Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Oranžová barva

Meditace prožití oranžové  ZDE

Název oranžová souvisí s pomeranči (Orange). Oranžová má 460 až 500 kmitů za sekundu a cca 620 nanometrů vlnovou délku. Je směsí žluté a červené barvy, a to stejným dílem. Oranžová obsahuje i působení a vlastnosti obou daných barev. K tomu se přidává skutečnost, že má oranžová také jedinečné působení a speciální vlastnosti, stejně jako každá jiná barva. Abychom však získali kompletní přehled, měli bychom si přečíst rovněž údaje o barvě červené a žluté. Podívejme se však nyní na vlastnosti této barvy podrobněji: Oranžová zastupuje šokové stavy. Není zde ovšem míněn pouze tělesný šok, který si člověk zřejmě představí, pokud někdo utrpí těžkou nehodu. Ne, v této barvě se projevuje také citový šok. Co však je tím míněno? Jsou míněny šoky nebo rány, které vedly k šoku, uloženému hluboko v našem nitru. Možná z dětství, možná z dřívějších životů. Šoky z dětství jsou často potlačovány. Jsou zasouvány co nejhlouběji do vlastního nitra. Jednou však člověk klopýtne přes velkou horu materiálu, který má tento vlastní šok zakrýt. Nejpozději v takové chvíli je na čase se se skrytými šokovými stavy důkladně vypořádat. Pokud totiž tento druh šoků nezpracujeme právě ve vhodné době, budeme stále znovu a stále přitahováni stejnými stavy. To znamená, že se budeme neustále dostávat do situací, které k tomuto vnitřnímu zranění původně vedly. Pokaždé pak máme nové znamení skrytého stavu, a příležitost ji odhalit a odstranit. Při tom je spolehlivým pomocníkem právě oranžová barva. Ještě bych vám rád nabídl jeden příklad: Malé dítě zjistí, že je maminka utiskována a možná dokonce zneužívána. Je mu zakázáno o tom mluvit. Nyní se zapne docela běžný ochranný mechanismus. Dítě tyto zážitky pohřbí hluboko do svého nitra, protože je jednak zakázáno o tom mluvit, a navíc to hrozně bolí. Zůstává jen pohřbený a dobře ukrytý šok - neuvolněný a dřímající, jako téměř uhašený oheň. Jednou však, v dospělém věku, prožije tato duše pravděpodobně totéž na vlastní kůži, nebo musí přihlížet, jak je stejně zacházeno s nějakou její milou přítelkyní. Tato osoba se stále znovu dostává do stejné situace, týká se jí to buď aktivně nebo pasivně. Stejné pokaždé přitahuje totéž. Pokaždé to prožité získává nějakou ozvěnu v nitru. To jsou situace, kde je možné pátrat. Proč se mi to děje? Nebo: Proč se na to musím dívat? Co mi to chce říci? Nyní je možné získat přístup k hluboko zakořeněnému šoku z dětství. A přesně zde se používá oranžová. Je třeba pracovat s oranžovou, abychom získali rychlejší, lepší a snazší přístup a především konečně navěky uvolnili tento šok, který se stále znovu vrací do našeho vědomí. Jakmile se tak stane, duše přestane vyhledávat ohlas venku, protože je problém vyřešen a zpracován. To byl jistě výraznější příklad. Jistě existuje něco, co jsme jako děti, mladiství nebo dokonce i dospělí potlačili, ať v tomto nebo v dřívějším životě. Téma zneužívání je rovněž připisováno oranžové barvě. Není zde míněno jen tělesné zneužívání, jako například sexuální, nýbrž i zneužívání duchovní.

Toto duchovní zneužívání může být nějakým druhem potlačování prvotních potřeb, přičemž toto potlačování většinou přichází zvenčí. Jedná-li se o zneužívání sexuální, je tomu často tak, že se sexuální vztahy v pozdějším životě tvoří nanejvýš obtížně, případně jsou naprosto nemožné. Zneužívání také velmi často souvisí s hluboko se nacházejícími šoky. Deprese velmi často souvisejí s nějakým nedostatkem oranžové (i žluté) barvy. Louise L. Hay říká, že pravděpodobný důvod deprese je následující: „Zlost, na kterou necítíš právo. Beznaděj." Beznaděj může být odvozena z nedostatku cílů nebo radosti ze života. Přesně zde je využívána oranžová barva. Oranžová zastupuje radost ze života. Je třeba přestat s hodnocením všeho druhu a začít akceptovat všechno tak, jak to je. Prostě akceptovat. Oranžová je v tomto ohledu schopna vykonat hotové zázraky. Hluboký pocit radosti ze života nám poskytne vycházející nebo zapadající slunce. Slunce pak zdánlivě mění svou barvu od zářivě žluté na hlubokou, silnou oranžovou. V této souvislosti se také hovoří o zimní depresi. V zimě se zkracují dny a my stále více postrádáme přirozené sluneční světlo. Pak je vhodné se obklopovat tóny žlutými nebo oranžovými. I silné rozrušení či hysterie jsou důležitými oranžovými tématy. Při chybějící oranžové barvě se může nálada rychle změnit v předráždění. To lze také spojovat s nedostatkem vytrvalosti. Při tom je oslovován podíl červené barvy v oranžové. Je přiváděna životní energie, a to ve spojení s životní radostí oranžové - pak nám může poskytnout rychlou pomoc. Pokud lidé naprosto odmítají oranžovou barvu, může dojít při trvalém odmítání k obavám z dotyků. I zde je možné začít pomáhat opatrným používáním oranžové, případně pro začátek lososové (světlá, jemná oranžová). Oranžová v sobě skrývá také téma závislosti a ko-závislosti. Závislost na lidech, věcech, situacích, dokonce i drogách. Závislosti všeho druhu v sobě skrývají nějaký druh útěku z běžného bytí. Útěk často z důvodu nedostatku sebedůvěry nebo nedostatku radosti ze života. Také nerozhodnost je často příčinou nedostatku oranžové. V tomto případě je pak oslovován podíl žluté (pro mentální aktivity) v oranžové barvě. Lidé se silně prohloubenými podíly oranžové mohou být velmi extrovertní. Neustále na cestě hledání, se možná staví poněkud více do popředí než ostatní.
Oranžová je také důležitou signální barvou. Jen si všimněte pracovníků na silnicích. Velmi často nosí vesty v zářivě oranžové barvě. Stejně je tomu u popelářů. Smyslem této volby barvy je, aby byli zdaleka vidět, a byli již od počátku v bezpečí. Nu, méně pozitivním vlastnostem oranžové barvy jsme se již věnovali dost dlouho, je tedy na čase, abychom si objasnili také její příjemné aspekty:
Tělesná radost ze života je tak důležitým aspektem, že bych se této otázce rád věnoval podrobněji. Stejně je tomu s duchovní radostí ze života. Sexualita je mnoha lidmi odmítána jako nepříjemné téma. Uspokojuje prvotní pud nás, lidí. Je kusem životní radosti pro tělo, ducha i duši. V naší dnešní západní „stresované společnosti" manželský styk v průběhu vztahu stále více usíná. To je fenomén, který se stále více šíří ve všech vrstvách obyvatelstva. V čem může spočívat příčina? Jsme snad ve všedním životě energeticky vysáváni a ve volném čase tedy unavení do té míry, že naše múza i chuť mizí? Jde o oranžové téma. Zde je možné skutečně účinně pracovat s oranžovou barvou, protože je zapotřebí posílit podíl červené. Sexualita a její působení na naše bytí, nebo lépe řečeno působení chybějícího a nedostatečně prožívaného sexuálního života je široké pole a obsáhlé téma, kterému se na tomto místě nemohu věnovat šířeji - překročil bych rámec této knihy. Mohu vám jen doporučit, abyste si v této souvislosti vpustili do života více oranžové, a tím i více radosti.

Pak mohou být opět nově objevovány síly vlastního fyzického těla a s plnou radostí prožívány. Oranžová může rovněž velmi pomoci při nenaplněné touze po dětech. Lidé se silným podílem oranžové jsou zpravidla velmi kreativní. Jen hýří nápady, a nebojí se je také uskutečňovat. Pouštějí se do nich s lehkostí, elánem a radostí a většinou jsou ve svém konání také úspěšní. Milují nezávislost, harmonii a umění. Skutečnému umělci by oranžová nikdy neměla chybět. Tato barva je rovněž symbolem božství a odříkání. Povšimněte si jen buddhistických mnišských kuten. Jsou zářivě oranžové. Znamení radosti ze života, blaženosti, božství a oddanosti. Víry. Vytrvalost a výdrž jsou vlastnosti, které jsou prožívány s radostí. Zde si pak člověk poslouží spíše podílem červené. Práce s oranžovou barvou může vést k nečekaně hlubokým pochopením. Pochopení věcí, lidí nebo sebe sama. Pochopit je možné nakonec i to, že je všechno tak jak to je, a zjistit, že je to tak i dobře. V oranžové se skrývá ovšem nejen hluboké pochopení, nýbrž i spontánní intuitivní moudrost. Moudrost, která nám pomáhá zvládat hluboko schovaná traumata nebo šoky, jak jsme se již zmínili. Družnost je radost ze života, a radost ze života patří k oranžové. Mnozí lidé se zdůrazněnou oranžovou milují společnost, milují rozpustilé oslavování a přizpůsobují se s radostí a lehkostí situaci, i když to občas hrají. Tato barva podporuje inspiraci a družnost a velkou potřebu příslušnosti. Rovněž propůjčuje sílu a odstraňuje obavy. Při přiřazování barev k lidskému tělu získala oranžová své místo ve spodní oblasti břicha. Působí harmonicky a posilujícím způsobem na vaječníky, povzbuzuje tlusté a tenké střevo. I slezinu, žlučník a žluč oranžová ovlivňuje pozitivně. Podporuje příjem potravy a chuť k jídlu. Pokud bojujete s nadváhou, měli byste se v kuchyni na stěnách či textilu oranžové barvě vyhýbat. Také odpovídající dekorace na stůl v této barvě jsou nevhodné. Pokud však vy nebo někdo z vaší rodiny trpíte bulimií, může vaši chuť k jídlu oranžová skvěle stimulovat. Obecně působí tato barva silně na posílení imunity. Posiluje jemným způsobem celý náš obranný systém. Navíc funguje jako výživa pro nervy. Někdy se říká, že je člověk bezbarvý - má „nervy v kýblu". Není problém si pomoci s oranžovou. V neposlední řadě oranžová barva jedinečným způsobem podporuje obnovu buněk. Proto je také velmi doporučovaná při ošetřování jizev.

Shrnutí pro oranžovou barvu

Hesla: Sok, radost ze života, rozmnožování, víra, závislost, deprese, zneužívání, posílení imunity

Čakra: Sakrální čakra

Myšlenky: Barva východu a západu slunce. Působivá radost ze života. Oranžová spojuje červenou a žlutou. Signální barva změn. Podívejte se na semafor...!

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode