Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Modrá barva

Meditace prožití modré  ZDE

Světle modrá má frekvenci kmitů od cca 650 za sekundu a vlnovou délku 470 nanometrů. Zatímco královská modř má frekvenci 680 - 720 za sekundu a vlnovou délku asi 405 nanometrů. U modré barvy by měl člověk rozlišovat způsob účinků a vlastnosti u dvou různých modrých odstínů. Jednak existuje světle modrá, které je přiřazena oblast krku a jednak královská modř, přiřazená čelní čakře. Přesto mají oba druhy modré tolik společného, že bych je při popisu na tomto místě nerad odděloval. Nejdříve však chci ještě něco objasnit ohledně královské modře. Mnoho knih o čakrách, barvách nebo psychologii považuje výraz „indigo" za přiřazený čelní čakře, resp. třetímu oku. Protože jsou ve skutečném indigu obsaženy i podíly černé, považuji volbu barvy a příslušný výraz „královská modř" za mnohem vhodnější. Je však na vás, jak si barvy označíte a budete definovat. Pro mne jde, jak jsem se již zmínil, jen o jakýsi pocit vhodnosti. Nyní však se blíže podíváme na modré odstíny. Modrá představuje klid a mír. Lidé, kteří milují v klidu a míru, mají modrou barvu rádi. Pokud člověk spočívá sám v sobě, propůjčuje mu tento stav jistou vyrovnanost, a tím opět poskytuje bezpečí. Výrazná víra a důvěra v sebe a Stvoření jsou v této barvě rovněž zakotveny. Pokud existuje přemíra této energie, může člověk snadno sklouznout do dogmatických vzorů chování, což obsahuje enormní omezení osobní svobody. Uznání božství uvnitř i vně. Podívejme se na Matku Boží Marii. Zpravidla má na sobě plášť v královské modři, symbol mateřství, ženské péče, ženského principu. Modrá představuje komunikaci, slovní vyjadřování. Zde však není míněno jen mluvené slovo, nýbrž i komunikace na všech úrovních, na všechny úrovně, ze všech úrovní. Tím je dán výrazný přístup ke spirituálním učením. Schopnost meditace je také modrou barvou podporována, protože přináší nejen nezbytný klid a vnitřní mír, nýbrž také vytváří přístup. Intenzivní práce s modrou v mediální oblasti se může projevit i v telepatických schopnostech. Lidé se zdůrazněnou modrou vlastní diplomatickou obratnost. Jsou reformátory z nadšení a nezřídka pionýry v novém terénu. Vlastní nadřazený pohled, jakýsi průhled, který ostatním zřejmě ještě dlouho zůstane skryt. Výrazná představivost a vysoce rozvinutá duchovní síla podporují existující kosmické vědomí. Jsou nezávislé na hmotných záležitostech naší společnosti. Spíše negativně působícím tématem modré je vyčerpání, neklid. Lze vycházet z toho, že v tomto případě modrá chybí. Bylo by možné doporučit se právě v tomto případě modrou barvou zabývat, konfrontovat se s ní a obklopovat, protože tato barva je v podobných stavech spíše odmítána, resp. k tomuto odmítání došlo již dříve a tak byla uvolněna cesta vyčerpání. Neústupnost a strnulost může být rovněž výrazem nedostatku modré. V modré je, jak jsem již poznamenal, zakotveno téma ženského principu. Často je třeba hledat příčinu v dětství, u vlastní matky nebo ženských podílů otce. V raném dětství mohou vést hluboko zasahující zážitky kolem matky a v nich skrytého ženského principu k vnitřním konfliktům, dodnes nevyřešeným. V modré barvě je vám poskytnuta možnost vytáhnout tyto záležitosti z vlastního nitra na denní světlo, zpracovat je a tím i uvolnit, aby nemohly váš život dále zatěžovat. „Bytí v jednotě" je obsaženo právě v královské modři, ovšem nachází se zde i pocit oddělení. Oddělení, izolace, stažení se ze svého prostředí. Důsledkem jsou pak nezřídka depresivní nálady. Modrá zde napomáhá k touze spatřit věci opět tak, jaké skutečně jsou, pak je akceptovat jako dané a vybrat si z nich pro sebe to pozitivní. Modrá barva je často zmiňovaná ve starých rčeních. Pokud se podíváte na následující slovní obraty, zjistíte, že mají něco společného: Je v nich všech skryto jakési „meze uvolňující" poselství. „Modré pondělí" například bylo ve středověku dnem, kdy se nepracovalo, člověk byl vytržen ze svých běžných mezí. Rovněž můžeme „slibovat modré z nebe", to znamená neskutečné, neuvěřitelné věci. Pokud se krátce podíváme na anglické rčení „I feel blue", znamená melancholickou nebo depresivní náladu. Oblast použití modré je dalekosáhlá. Působí chladivě a tedy stahuje, podporuje spánek chladivým klidem. Je velmi nápomocná při zánětlivých procesech a horečce. Lze ji skvěle využít při křečích, infekcích, problémech se šíjí nebo spálení sluncem. Modrá uklidňuje a působí vyrovnávajícím způsobem na vegetativní nervový systém a hospodaření s hormony. Uklidňuje ducha. Právě královská modř může působit skutečné zázraky při duševním vyčerpání. Také je s oblibou používána v případě podrážděných nebo zanícených očí.

Shrnutí pro modrou barvu

Hesla: Krk, výraz, komunikace, horní dýchací orgány, klid, mír, pochopení, náboženství, matka. 3. oko, nadřazený pohled, vnímání, světle modrá a královská modř těsně souvisí.

Čakra: Krční čakra (světle modrá), čelní čakra (královská modř)

Myšlenky: K světle modré: Něžná nebeská modř vysoko nad námi propůjčuje jakýsi druh šíře, klidu a svobody. Nechat se spadnout do klidu a přemítání. K temně modré: Hluboká modř kosmu, která nám propůjčuje klid, mír a ticho. Madonin plášť měl tuto modř, jako znamení mateřské péče.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode