Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Tyrkysová barva

Meditace prožití tyrkysové  ZDE

Tyrkysová barva je směsí modré a zelené. Samozřejmě tak tyrkysová obsahuje i všechny aspekty zelené a modré, nejsou však viditelné na první pohled. To znamená, že sídlí spíše v skrytu nebo v nějakém chráněném prostoru. Dokázat vyjádřit své srdce je právě tématem tyrkysové, komunikace srdce - láskyplné mluvení se srdcem a ze srdce. Nejen rozumové, nýbrž slova, plynoucí od srdce k srdci. Lidé, kteří se cítí velmi silně přitahováni k tyrkysové, většinou touží vystupovat před malými nebo i většími skupinami lidí, možná dokonce vést semináře nebo pořádat přednášky o tom, co jim leží na srdci. Zpravidla jsou účastníci po takových akcích nadšení, protože „přednášející", jehož oblíbenou barvou je tyrkysová, nejen hovoří z pódia k „lidu", nýbrž se neustále snaží každého jednotlivce zatáhnout do nějakého napínavého děje. Tím se přednášené téma stane nejen „výživou mozku", ale může být také pořádně vnímáno, a sice od srdce k srdci. Pro takového člověka je snadné se srdcem přiblížit k ostatním. Tyrkysová podporuje kreativní možnosti. I když někdo nepatří do rodiny umělců a možná není tak nadaný, aby se věnoval umění, přesto se neustále, i v maličkostech, projevuje aspoň s uměleckým nádechem. Tyrkysová jistě patří k oblíbené barvě mnoha známých umělců. Tyrkysová propůjčuje křídla fantazii. Pokud někdo touží snít ve dne nebo si představuje ve své fantazii ty nejkrásnější věci, tyrkysová zde může mít silný pozitivní vliv. Již jsem se zmínil, že jsou v tyrkysové spojeny zelená a modrá barva. A z této kombinace vyplývá i volnost a inteligence, které společně umožňují skvělý pobyt na této zemi. Pokud si například vzpomeneme na moře v teplejších krajích, představíme si je v zářící tyrkysové v teplém slunečním světle. A v tomto moři navíc také žijí druhy ryb, které mohou být s tyrkysovou barvou spojovány. Delfíni. Jsou kromě jiného symbolem volnosti, inteligence, smyslu pro společenství, rodinného života. Jsou hodni lásky a veselí. To všechno rovněž tyrkysová barva obsahuje. Tyrkysová také podporuje komunikaci v cizím jazyce, který se člověk samozřejmě naučil. Ale jak již tomu s cizími jazyky je, člověk jimi nemluví neustále nebo denně, a to nemluvím o myšlení v tomto jazyce. Tyrkysová podporuje vyjadřování, nalézání správných slov a mluvnických pravidel. Pokud se učíte nějakému cizímu jazyku a přejete si učení poněkud zjednodušit nebo urychlit, obklopte se kromě žluté také tyrkysovou barvou. Abychom nezapomněli, tyrkysová také napomáhá optimistické náladě. A optimismus člověk potřebuje někdy při učení těch nezáživných slovíček, že ano? Tyrkysová přináší lepší pochopení technických věcí a techniky vůbec v našem období. Napomáhá jisté elasticitě ducha, a tím i projevování flexibility, i v případě novinek. Milovníkům tyrkysové barvy připadá také snazší komunikovat s ostatními bytostmi, které pobývají na dalších úrovních. Pokuste se prostě jednou navázat kontakt s takovou bytostí, jako jsou například trolové, elfové, přírodní duchové - tyrkysová vám při tom pomůže. Jako všechno, má i tyrkysová barva dvě strany. Nemohu se nezmínit o několika nepříliš pozitivních vlastnostech. Lidé, kteří tuto barvu například striktně odmítají, trpí zřejmě obavami z velkého shromáždění lidí. Pokud je to i váš případ a něco podobného vás trápí, zkuste si vzít jednou ve všední den na sebe něco tyrkysového a opatrně přidávejte, krok za krokem. S tyrkysovou je velmi často také spojována Atlantida, zaniklý kontinent. Zde byli lidé - podle vyprávění - velmi daleko, co se týče technologií a vědomí. Byla zde provozována masová komunikace, to znamená, že jeden mluvil k mnoha a oni naslouchali. Říká se, že tato kultura zanikla, právě když byla zneužita masová komunikace. Ohlédněme se na německé dějiny posledního století. Najdeme tu něco podobného. Do toho se však nebudu pouštět podrobně. V tyrkysové je tedy zakotveno také zneužívání masové komunikace - stejně jako zneužívání starých vědomostí. Nesmím zapomenout na skutečnost, že tyrkysová barva povzbuzuje jistou touhu po Atlantidě. Jsou snad s pomocí tyrkysové vyvolávány vzpomínky na dřívější život v Atlantidě?

Shrnutí pro tyrkysovou barvu

Hesla: Směs zelené (opět směsi žluté a modré) a modré, komunikace srdce, vyjádřit obsah srdce, kreativita, masová komunikace, umělec, Atlantida.

Čakra: Srdeční čakra, brzlík, krční čakra

Myšlenky: Barva komunikace ze srdce. Nech promluvit své srdce. Atlantida, zaniklá kultura, masová komunikace a její zneužívání, které nakonec přispělo k zániku.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode