Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

7.Zákon pohlaví

Mužský i ženský aspekt se projevuje na všech úrovních bytí, až do nejmenších částeček všeho živého.

Princip pohlaví existuje nejenom na fyzické, ale i v duchovní rovině. Projevuje se sice jinak, byť princip samotný je i tam identický.

Prosím vás, nevykládejte si to však nesprávně.

Žel, mnohé si interpretujete zcela naopak, anebo tyto principy používáte ve spojení s ponižujícími praktikami nebo učeními.

Pro dokonalý princip pohlaví mají zhoubné důsledky. Oslabují vaši duši, zamlžují ducha a posilují pouze tělesné instinkty smyslnosti či sexuality. Tím vás svazují s touto úrovní bytí, vtěsnávají duši do tělesných hranic a nedovolují vám vystoupat do vyšších sfér.

Tělesné spojení muže a ženy slouží splynutí jemnohmotné energie na duševní úrovni. Dvě duševní jádra, jeden mužsk a jeden ženský hlavní tělesný aspekt, cestou přirozeného aktu spojení usilují o vnitřní splynutí svých energií. Je to kosmický ohňostroj sjednocení jemnohmotných duševních těl prostřednictvím těl fyzických. To je cílem aktu spojení. Jsou zde dva velmi důležité aspekty, které uvolňují božské energie : stvoření nového života a splynutí duší v jeden vesmírný celek. Touha po fyzickém aktu vychází z hlubokého přání dvou duší po jednotě a celistvosti. Tak jako vy toužíte vyvážit v sobě ženské a mužské energie a sloučit je do zdravého celku, rovněž i duše si přeje splynout se svým protějškem na úrovni hmoty a vytvořit s ním zářivou jednotu.

Akt pravé lásky překypuje božskou krásou a nejsou u něho přítomné nízké energie. Chtivost však nemá nic společného s čistou láskou. Právě naopak škodí jak tělu, tak i duši. proto si moudře interpretujte své touhy. Rozlišujte mezi chtíčem, povrchní žádostivostí a skutečnou vesmírnou láskou mezi mužem a ženou. Nemíním hodnotit tyto "úkony", ale nazažijete u nich opravdovou krásu lásky, a ani neumožní splynutí mužského a ženského principu ve vesmírnou jednotu.

Inkarnovali jste se do husté úrovně hmoty, abyste prodělali tělesnou zkušenost a poznali a vyléčili v sobě též tento princip, aby splynula vaše duše s duší partnera nebo partnerky a abyste i ve svém nitru dosáhli vnitřní jednotu. Měli byste vždy usilovat o dokonalou a čistou lásku bez nízkých pohnutek ovládaných negativní energií. 

Vnímejte své tělo jako chrám. Vězte, že sloučení mužských a ženských energií je posvátný akt. I praktiky, které se vyučují v mnoha tantrických školách, nemají nic společného s tímto principem. Pouze soustřeďují pozornost na tělesné vjemy. Nemělo by se to dít skrze někoho, kdo pozue "něco provádí" s vaším tělem. Tento "způsob", či tato"cesta" vám neumožní dojít k moudrosti, ani tak neprocitnete do blažené jednoty. Naopak tím, že si tento zákon tak vysvětlujete, vzdalujete se svému cíli.

Otevřete srdce a vciťte se hluboko do svého nitra. Po čem opravdu toužíte ? Není to dokonalá láska ? Nepřejete si zažít splynutí mužské a ženské energie v hluboké lásce a harmonii ? Nepociťujete touhu splynout se svým duševním protějškem v jedno a navždy tvořit harmonický celek ?

Naslouchejte svému nitru. Co cítíte, po čem silně toužíte ? Je pouze na vás, jaký druh sexuality si zvolíte. Nicméně, vaší touhou by měla být vesmírná a čistá láska. Ta je nejvyšším vyjádřením principu pohlaví - čistá a dokonalá láska praktikovaná mezi ženou a mužem na fyzické úrovni i sloučení mužské a ženské energie v jejich nitru. Uvědomte si hlubokou moudrost, jež se ukrývá v tomto zákonu. Poznejte, že je pro vás důležité zbavit se nízkých instinktů, ačkoliv máte vždy svobodnou volbu, kterou skutečnost chcete žít. Avšak mocnou energií lásky, jež je součástí tohoto principu, uvolníte pouze skrze ryzost a dokonalost.

Soustřeďte se vědomě na ryzost a lásku a vnímejte přitom svoji tělesnou vibraci. Zbavte se vnitřní disharmonie a vyvažte v sobě mužskou a ženskou energii. Dosáhnete-li toho, ve vašem nitru se uskuteční  vesmírný sňatek a dojdete opravdové moudrosti. 

Pokud se vám nepodaří zažít tuto lásku v partnerském svazku, přesto vás prosím, usilujte o splynutí ve vašem nitru.

Zjistíte, že tato vnitřní harmonie způsobí ve vaší realitě zázraky. Straňte se nízkých pohnutek, poněvadž vám zastiňují ducha. Vciťte se do sebe a uvědomte si svoji vnitřní krásu. Vnímejte a uvědomte si, jak vaše duše touží sjednotit všechny mužské a ženské energie a chce tuto jednotu projevit. Nesnažte se v životě se uplatňovat pouze jednu stránku, ale umožněte, aby se mohly vyjádřit oba aspekty. Tak se vyváží i obě poloviny mozku a vy budete moci na této úrovni hmoty používat harmonicky obě energie. Emocionální, ženská stránka je spojení s duchovní úrovní a racionální, mužský aspekt odpovídá úrovni hmoty. Oba určují vaši inkarnaci na Zemi. Až je harmonicky sladíte, dospějete k vrcholu své inkarnace. To by měl být váš cíl, a to by měla být vaše hluboká touha.

Pakliže jste tento princip vědomě poznali a umíte jej využít, dospěli jste k opravdovému mistrovství.

Ať se tak stane !

zpracovala jsem z knihy - Thovt brány Atlantidy

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode