Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

2. Zákon shodnosti

Podívejte se na mikrokosmos a makrokosmos - zde je ukryto pravé poznání.

Jak ve velkém, tak v malém, jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek.

Všude najdete analogické struktury a procesy.

Ačkoliv se děje odehrávají v různých dimenzích, v rámci daného cyklu je jejich struktura stále stejná.

Vše je součástí celku a vše patří k sobě.

Vědomí se rozvijí do různých úrovní bytí a každá bytost má svůj osobitý výraz.

Je nepodstatné na jaké úrovni vědomí se vyjadřujete, vše je rovno-cenné a mimo jakýchkoliv hodnotících kritérií.

Vesmírný řád nezná rozdíly, neboť to by znamnalo rozčleňování. 

Neexistují zde ani myšlenky ani činy, které by se srovnávaly.

Vše slouží procesu uvědomění Celku, Prvotního zdroje, Prastvořitele, matky-otce Božství.

Pochopte hloubku těchto výpovědí na mnoha příkladech ve vašem každodenním životě.

Pokud si tuto moudrost uvědomíte, projeví se ve vaší realitě.

Vše, co pochopíte v malém, můžete použít i ve velkém.

Najdete-li odpovědi v "malých" světech, můžete je uplatnit i v těch "velkých".

Prozkoumejte to svým srdcem, najděte v tomto principu systém a dospějte k opravdové moudrosti.

Až ovládnete svoji realitu, pochopíte a ovládnete rovněž procesy, které se odehrávají na úrovni makrokosmu.

Pochopíte-li působení tohoto zákona, najdete vždy ve svém nitru srozumitelné a prosté odpovědi.

Jako první se naučte rozumět svému tělu a své skutečnosti.

Naučte se vědomě uplatňovat svůj tvůrčí potenciál.

Když jste toto zvládli, postupte o krůček dále a využijte tyto poznatky ve smyslu principu shody.

Uvědomíte si poté, jak je vše jednoduché a dokonalé a toto vědomí prosákne celým vaším bytím.

Najděte v sobě klíč a použijte jej.

Od tohoto okamžiku se přestanete cítit samoceně  a odděleně od Celku či přestanete hledat odpovědi ve vesmíru.

Pochopíte totiž vše, dospějete k hlubokému míru a moudrosti.

Obdarujete tak sami sebe vůbec největším dárkem, neboť zjistíte, že všechny odpovědi nosíte v sobě.

Chcete-li pochopit vesmír, použijte princip shodnosti.

Odpovědi naplní vašeho ducha a vy se stanete opravdovými mistry tohoto zákona.

Vězte, že vesmír podléhá jistému řádu, díky němuž se vše udržuje v rovnováze.

Tento řád a neměnná struktura všeho, co existuje, to je vesmírný zákon.

Začněte se na něj vylaďovat - a stanete se harmonickou jednotkou Celku.

Potom splynete se vším, co jest.

z kníhy Thovt brány Atlantidy

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode