Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

4. Zákon porarity

Vězte, že všechny protiklady, které existují zdánlivě odděleně, jsou identické povahy. Vše má dvě strany, avšak přesto jsou tyto protipóly či extrémy pouze různé stupně intensity stejné věci. Vše patří k sobě, jako světlo a tma, chlad a teplo, radost i smutek, velikost či malost, mužské nebo ženské, pozitivní či negativní. Jedno bez druhého nemůže existovat. Světlo může poznat, že je světlem, pouze díky tmě a naopak. Vše má právo existovat a patří k sobě.

Jednotu, vzájemnou propojenost se vším, byste měli umět rozpoznat především sami v sobě. Vše existující je tvořeno párem protikladů, má rub i líc. Každá věc má dva póly. Naučíte-li se zrušit polaritu nebo jí vědomě aplikujete, a vytvoříte-li si tím svoji realitu, znamená to, že jste "mistrovali" tento zákon.

I lidské rasy prožívají různé emoce. Každá z nich pozná slova láska a nenávist.

Soustřeďte se nyní vědomě na negativní pól, na nenávist. Vnímejte, jak působí, jakou má chuť a snažte se ho hluboce pochopit. Poté jej vědomě proměňte v protiklad využitím principu vibrace a produchovnění.

Toto poznání vás nemá podporovat žít v negativitě, ale právě naopak - umožní vám negativitu vědomě zrušit, rozpustit. Vědomým praktikováním principu polarity dokázali atlanští mistři transformovat jakoukoliv negativní událost v pozitivní.

Nalezněte svoji vnitřní rovnováhu a vnímejte své emoce z této pozice. Sklidíte-li nenávist, zaměřte se na její vibraci. Pak přidejte vibraci protipólu, lásku a tranformujte tím energii nenávisti.

Takto můžete postupovat se všemi formami polarit. Transformujte vždy z negativního pólu na pozitivní a vyrovnáte tak obě vibrace. Hledejte a nacházejte ve všem rovnováhu, vytvoříte tak v sobě hluboký mír. Cílem zákona polarit je dosažení vnitřní harmonie. Vnímejte protiklady ve vás i kolem vás, zužitkujte je. Když jste smutní, soustřeďte se na protipól smutku, na radost a prociťte ji v sobě jako konečný stav. Vibrace, jež v tomto okamžiku uvolníte, působí na póly a změní je.

Lidé, vězte, že se není třeba oddávat negativním emocím ani špatnému chování. Soustřeďte se celou svojí vůlí na protipól a proměníte tak cokoliv negativního v pozitivní. Je to jen posun uvnitř vašeho ducha. Soustřeďte se vždy na dosažení konečného pozitivního stavu - a zrušte negativní z vaší reality. Straňte se však přitom hodnocení a soudů. Akceptujte protiklady, uvědomte si, že vše má právo existovat. Nejvyšším cílem tohoto principu je však tuto polarizaci ovládnout a stát se mistrem duchovní transformace.

Vzpomeňte si, že duch má moc změnit všechno, opravdu všechno. Může měnit frekvence, a tím hmotu, transformovat intenzitu a stupně protikladů, a tím mocně působit na jakoukoliv polarizaci. Cvičte se v této schopnosti - a stanete se opravdovými mistry alchymie, transformace a transmutace.

Nevnímejte tyto principy rozumem, ale svobodnou a ryzí silou vašeho ducha. Nepřipustíte-li si pochyby, dopracujete se skutečného mistrovství. Pochybujete-li, nebo jste netrpěliví, energetické formy těchto vlastností vás omezují a vy se vzdalujete od cíle. Postupujete-li s klidem a vytrvalostí, uděláte pokroky ! Využívejte tohoto vědění svědomitě a s láskou. Nejdříve změňte své vlastní polarity - naučte se ovládat emoce. Máte-li vztek, chybí-li vám odvaha nebo jste-li smutní či máte z něčeho strach, soustřeďte se na opačnou emoci - a okamžitě tento stav změňte.

Trénujte se v tomto umění nejprve krok za krokem. Potom zjistíte, že se vám bez námahy daří silou vůle ovlivňovat hmotu a chod událostí. Naučte se tuto moudrost využívat ve své realitě. naučte se na své cestě k mistrovství na Zemi ovládat sebe sama, a vědomě toho využívejte. Jestliže jste pochopili a naučili se používat souvislosti těchto neviditelných zákonů, pak se z vás staly opravdu osvícené bytosti.

Poznejte svoji vnitřní sílu a uvědomte si, že tento poklad nosíte v sobě v každičkém okamžiku. Vnímejte tento princip zcela vědomě a praktikujte jej ve svém životě. Nejprve změňte svůj vnitřní postoj. Naprosto jasně si uvědomte, že tento klíč nosíte v sobě. Hledejte jej a nalezněte, odemkněte ve svém nitru bránu moudrosti, dosáhněte pravého mistrovství ! Ať se tak stane !

zpracovala jsem z knihy -Thovt brány Atlantidy

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode