Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Zelená barva

Meditace prožití zelené  ZDE

Zelená má frekvenci vlnění od 540 až 640 kmitů za sekundu a vlnovou délku 565 nanometrů. Při čtení se jistě divíte údaji o rozdílu přes 100 hertzů. To lze snadno vysvětlit tím, že se v tomto rozmezí nachází mnoho různých zelených odstínů. Pokud si člověk zelenou barvu představí, automaticky se mu vybaví také něco, co se nachází v přírodě. Zelená tedy představuje přírodu, dobrý životní pocit na zelené louce, v lese nebo také na moři. Pokud si vyvoláme v paměti a svém citovém životě mořské dálky, cítíme volnost. Nekonečný prostor. Také zeleň našich lesů a luk poskytuje prostor, volný prostor, a tím i možnost svobody. Lidé, kteří milují zelenou nebo ji definovali jako svou nejoblíbenější barvu, žijí často v harmonii s přírodou a dbají na její zákony. Zelená patří k jaru, zastupuje růst (nejen hrubohmotného druhu) a vede k pochopení a všímání si přírody. Nezřídka jsou lidé s oblibou zelené barvy velmi otevření, i vůči neviditelným věcem na této zemi. Zelená povzbuzuje kreativitu v nás, jak čistě intuitivní, tak také vznikající silou myšlenek (podílem žluté). Právě umělci tuto barvu velmi potřebují. Poskytuje nezbytný prostor ke schopnosti rozvíjení kreativity, a tím i ke schopnosti vytvářet nové v klidu a s vnitřní jistotou. Aspekty klidu a vnitřní jistoty jsou dány vysokým podílem modré. Díky podílu žluté zelená umožňuje takříkajíc rozzáření mysli a intelektu. Zelená je tak i skvělou podporou při vytváření vynálezů, cíleném přinášení novinek do světa. Věcí, které jsou určeny pro pokrok. Zelená působí silně podpůrně při nových začátcích, opouštění starého a rozhlížení se po novém, při nezávislosti a lásce k pravdě. Podívejme se například na zelenou na semaforu. Znamená „volnou cestu", můžeš přidat plyn. Pro podporování vyrovnanosti, možnost velkorysého oddávání se, ovšem při zachování schopnosti posuzování, je zelená tou správnou barvou. Stejně je tomu, pokud si přejete více aktivovat sebeúctu a pochopení pro sebe sama i pro jiné. Velmi důležitým aspektem této barvy je smysl pro spravedlnost, proto je zelená nezbytná také pro reformátory a navíc poskytuje zvýšené vyzařování sympatie, které ostatní velmi snadno vnímají (od srdce k srdci). Věděli jste, že zelená barva podporuje plnění přání? Pokud něco žádáte od universa, zkuste své podrobně formulované přání jednou v myšlenkách obklopit zelení a následně odeslat do universa. Já sám jsem s tím učinil ty nejlepší zkušenosti. Zelená má velmi mnoho společného s braním a dáváním. Pokud například dávám přízeň, ochotu pomoci a ohledy, dostanu je - možná ne ihned - jednou také zpátky, totéž platí samozřejmě i pro spíše negativní záležitosti, které člověk může dávat, například závist, agresivitu, ignoranci. To je jen pár příkladů. Nyní jsme se dostali k nepříliš pozitivním, pokud nechceme říci přímo negativním vlastnostem. Typickými zelenými tématy jsou tíseň, stísněnost, omezování, nedostatek prostoru (volnosti). Pokud potřebujete zvládnout takové zelené téma, měli byste se zeptat sami sebe, jestli se zabýváte správným konáním, správnými lidmi, správným prostředím a ve vhodnou dobu. Často může jít o pracoviště, ptejte se. Pokud pak dojdete k poznání, že nepracujete správně a na správném místě, pak vám může právě zelená pomoci vytvořit odpovídající prostor a snad i nastolit potřebné změny. Možná jste také jen nevymezili, správně nedefinovali svůj vlastní prostor? Přibližují se lidé příliš blízko k vašemu osobnímu prostoru, nebo zůstávají mimo tento prostor jiní, u nichž byste rádi cítili větší blízkost a pozornost? Zelené téma vás vyzývá, abyste nově přehodnotili své vlastní hranice, přesunuli je a nově vytýčili. Nově položili vymezující linii. Protože jsme u tématu „vlastního prostoru", nerad bych zapomněl zmínit se o tom, že do této oblasti náleží i klaustrofobie, pokud lidé nedokáží pobývat v uzavřených prostorech. Zde se může zelená barva projevit velmi užitečně, stejně jako při depresích, závisti, žárlivosti. Je vám známo, že energetické vibrace naší Země jsou zelené? Zelená je velmi neutrální barva. Nemá ani ohřívající, ani ochlazující vlastnosti. Má spíše účinky vyrovnávající, protože zeleň je takříkajíc středem. Proto také platí: Kdo tělesně, duchovně nebo duševně tzv. vypadne ze svého středu, tomu může zeleň opět vrátit vyrovnanost. Zelená je rovněž používána pro oblasti srdce, dýchacích orgánů, brzlíku, při očních problémech a působí kladně na schopnost odkyselení (zatímco žlutá zbavuje strusky). Ne nadarmo se říká: „Nechám tě raději v klidu, tváříš se moc kysele!" Zelená barva pomáhá zvládnout i tento druh odkyselení a napomáhá schopnosti, zacházet se svým okolím opět neutrálně.

Shrnutí pro zelenou barvu

Hesla: Příroda, les, louka, vlastní prostor, omezení, dýchání, dýchací orgány, srdce, dálky, kreativita, odkyselení.

Čakra: Srdeční čakra

Myšlenky: Zelená přírody, například procházka lesy mezi stromy se sytou zelení listů a jehličí je velmi blahodárnou metodou cesty k sobě samému, sjednocení se sebou i s přírodou. Člověk nachází prostor a často přichází na netušená znamení a myšlenky...!

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode