dává nám pocit bezpečí a ochrany. Byli jsme vždy přijímáni, byli jsme vždy v lásce a dostáváme vše, co potřebujeme, je na nás, abychom to přijali. Učí nás také starat se o sebe a nalézt správnou míru přijímání a dávání.
Tato energie vede k jednotě, k bezpodmínečné, všeobjímající lásce bohyně, Matky Země, matky.


Situace

Ve Tvé situaci je důležité poznat, že nejsi oddělen, že jsi spojen s Jednotou, s láskou a vyživuješ se ze zdroje Bytí. A jde o to, že se máš naučit "přijímat a dávat", myslet na sebe a na své potřeby, pečovat o svou výživu a dovolit si, aby se Ti dobře dařilo.
Možná, že jsi člověkem, který rád dává, ale přitom se vyčerpává, protože nemyslí sám na sebe. Přestat dávat ovšem není řešením. Chceš se naučit dávat z nevyčerpatelného pramene Bytí, být sám živen tokem lásky.
Uč se, že i "nedávat" a "říkat ne" může být projevem dávání. Někdy tomu druhému pomůže víc, když musí použít svou vlastní sílu, než když se mu dá, oč prosí.
A někdy je také zapotřebí mít odvahu říci "ne" v nejasných vztazích.
Kde právě dáváš víc, než dávat chceš? Kde pociťuješ zklamání, protože se Ti za Tvou pomoc nedostalo ani poděkování? Co potřebuješ k pocitu, že se také Tobě dostává péče a lásky? Jaký vztah nebo situace již není v souladu s Tebou a žádá si neodkladné změny? Cítíš, že Tě druzí opravdu milují a přijímají? Přijímáš lásku a pomoc?


Význam karty

Střed karty vyplňuje kruh, symbol jednoty. Nemá počátek ani konec.
Ve vnitřním kruhu se nachází rudá růže, výraz oddanosti, něhy a lásky. Ve vnějším kruhu můžeme vidět ženu, muže a dítě, kteří představují tři části každého člověka. Spojíme-li ty tři postavy, vzniká trojúhelník, symbol Božího Ducha. Čtyři symboly na obvodě kruhu naznačují kříž, spojení s hmotou a vazbu na ni.
Tak nacházíme na kartě jednotu těla (čtyřúhelník), Ducha (trojúhelník) a duše (kruh).
Bílá holubice, symbol svatého Ducha a míru, nese v zobáčku srdce, znamení lásky; Chrámy a mešity jsou pokládány za příbytek Boha na Zemi. Jsou (byly) jako Marie nádobou, místem, kde může být přijímáno Božství. Vpravo nahoře je nově vzniklá planeta, nový kruh, který je výrazem ženského aktu tvoření. Žena se jako jediná v kruhu dívá na tuto část, protože vzniká z jejího dávání. V levém horním rohu je vidět pouze vesmír, prázdnota. Tak se kruh uzavírá: Duch (holubice) přináší poselství lásky, které je přijímáno pozemskou nádobou (mešita, chrám). Z toho vzniká nová planeta, nový svět, který se rozplývá ve Všejednotě.
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode