Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

1. Zákon produchovnění

 Je velmi prostý a nepotřebuje zdlouhavých komentářů.

Vše, co existuje, je ryzí Duch. 

Z něho se rodí vše, jak ve velkém, tak i v malém.

Veškeré bytí je Duch. Nejdříve hmotu vytváří a poté se v ní realizuje.

Duch je nejmocnější nástroj ve vesmíru. Bez něj by nic nevznikalo ani neexistovalo.

Je všudypřítomný a věčný.

Vše je čistý Duch. Tvoří hmotu i všechny děje a procesy bytí.

Nic není stálé a neměnné.

Duch vytváří vlastnosti i vnější strukturu věcí.

Zdánlivá pevnost je jenom iluze.

Vše se skládá z drobných, rovnoměrně se pohybujících částeček, které tvoří základ každé manifestace.

Každá částice v sobě obsahuje mužský i ženský aspekt, negativní i pozitivní pól.

Tento princip pohlaví je všem existujícím.

I čistě duchovní úroveň je vytvořena podle tohoto principu.

Prvotní zdroj, čili úroveň Počátku je rovina ryzího produchovnění i rovina působnosti do všech sfér bytí.

Na úrovni vznikání se manifestuje a projevuje účinek toho, co vzniklo jako příčina v ryzím Duchu.

I zde působí obě duální energetické formy.

Na jedné straně energie prapůvodu =ducha = příčiny, čili mužská = negativní, 

a na druhé straně energie vznikání = vývoje = hmoty = účinku, tedy ženská = pozitivní.

Na úrovni Ducha, Prastvořitele jsou obě tyto formy projevu sloučené a tvoří jednotu. 

Je třeba je i chápat jako jednotu a nehodnotit je.

Neboť jedno nemůže existovat a fungovat bez druhého.

Všechno je jednota, třebaže má i různé projevy.

Za nejrozličnějšími odstíny bytí se ukrývá stejný princip, bez ohledu na to, jedná-li se o působení = příčinu, nebo o vznikání = účinek.

Na této úrovni jsou oba projevy v harmonickém souladu a jednotě.

Nejsou zatím oddělené, ačkoliv z nich tady vznikají obě energetické formy.

I zde působí princip pohlaví, ale je sjednocen energií produchovnění.

Vše je tu vzájemně propojené a vytváří se tu veškeré reality vesmíru.

Možná se vám to zdá složité, avšak oprostěte se z omezení svých myšlenek.

Jednoduše si osvojte představu, že všechno se skládá z drobných, až extrémě malých  mini- částeček a podléhá vibracím, jež vytvářejí jak vaše manifestace, tak i proces vývoje vaší duše.

Vše je čistá vibrace extrémě malých mini-částeček, z nichž vzniká vše.

Nic není strnulé a nepohyblivé.

Dokonce částečky, které kmitají velmi rychle a které dělají dojem, že stojí, jsou v neustálém pohybu, přesně jako ty, které kmitají pomalu.

Tento princip je vlastní všem vibracím, jež mají původ v rovině produchovnění.

Nic nestojí, vše kmitá, bez ohledu na to, na které úrovni bytí se projevuje.

Vše, co pramení z roviny Ducha, vše jsoucí, existující, představuje úroveň vznikání.

Tvoří jí čistá vibrace nejmenších částeček, majících v sobě princip, neboli zákon pohlaví. 

Jedná-li se o princip produchovnění, princip pohlaví, vibrace nebo shodnosti, na této úrovni jsou všechny formy projevu ustálené a je mezi nimi rovnost.

Odtud se tyto principy vysílají do všech ostatních úrovní a jejich struktura je na všech úrovních tatáž.

Napříč všemi úrovněmi bytí podléhají tyto částečky konstatním principům a strukturám, i když se různě projevují.

Jsou stejné - ať jsou na úrovni mikrokosmu, či na úrovni makrokosmu.

Síla Prvotního zdroje stvořila vše, co existuje a vše má původ  v tomto duchovním počátku.

Tak, jak Božství, jež je nám otcem i matkou tvoří ve velkém, tak tvoří podle principu shodnosti i reality bytí každého z vás, neboť veškerý život jsou jeho zhmotněné individuální projevy bytostí na cestě zkušeností.

Jelikož všechen život je výrazem zakoušejícího se Jednoho.

Jak ve velkém, tak v malém a naopak.

Vše podléhá jednomu, opravdově platnému základu, neboť vše existující je výsledkem aktivity mocného Ducha.

Jestliže to poznáte, pochopíte a uvědomíte si to, pak jste udělali velký krok k moudrosti.

Použijete-li tento zákon pro sebe, stanete se mistry prostoru a času.

Zapamatujte si zákon produchovnění a podle toho, jak jej pochopíte, jej využijte v souladu s dalšími zákony.

Jakmile pro sebe všechny tyto principy přijmete, otevřete se a budete je vědomě využívat v každodenním životě, naplní vás lehkost bytí a nekonečná svoboda ducha. Zákon produchovnění vyplňuje prostory vesmíru poznáním a životem a iniciuje tak skutečný růst.

Aplikujte jej pro sebe - a stanete se mistry nad světem hmoty.

Dopřejte si přitom potřebný čas. 

Probuďte  v sobě poznání, že vše, vzešlo z Ducha a přetrvá až do konce všech dní.

 

zpracovala jsem podle knihy - Thovt brány Atlantidy

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode